ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ultra

AH1 L T R AH0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ultra-, *ultra*
English-Thai: Longdo Dictionary
Ultra Sonic Motor(n) มอเตอร์ที่หมุนโดยอาศัยหลักคลื่นเสียงความถี่สูง Ultra-Sound ซึ่งสามารถออกแบบให้มีขนาดเล็ก พัฒนาโดยบริษัท Canon เพื่อให้หมุนปรับโฟกัสในเลนส์รุ่นที่มีอักษร USM, See also: USM, SWF

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ultra(prf) เกิน
ultra(n) ผู้มีหัวรุนแรง, See also: บุคคลประเภทตกขอบ, Syn. extremist, Ant. apathetic
ultra(adj) ที่สุด, Syn. extreme, Ant. apathetic
ultra(adj) ดีเยี่ยม (คำแสลง)
ultradry(adj) แห้งมาก, See also: แห้งกว่าปกติ
ultrafast(adj) รวดเร็วมาก, See also: ฉับไว
ultrapure(adj) บริสุทธิ์มาก, See also: ปราศจากเชื้อโรค
ultraclean(adj) สะอาดปราศจากเชื้อโรค, See also: สะอาดหมดจด
ultralight(adj) ซึ่งเบาเป็นพิเศษ, See also: ซึ่งเบากว่าปกติ
ultralight(n) ของที่เบาเป็นพิเศษ, See also: ของที่มีน้ำหนักเบามาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ultra(อัล'ทระ) adj. เกิน,เกินไป,เลยเถิด,เลยโพ้น,ล้ำ,รุนแรง,สุดขีด,ตกขอบ. n. ผู้มีหัวรุนแรง,บุคคลประเภทตกขอบ, Syn. excessive
ultra large scale integraultra large scale integration วงจรรวมความจุสูงยิ่งใช้ตัวย่อว่า ULSI (อ่านว่า ยูแอลเอสไอ) หมายถึงวงจรรวมที่สามารถนำประตู (gate) มารวมกันมากกว่า 100,000 ประตูขึ้นไป แล้วนำมาใช้เป็นตัวประมวลผลขนาดเล็ก ที่เรียกว่าซิป (chip) ซึ่งทำให้คอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กลงได้ วงจรรวมแบบนี้จะมีประตูมากกว่าวงจรรวมความจุสูง ที่เรียกว่า VLSI ที่สร้างกันได้ก่อนหน้านี้ ดู VLSI เปรียบเทียบ
ultra vires(อัล'ทระไว'รีซ) (กฎหมาย) นอกอำนาจ,
ultraism(อัล'ทระอิสซึม) n. ลัทธิสุดยอด,ลัทธิรุนแรง,ลัทธิตกขอบ,ข้อคิดเห็นที่รุน แรงเกินไป Syn. extremism
ultraleft(อัล'ทระเลฟท) adj. ซ้ายจัด, Syn. extermely right
ultramarine(อัล'ทระมะรีน) adj. อยู่นอกทะเล,เลยทะเล,ทางด้านฝั่งทะเลโพ้น
ultramodern(อัลทระมอด'เดิร์น) adj. เจริญที่สุด,ทันสมัยยิ่ง,ส้ำยุคที่สุด
ultramontane(อัลทระมอนเทน') adj. ข้ามภูเขา,ข้ามเทือกเขา
ultramundane(อัลทระมัน'เดน) adj. นอกโลก,เลยโลก,เลยวงโคจรของดาวนพเคราะห์,นอกระบบสุริยะ,เหนือประเพณี,ในโลกหน้า
ultranationalism(อัลทระแนช'ชะนัลลิสท) n. ลัทธิรักชาติมาเกินไป,

English-Thai: Nontri Dictionary
ultra(adj) มาก,สุดขีด,รุนแรง,เกิน,เลยเถิด,โพ้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ultra high frequency (UHF)ความถี่สูงยิ่ง (ยูเอชเอฟ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ultra large scale integration (ULSI)วงจรรวมความจุสูงยิ่ง (ยูแอลเอสไอ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
ultra large scale integration (ULSI)วงจรรวมความจุสูงยิ่ง (ยูแอลเอสไอ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ultra vires (L.)นอกเหนืออำนาจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ultra vires (L.)เกินอำนาจ [ดู extra vires และ intra vires ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ultra-เหนือ, เกิน, โพ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ultrabasic rock; ultrabasicหินอัลตราเบสิก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
