ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

umbrage

AH1 M B R IH0 JH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -umbrage-, *umbrage*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
umbrage(n) ความรู้สึกไม่พึงใจ, See also: ความขุ่นเคือง, Syn. pique, grudge, resentment
umbrage(n) ร่ม (เช่น ร่มไม้), See also: ร่มเงา, Syn. shade, shadow
umbrageous(adj) ที่เป็นร่มเงา, See also: ที่ร่มครึ้ม, Syn. shady, shadowy, Ant. unshaded
umbrageous(adj) รู้สึกไม่พึงใจ, See also: รู้สึกขุ่นข้องหมองใจ, Syn. indignant, irritable, Ant. unangry

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
umbrage(อัม'บริจฺ) n. การบุกรุก,การก้าวร้าว,การรบกวน,ความโกรธเคือง,ร่องรอยความ สงสัยหรือความไม่เป็นมิตร,เงา,เงามืด,ร่มเงา,ความสงสัย, Syn. resentment, displeasure

English-Thai: Nontri Dictionary
umbrage(n) ความโกรธเคือง,ความก้าวร้าว,ร่มเงา
umbrageous(adj) ขึ้งโกรธ,ชอบก้าวร้าว,ชอบบุกรุก,ร่ม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถือโกรธ[theūkrōt] (v) EN: bear a grudge ; hold sth against s.o. ; take umbrage  FR: prendre en grippe

CMU English Pronouncing Dictionary
UMBRAGE AH1 M B R IH0 JH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
umbrage (n) ˈʌmbrɪʤ (uh1 m b r i jh)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schatten {m} | Schatten {pl}umbrage | umbrages [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 umbrage
   n 1: a feeling of anger caused by being offended; "he took
      offence at my question" [syn: {umbrage}, {offense},
      {offence}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top