ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

turne

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -turne-, *turne*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
turner(n) ผู้หมุน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
turner(เทิร์น'เนอะ) n. ผู้หมุน,ช้อนใหญ่สำ-หรับพลิก,ช่างกลึง,เครื่องหมุน,เครื่องคลุก,สมาชิกสโมสรนักกีฬา,นักกายกรรม,นักหกคะเมนตีลังกา
returnee(รีเทอร์'นี) n. ผู้กลับประเทศ,ทหารที่กลับประเทศ,นักเรียนที่กลับบ้าน
well-turned(เวล'เทิร์นดฺ) adj. มีรูปร่างดี,กะทัดรัด,เหมาะเจาะ,ได้จังหวะ, Syn. elegant

English-Thai: Nontri Dictionary
turner(n) ช่างกลึง,เครื่องหมุน,นักกายกรรม

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
turneA big wave turned over his canoe.
turneA big wave turned the ferry over.
turneAccidentally, the rumor has turned out to be false.
turneAfter being ill for a long time, Jane turned into a couch potato.
turneAfter he died, my life was turned upside down.
turneAfter the second innings, the opposing pitcher recovered too, and it turned into a pitching duel.
turneAll my efforts turned out to be useless.
turneAll our things were turned upside down.
turneAll the leaves on the tree turned yellow.
turneAlthough it looked like rain this morning, it has turned out fine.
turneAlthough it seemed like a lot of money to spend just because I was too lazy to cut my own lawn, I turned the whole thing over to him.
turneAnd the master of the banquet tested the water that had been turned into wine.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผกผัน(adj) turned around, See also: turned over, Syn. ผันกลับ, หกหัน, หักเห, Example: ในสถานการณ์ที่ผกผันเช่นนี้ เราควรตั้งอยู่ในความไม่ประมาท

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่างกลึง[chang kleung] (n) EN: lathe operateur ; turner  FR: tourneur
ดาวพระเสาร์[dāo Phra Sao] (n, prop) EN: Saturn  FR: Saturne
ดาวเสาร์[Dāosao] (n, prop) EN: Saturn  FR: Saturne
คำร้องตกไป[khamrøng tokpai] (n, exp) EN: application turned down
กลางคืน[klāngkheūn] (adv) EN: at night ; during the night ; in the deep of night ; nocturnal  FR: durant la nuit ; pendant la nuit ; de nuit ; la nuit ; nuitamment ; nocturne
เงียบขรึม[ngīep khreum] (adj) EN: taciturn; quiet; untalkative; reticent  FR: taciturne ; silencieux ; réservé
หงิม[ngim] (adj) EN: reserved ; silent   FR: taciturne ; morose ; réservé ; taiseux (Belg.)
ผันกลับ[phan klap] (adj) EN: turned around
ผกผัน[phokphan] (adj) EN: turned around
พระเสาร์[phra sao] (n, prop) EN: Saturn  FR: Saturne [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
TURNED T ER1 N D
TURNER T ER1 N ER0
TURNEY T ER1 N IY0
TURNER'S T ER1 N ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
turned (v) tˈɜːʳnd (t @@1 n d)
turner (n) tˈɜːʳnər (t @@1 n @ r)
turners (n) tˈɜːʳnəz (t @@1 n @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
出人意外[chū rén yì wài, ㄔㄨ ㄖㄣˊ ㄧˋ ㄨㄞˋ, ] turned out other than expected (成语 saw); unexpected, #69,116 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Turnen {n}gymnastics [Add to Longdo]
Turnen {n}; Turnunterricht {m}gym; Physical education (PE) [Add to Longdo]
turnen | turnend | geturnt | er/sie turnt | ich/er/sie turnte | er/sie hat/hatte geturntto do gymnastics; to practise gymnastics | doing gymnastics | done gymnastics | he/she does gymnastics | I/he/she did gymnastics | he/she has/had done gymnastics [Add to Longdo]
turnerisch {adj}gymnastic [Add to Longdo]
turnerisch {adv}gymnastically [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ふき, fuki] (n) (obsc) turned-back hem of a kimono [Add to Longdo]
への字[へのじ, henoji] (n) (See への字に結んだ口) mouth shaped like a kana "he" character; mouth turned down at the corners [Add to Longdo]
への字に結んだ口[へのじにむすんだくち, henojinimusundakuchi] (n) mouth shaped like a kana "he" character; mouth turned down at the corners [Add to Longdo]
ろくろ師;ロクロ師;轆轤師[ろくろし(ろくろ師;轆轤師);ロクロし(ロクロ師), rokuroshi ( rokuro shi ; rokuro shi ); rokuro shi ( rokuro shi )] (n) (See 轆轤・ろくろ・1,轆轤・ろくろ・2) turner; thrower [Add to Longdo]
スコスコ[sukosuko] (adv) (1) (on-mim) repeatedly; leaving no stone unturned; walking rapidly; (n,vs) (2) (col) (on-mim) masturbation [Add to Longdo]
ターナー症候群[ターナーしょうこうぐん, ta-na-shoukougun] (n) Turner's syndrome [Add to Longdo]
ニューアダルト[nyu-adaruto] (n) person recently turned 20 (wasei [Add to Longdo]
ノクターン[nokuta-n] (n) nocturne [Add to Longdo]
ヤメ検弁護士;やめ検弁護士[ヤメけんべんごし(ヤメ検弁護士);やめけんべんごし(やめ検弁護士), yame kenbengoshi ( yame ken bengoshi ); yamekenbengoshi ( yame ken bengoshi )] (n) (col) former public prosecutor who now works as a lawyer; prosecutor-turned-lawyer [Add to Longdo]
リターンメール[rita-nme-ru] (n) {comp} email that is returned as undeliverable (wasei [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
内容返送あり[ないようへんそうあり, naiyouhensouari] content-returned [Add to Longdo]
返送内容エントリ[へんそうないようエントリ, hensounaiyou entori] returned-content entry [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 circuit
 
 1. daire
 2. ring seferi bir yerden kalkıp gene aynı noktaya dönme
 3. turne
 4. gezici hâkim veya papazın yaptığı mutat seyahatler
 5. gezici hakim veya papazlar
 6. (elek) devre. circuit breaker devre kesici anahtar. circuit court şehirden şehre giden mahkeme. circuit judge gezici hâkim. circuit rider atla dolaşan gezici vaiz. closed circuit kapalı devre. short circuit kontak, kısa devre.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 tour
 
 1. devir
 2. gezi, tur, seyahat
 3. dünya seyahati, uzun yolculuk
 4. turne
 5. nöbet
 6. seyahat etmek, tur yapmak, gezintiye çıkmak
 7. turneye çıkmak. tour of duty tayin edilen bir yerde çalışma süresi. tour the Continent Avrupa'yı dolaşmak. the grand tour tahsilin tam olması için aristokrat çocuklarının Avrupa'yı dolaşması. touring car büyük açık otomobil.
 
 

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top