ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unafraid

AH2 N AH0 F R EY1 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unafraid-, *unafraid*, unafrai
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unafraid(adj) ไม่เกรงกลัว, See also: ไม่กลัว, Syn. brave, valiant

CMU English Pronouncing Dictionary
UNAFRAID AH2 N AH0 F R EY1 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unafraid (j) ˌʌnəfrˈɛɪd (uh2 n @ f r ei1 d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
上鶲[じょうびたき, joubitaki] (n) Daurian redstart (said by Japanese to be stupid because it is unafraid of people and so easy to catch) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unafraid
   adj 1: oblivious of dangers or perils or calmly resolute in
       facing them [syn: {unafraid(p)}, {fearless}] [ant:
       {afraid(p)}]
   2: free from fear or doubt; easy in mind; "he was secure that
     nothing will be held against him" [syn: {secure}, {unafraid},
     {untroubled}] [ant: {insecure}]

  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top