ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ulcerate

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ulcerate-, *ulcerate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ulcerate(vi) เกิดแผลเปื่อย
ulcerate(vt) ทำให้เกิดแผลเปื่อย, Syn. fester

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ulcerate(อัล'ซะเรท) vi. เกิดแผลเปื่อย,กลายเป็นแผลเปื่อย. vt. ทำให้เกิดแผลเปื่อย., See also: ulceration n.

English-Thai: Nontri Dictionary
ulcerate(vi) เป็นแผล,มีแผล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ulcerateเกิดแผลเปื่อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ulcerate (v) ˈʌlsərɛɪt (uh1 l s @ r ei t)
ulcerated (v) ˈʌlsərɛɪtɪd (uh1 l s @ r ei t i d)
ulcerates (v) ˈʌlsərɛɪts (uh1 l s @ r ei t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
腐爛[ふらん, furan] (n,vs) ulcerate; decompose [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  ulcerate
      v 1: undergo ulceration; "Her stomach ulcerated"
      2: affect with an ulcer; "Her stomach was ulcerated"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top