ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

turnabout

T ER1 N AH0 B AW2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -turnabout-, *turnabout*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
turnabout(n) การหมุนรอบ, See also: การหันกลับ
turnabout(n) การเปลี่ยนแปลงความคิดเห็น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
turnabout(เทิร์น'อะเบาทฺ) n. การหมุนรอบ,การเปลี่ยนแปลงความคิดเห็น,การโต้ตอบ,เสียงสะท้อนกลับ,การหันกลับ, Syn. reversal

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
turnaboutTurnabout is fair play.

CMU English Pronouncing Dictionary
TURNABOUT T ER1 N AH0 B AW2 T

Japanese-English: EDICT Dictionary
一打逆転[いちだぎゃくてん, ichidagyakuten] (n) a complete turnabout via a single blow [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 turnabout
   n 1: a decision to reverse an earlier decision [syn: {reversal},
      {change of mind}, {flip-flop}, {turnabout}, {turnaround}]
   2: turning in the opposite direction [syn: {reversion},
     {reverse}, {reversal}, {turnabout}, {turnaround}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top