ultrabasic; ultrabasic rockหินอัลตราเบสิก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
ultramafic rock; ultramaficหินอัลตราเมฟิก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
ultramafic; ultramafic rockหินอัลตราเมฟิก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
ultra viresเกินขอบอำนาจ [การทูต]
Ultrafiltrationอัลทราฟิลเทรชั่น [TU Subject Heading]
Ultrasonic cleaningการทำความสะอาดด้วยคลื่นความถี่สูง [TU Subject Heading]
Ultrasonic testingการทดสอบด้วยคลื่นเหนือเสียง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Ultrasonic therapyการรักษาด้วยคลื่นความถี่สูง [TU Subject Heading]
ultrasonic wave [ultrasound]คลื่นเหนือเสียง, คลื่นที่มีความถี่สูงกว่าความถี่คลื่นเสียงสูงสุดที่คนได้ยิน (สูงกว่า 20,000 เฮิรตซ์) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Ultrasonic wavesคลื่นเหนือเสียง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Ultrasonicsคลื่นเสียงความถี่สูง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Ultrasonicsคลื่นเสียงความถี่สูง [TU Subject Heading]
Ultrasonics in surgeryคลื่นเสียงความถี่สูงในศัลยกรรม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ultraHe put on sunglasses to protect his eyes from ultraviolet rays.
ultraI'd like you to have an ultrasound.
ultraThe sudden increase of ultraviolet rays made the researchers believe in the existence of ozone holes.
ultraUltraviolet rays are harmful to us..
ultraUltraviolet rays can cause skin cancer.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นมยูเอชที(n) UHT-treated milk, See also: ultra-high temperature-treated milk, Thai Definition: นมที่ผ่านการกระบวนการฆ่าเชื้อ
ยูวี(n) UV, See also: ultraviolet, Syn. แสงอัลตราไวโอเลต
ยูเอชที(n) UHT, See also: ultra high temperature, Syn. อุณหภูมิระดับอัลตรา
ล้ำยุค(adj) ultramodern, See also: modern, up-to-date, novel, Syn. ทันสมัย, นำสมัย, ล้ำสมัย, Ant. เก่า, โบราณ, ล้าสมัย, เชย, Example: คุณจะปฏิเสธเทคโนโลยีล้ำยุคไม่ได้
ล้ำสมัย(adj) ultramodern, See also: modern, up-to-date, novel, Syn. ทันสมัย, นำสมัย, ล้ำยุค, Ant. เก่า, โบราณ, ล้าสมัย, เชย, Example: หมอนำเทคโนโลยีล้ำสมัยมารักษาคนไข้ให้หายจากโรคร้าย
อัลตราไวโอเลต(n) ultraviolet, See also: UV, Syn. รังสีเหนือม่วง, Example: บรรยากาศชั้นสูงทำหน้าที่เป็นร่มบังรังสี ที่ร้อนแรงจากดวงอาทิตย์ โดยดูดรังสีอัลตราไวโอเลตไว้เกือบหมด, Thai Definition: รังสีแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งมีย่านของการแผ่รังสีที่มีช่วงคลื่นประมาณระหว่าง 4 x 10-7 เมตร กับ 5 x 10-9 เมตร แสงแดดมีรังสีอัลตราไวโอเลต ซึ่งจะมีปฏิกิริยาต่อสาร 7-ดีไฮโดรคอเลสเทอรอลในผิวหนังมนุษย์ ให้กลายเป็นวิตามินดี
ตกขอบ(adj) extreme, See also: ultra-, Syn. ที่สุด, เต็มที่, แรงกล้า, สุดโต่ง, สุดขอบ, Example: เขาเป็นพวกขวาตกขอบ
