ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unambitious

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unambitious-, *unambitious*, unambitiou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unambitious(adj) ซึ่งมักน้อย, See also: ซึ่งไม่ทะเยอทะยาน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมถะ(adj) unambitious, See also: plain, contented, simple, Syn. มักน้อย, Ant. มักมาก, Example: พ่อสอนให้เราพอใจในชีวิตสมถะ ละทิ้งวัตถุนิยมที่จะทำให้ฟุ่มเฟือย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สมถะ(adv) unambitiously, See also: plainly, contentedly, simply, Syn. มักน้อย, เรียบง่าย, Ant. มักมาก, Example: อาจารย์ท่านใช้ชีวิตในบั้นปลายอย่างสมถะกับภริยาคู่ชีวิต ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มักน้อย(adj) unambitious, See also: modest, unostentatious, Ant. มักมาก, Thai Definition: เกี่ยวกับการปรารถนาน้อย, ต้องการน้อย
มักน้อย(adv) unambitiously, See also: modestly, unostentatiously, Ant. มักมาก, Example: เขาใช้ชีวิตอย่างมักน้อย รู้จักพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่, Thai Definition: อย่างปรารถนาน้อย, ต้องการน้อย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มักน้อย[maknøi] (adj) EN: unambitious ; modest ; unostentatious  FR: humble ; modeste
สมถะ[samatha] (adj) EN: unambitious ; plain ; contented ; simple ; content with what one has ; composed ; modest ; leading a simple life ; humble  FR: content de son sort ; bien dans sa tête

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  unambitious
      adj 1: having little desire for success or achievement [syn:
             {unambitious}, {ambitionless}] [ant: {ambitious}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top