ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

umbrageous

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -umbrageous-, *umbrageous*, umbrageou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
umbrageous(adj) ที่เป็นร่มเงา, See also: ที่ร่มครึ้ม, Syn. shady, shadowy, Ant. unshaded
umbrageous(adj) รู้สึกไม่พึงใจ, See also: รู้สึกขุ่นข้องหมองใจ, Syn. indignant, irritable, Ant. unangry

English-Thai: Nontri Dictionary
umbrageous(adj) ขึ้งโกรธ,ชอบก้าวร้าว,ชอบบุกรุก,ร่ม

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 umbrageous
   adj 1: filled with shade; "the shady side of the street"; "the
       surface of the pond is dark and shadowed"; "we sat on
       rocks in a shadowy cove"; "cool umbrageous woodlands"
       [syn: {shady}, {shadowed}, {shadowy}, {umbrageous}]
   2: angered at something unjust or wrong; "an indignant denial";
     "incensed at the judges' unfairness"; "a look of outraged
     disbelief"; "umbrageous at the loss of their territory" [syn:
     {indignant}, {incensed}, {outraged}, {umbrageous}]

  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top