ซ้ายจัด(adj) ultra-Left, See also: Left, having radical view in politics, Example: ฝ่ายที่รู้จักกันในนามว่า พวกเผด็จการซ้ายจัด ได้มามีบทบาทในฐานะครอบงำอีกแล้ว, Thai Definition: พวกที่ยึดถือลัทธิสังคมนิยม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัลตราไวโอเลต[antrāwaiōlet] (n) EN: ultraviolet ; UV  FR: ultraviolet [m] ; UV [mpl]
คลื่นเหนือเสียง[khleūn neūasīeng] (n, exp) EN: ultrasound  FR: ultrason [m]
เกินอำนาจ[koēn amnāt] (x) EN: ultra vires
ล้ำยุค[lamyuk] (adj) EN: ultramodern  FR: ultramoderne
นกจับแมลงสีคราม[nok jap malaēng sī khrām] (n, exp) EN: Ultramarine Flycatcher  FR: Gobemouche ultramarin [m] ; Gobemouche bleu [m] ; Gobemouche bleu à sourcils blancs [m] ; Gobemouche outremer [m]
นอกเหนืออำนาจ[nøk neūa amnāt] (x) EN: ultra vires
รังสีอัลตราไวโอเลต[rangsī antrāwaiōlēt] (n, exp) EN: UV  FR: rayonnement ultraviolet [m] ; UV [mpl]
แสงยูวี[saēng yūwī] (n, exp) FR: lumière UV [f] ; lumière ultraviolette [f] ; rayons ultraviolets [mpl] ; ultraviolets [mpl] ; UV [mpl]
สูงสุด[sūngsut] (adj) EN: supreme; most excellent ; utmost ; maximum ; peak  FR: suprême ; culminant ; ultra- ; maximum ; maximal
ทนทานต่อแสง UV = ทนทานต่อแสงยูวี[thonthān tø saēng yūwī] (x) FR: résistant aux rayons ultraviolets ; résistant aux rayons UV

CMU English Pronouncing Dictionary
ULTRA AH1 L T R AH0
ULTRA'S AH1 L T R AH0 Z
ULTRAIR AH1 L T R EH2 R
ULTRAMAR AH1 L T R AH0 M AA0 R
ULTRASONIC AH2 L T R AH0 S AA1 N IH0 K
ULTRASOUND AH2 L T R AH0 S AW1 N D
ULTRAVIOLET AH2 L T R AH0 V AY1 AH0 L IH0 T
ULTRASYSTEM AH1 L T R AH0 S IH2 S T AH0 M
ULTRAMODERN AH2 L T R AH0 M AA1 D ER0 N
ULTRASYSTEMS AH1 L T R AH0 S IH2 S T AH0 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ultra- (j) ˌʌltrə- (uh2 l t r @ -)
ultrasonic (j) ˌʌltrəsˈɒnɪk (uh2 l t r @ s o1 n i k)
ultra vires (j) ˌʌltrə-vˈaɪəriːz (uh2 l t r @ - v ai1 @ r ii z)
ultramarine (n) ˌʌltrəmərˈiːn (uh2 l t r @ m @ r ii1 n)
ultraviolet (j) ˌʌltrəvˈaɪələt (uh2 l t r @ v ai1 @ l @ t)
ultramarines (n) ˌʌltrəmərˈiːnz (uh2 l t r @ m @ r ii1 n z)
ultramontane (j) ˌʌltrəmɒntˈɛɪn (uh2 l t r @ m o n t ei1 n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
超声[chāo shēng, ㄔㄠ ㄕㄥ, / ] ultrasonic, #7,364 [Add to Longdo]
紫外线[zǐ wài xiàn, ㄗˇ ㄨㄞˋ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] ultraviolet ray, #8,417 [Add to Longdo]
超声波[chāo shēng bō, ㄔㄠ ㄕㄥ ㄅㄛ, / ] ultrasound (scan), #23,655 [Add to Longdo]
超高速[chāo gāo sù, ㄔㄠ ㄍㄠ ㄙㄨˋ, ] ultra high speed, #40,514 [Add to Longdo]
超短波[chāo duǎn bō, ㄔㄠ ㄉㄨㄢˇ ㄅㄛ, ] ultra short wave (radio); UHF, #70,690 [Add to Longdo]
超音波[chāo yīn bō, ㄔㄠ ㄧㄣ ㄅㄛ, ] ultrasound; ultrasonic wave, #116,039 [Add to Longdo]
紫外[zǐ wài, ㄗˇ ㄨㄞˋ, ] ultraviolet (ray) [Add to Longdo]
紫外光[zǐ wài guāng, ㄗˇ ㄨㄞˋ ㄍㄨㄤ, ] ultraviolet light [Add to Longdo]
