ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unbearably

AH0 N B EH1 R AH0 B L IY0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unbearably-, *unbearably*, unbearab
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unbearably(adv) อย่างไม่สามารถทนได้, See also: อย่างเหลือทน, ไม่สามารถทนได้, ทนไม่ไหว, Syn. intolerably, distressfully, Ant. tolerably

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unbearablyIt is unbearably hot this summer.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหลือทน(adv) intolerably, See also: unbearably, beyond toleration, beyond endurance, Syn. เหลืออด, เหลืออดเหลือทน, Example: เขาโพล่งออกมาอย่างเหลือทน จนเพื่อนๆ ในห้องเงียบกริบ, Thai Definition: สุดที่จะทนได้, เกินกว่าที่จะทนได้
เหลืออด(adv) beyond endurance, See also: unbearably, intolerably, Syn. เหลือทน, เหลืออดเหลือทน, Example: เขาร้องโวยวายออกมาอย่างเหลืออด, Thai Definition: ทนไม่ไหว, สุดที่จะกลั้นได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหลืออด[leūa-ǿt] (adv) EN: beyond endurance ; unbearably ; intolerably ; immensely ; extremely ; awfully ; exceedingly
เหลือทน[leūathon] (adv) EN: intolerably ; unbearably ; beyond toleration ; beyond endurance

CMU English Pronouncing Dictionary
UNBEARABLY AH0 N B EH1 R AH0 B L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unbearably (a) ˈʌnbˈɛəʳrəbliː (uh1 n b e@1 r @ b l ii)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  unbearably
      adv 1: to an unbearable degree; "it was unbearably hot in the
             room"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top