ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unattractive

AH2 N AH0 T R AE1 K T IH0 V   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unattractive-, *unattractive*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unattractive(adj) ซึ่งไม่ดึงดูดใจ, See also: ซึ่งไม่มีเสน่ห์, Syn. ugly, unpleasing, Ant. handsome, nice-looking

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unattractive(อันอะแทรค'ทิฟว) adj. ไม่ดึงดูดใจ,ไม่มีเสน่ห์,ไม่น่าสนใจ,น่าเบื่อหน่าย.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขี้เหร่(adj) ugly, See also: unattractive, unbeautiful, unpretty, Syn. อัปลักษณ์, ขี้ริ้ว, ขี้ริ้วขี้เหร่, Ant. สวย, งาม, Example: คนที่หน้าตาดีมักจะน่าประทับใจเมื่อแรกเห็นมากกว่าคนมีหน้าตาขี้ริ้วขี้เหร่, Thai Definition: ที่ไม่งามหรือไม่สวย, ไม่เป็นที่ชอบใจต่อผู้ที่ได้พบเห็น
ขี้ริ้ว(adj) ugly, See also: unattractive, Syn. ขี้เหร่, ขี้ริ้วขี้เหร่, Ant. สวย, หล่อ, Example: คนขี้ริ้วอย่างฉันคงไม่มีใครมาสนใจ, Thai Definition: ไม่สวยไม่งาม, ไม่ชวนให้มอง
น่าเกลียด(adj) ugly, See also: unattractive, unpleasant, offensive, unlovely, Syn. ขี้เหร่, ขี้ริ้วขี้เหร่, น่าเกลียดน่าชัง, Ant. สวย, น่ารัก, Example: ฉันไม่อยากเลี้ยงแมวน่าเกลียดตัวนี้เอาไว้, Thai Definition: ไม่น่ารัก, ไม่น่ามอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จืดตา[jeūttā] (v) EN: be unattractive ; be uninteresting ; be dull
ขี้เหร่[khīrē] (adj) EN: ugly ; plain ; unattractive ; unbeautiful ; unpretty ; not good-looking ; homely  FR: laid ; moche ; quelconque ; banal
ขี้ริ้ว[khīriu] (adj) EN: plain ; unattractive ; ugly  FR: quelconque
น่าเกลียด[nāklīet] (adj) EN: ugly ; disgusting ; unattractive ; unpleasant ; offensive ; unlovely  FR: affreux ; laid ; moche (fam.) ; déplaisant

CMU English Pronouncing Dictionary
UNATTRACTIVE AH2 N AH0 T R AE1 K T IH0 V

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unattractive (j) ˌʌnətrˈæktɪv (uh2 n @ t r a1 k t i v)
unattractively (a) ˌʌnətrˈæktɪvliː (uh2 n @ t r a1 k t i v l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
reizlos {adj} | reizloser | am reizlosestenunattractive | unattractivier | unattractiviest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
かぼちゃ野郎;南瓜野郎[かぼちゃやろう, kabochayarou] (n) (derog) man with an unattractive, unusually shaped face [Add to Longdo]
ダサメン[dasamen] (n) (sl) (derog) (See ださい) geeky, unattractive man [Add to Longdo]
ダブルハット[daburuhatto] (n) (1) (derog) double hat-trick; (adj-na) (2) woman who has a good body but an unattractive face [Add to Longdo]
ブサメン[busamen] (n) (sl) (derog) (See 不細工) unattractive, uncouth man [Add to Longdo]
格好の悪い[かっこうのわるい, kakkounowarui] (adj-i) unattractive; ugly; unstylish; uncool [Add to Longdo]
格好悪い;かっこ悪い[かっこうわるい(格好悪い);かっこわるい, kakkouwarui ( kakkou warui ); kakkowarui] (adj-i) unattractive; ugly; unstylish; uncool [Add to Longdo]
冴えない;冱えない[さえない, saenai] (exp,adj-i) (1) dark; dull; sullen; (2) unsatisfactory; dissatisfying; (3) unattractive; unappealing; (4) boring; uninteresting [Add to Longdo]
醜い(P);見憎い[みにくい, minikui] (adj-i) (1) ugly; unattractive; (2) (See 醜い争い) unsightly; unseemly; (P) [Add to Longdo]
不細工[ぶさいく, busaiku] (adj-na,n) (1) clumsy (work); (2) plain (e.g. looks); homely; unattractive [Add to Longdo]
不味い[まずい, mazui] (adj-i) (1) (uk) unappetising; unappetizing; unpleasant (taste, appearance, situation); (2) (See 拙い) unskillful; unskilful; bungling; clumsy; (3) ugly; homely; plain; unattractive; (4) (See 気不味い) awkward; untimely; inopportune; unfavorable; unwise; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unattractive
   adj 1: lacking beauty or charm; "as unattractive as most mining
       regions" [ant: {attractive}]
   2: lacking power to arouse interest; "being unemployed is a most
     unattractive prospect"
   3: not appealing to the senses; "untempting food" [syn:
     {unattractive}, {untempting}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top