紫外射线[zǐ wài shè xiàn, ㄗˇ ㄨㄞˋ ㄕㄜˋ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] ultraviolet ray [Add to Longdo]
紫外线光[zǐ wài xiàn guāng, ㄗˇ ㄨㄞˋ ㄒㄧㄢˋ ㄍㄨㄤ, 线 / ] ultraviolet light [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Reinst-Druckluft {f}ultra clean compressed air [Add to Longdo]
Ultra...ultra [Add to Longdo]
Ultrakurzwelle {f} | Ultrakurzwellen {pl}ultra-short wave | ultra short waves [Add to Longdo]
Ultrakurzwellenbereich {m}ultrahigh frequency [Add to Longdo]
Ultrakurzwellensender {m} | Ultrakurzwellensender {pl}ultra short wave transmitter | ultra short wave transmitters [Add to Longdo]
Ultraschall {m}ultrasonics [Add to Longdo]
Ultraschallfrequenz {m}superaudio frequency [Add to Longdo]
Ultraschallwelle {f} | Ultraschallwellen {pl}ultrasonic wave | ultrasonic waves [Add to Longdo]
Ultraschallwellen {pl}supersonics [Add to Longdo]
Ultraschalluntersuchung {f}ultrasonic testing [Add to Longdo]
Ultraviolett {n} (UV)ultraviolet (UV) [Add to Longdo]
Ultrawelle {f} | Ultrawellen {pl}ultrasound | ultrasounds [Add to Longdo]
erzkonservativultra conservative [Add to Longdo]
ultramarin {adj}ultramarine [Add to Longdo]
ultraviolett {adj}ultraviolet [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
UHF[ユーエッチエフ, yu-ecchiefu] (n) ultrahigh frequency; UHF [Add to Longdo]
ウルトラ[urutora] (n) ultra; (P) [Add to Longdo]
ウルトラスパーク[urutorasupa-ku] (n) {comp} UltraSPARC [Add to Longdo]
ウルトラナショナリズム[urutoranashonarizumu] (n) ultranationalism [Add to Longdo]
ウルトラマリン[urutoramarin] (n) ultramarine [Add to Longdo]
ウルトラモダン[urutoramodan] (n) ultramodern [Add to Longdo]
ウルトラモバイルPC[ウルトラモバイルピーシー, urutoramobairupi-shi-] (n) {comp} ultra-mobile PC [Add to Longdo]
ウルトラモンタニズム[urutoramontanizumu] (n) ultramontanism [Add to Longdo]
ニューモノウルトラマイクロスコーピックシリコヴォルケーノコニオシス[nyu-monourutoramaikurosuko-pikkushirikovoruke-nokonioshisu] (n) (See 塵肺) pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis; pneumonoultramicroscopicsilicovolcanokoniosis [Add to Longdo]
ブラックライト[burakkuraito] (n) black light; ultraviolet light; UV light [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
超高速[ちょうこうそく, choukousoku] ultra high speed [Add to Longdo]
超小型[ちょうこがた, choukogata] ultra-small [Add to Longdo]
超大容量[ちょうだいとうりょう, choudaitouryou] ultra high capacity [Add to Longdo]
ウルトラスパーク[うるとらすぱーく, urutorasupa-ku] UltraSPARC [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
紫外線[しがいせん, shigaisen] ultraviolette_Strahlen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ultra
   adj 1: (used of opinions and actions) far beyond the norm;
       "extremist political views"; "radical opinions on
       education"; "an ultra conservative" [syn: {extremist},
       {radical}, {ultra}]

Are you satisfied with the result?Discussions