ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tumult

T UW1 M AH0 L T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tumult-, *tumult*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tumult(n) ความอลเวง
tumult(n) ความว้าวุ่นใจ
tumultuous(adj) อึกทึกครึกโครม, See also: โกลาหล
tumultuous(adj) ว้าวุ่นใจ
tumultuously(adv) อย่างอึกทึกครึกโครม
tumultuousness(n) ความอึกทึกครึกโครม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tumult(ทู'มัลทฺ) n. ความวุ่นวาย,ความสับสนอลหม่าน,ความอึกทึกครึกโครม,ความว้าวุ่น,อารมณ์ว้าวุ่น,ความกระอักกระอ่วน, Syn. commotion, uproar, panic, frenzy
tumultary(ทิวมัล'ทะรี) adj. =tumultuous (ดู)
tumultuous(ทมัล'ชุเอิส) adj. วุ่นวาย,สับสนอลหม่าน,อึกทึกครึกโครม,ว้าวุ่น., See also: tumultuousness n., Syn. disorderly, agitated, disturbed

English-Thai: Nontri Dictionary
tumult(n) ความสับสนวุ่นวาย,การเอะอะ,ความกระอักกระอ่วน
tumultuous(adj) สับสนวุ่นวาย,เอะอะ,กระอักกระอ่วน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tumultus; hypermotility; supermotilityการเคลื่อนไหวเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tumultThey made a great tumult last night.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระงม(adv) tumultuously, See also: loudly, in noisy disorder, uproariously, Example: เสียงจิ้งหรีดเรไรร้องระงมกล่อมหนุ่มสาวบนเรือนให้นอนหลับฝันดี, Thai Definition: เสียงร้องแสดงความเศร้าโศกเสียใจของคนเป็นจำนวนมาก
ความอลเวง(n) tumult, See also: turmoil, uproar, chaos, confusion, Syn. ความสับสนวุ่นวาย, ความวุ่นวาย, ความไม่เป็นระเบียบ
เอะอะ(adj) boisterous, See also: tumultuous, noisy, loud, riotous, vociferous, rowdy, Syn. อึกทึก, ดัง, โหวกเหวก, โวยวาย, Ant. เงียบ, Example: เพื่อนของเขาส่งเสียงเอะอะหาเรื่องคนอื่นเวลาเมาทุกที, Thai Definition: ที่อึกทึก, ที่ทำเสียงดังโวยวาย
กริวกราว(adv) tumultuously, See also: riotously, boisterously, uproariously, Syn. อึกทึก, ครึกโครม, Example: ทหารยกทัพมาโห่เสียงกริวกราว, Thai Definition: ดังเพราะเสียงโห่, เสียงเอ็ดอึงพร้อมกันหลายๆ เสียง
ดังระงม(adv) loud, See also: tumultuously, noisily, uproariously, Syn. อื้ออึง, เซ็งแซ่, Example: เสียงลูกนกแหกปากร้องดังระงมลงมาจากซุ้มกระดังงา, Thai Definition: อื้ออึงเซ็งแซ่ไปหมด
อลเวง(adj) chaotic, See also: tumultuous, disordered, confused, Syn. ปั่นป่วน, วุ่นวาย, ชุลมุน, Example: พฤติกรรมนอกแบบนิติธรรมที่ได้เกิดขึ้นทำให้เกิดปัญหาอลเวงเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องนานาประการ, Thai Definition: ที่ไม่เป็นระเบียบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อึกทึก[eukkatheuk] (adj) EN: noisy ; clamorous ; tumultuous ; boisterous  FR: bruyant ; sonore
ครึกโครม[khreukkhrōm] (adj) EN: loud ; noisy ; boisterous ; sensational ; tumultuous
โกลาหล[kōlāhon] (n) EN: commotion ; confusion ; tumult ; uproar  FR: tumulte [m] ; confusion [f]
โกลาหล[kōlāhon] (adv) EN: chaotic ; turbulent  FR: tumultueux ; mouvementé ; chaotique
โกลาหล[kōlāhon] (adv) EN: agog ; in great activity ; in a tumult ; chaotically
อลหม่าน[onlamān] (adj) EN: confused ; chaotic ; disordered ; in a turmoil  FR: tumultueux ; confus ; chaotique ; désordonné ; en panique
อลวน[onlawon] (adj) EN: confused ; chaotic ; tumultuous ; disordered
พล่าน[phlān] (v) EN: be in tumult ; be in disorder ; be in confusion ; run excitedly  FR: être obsédé ; être monomaniaque
เซ็งแซ่[sengsaē] (adj) EN: clamorous  FR: bruyant ; tumultueux
ตลกโปกฮา[talokpōkhā] (adj) EN: uproarious ; clownish ; tumultuous

CMU English Pronouncing Dictionary
TUMULT T UW1 M AH0 L T
TUMULTY T UW1 M AH0 L T IY0
TUMULTUOUS T UW2 M AH1 L CH UW2 AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tumult (n) tjˈuːmʌlt (t y uu1 m uh l t)
tumults (n) tjˈuːmʌlts (t y uu1 m uh l t s)
tumultuous (j) tjˈuːmˈʌltʃuəʳs (t y uu1 m uh1 l ch u@ s)
tumultuously (a) tjˈuːmˈʌltʃuəʳsliː (t y uu1 m uh1 l ch u@ s l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
tumultartig {adj}uproarious [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
喧々囂々;喧喧囂囂[けんけんごうごう, kenkengougou] (n,adj-no,adj-t,adv-to) (1) wild uproar; pandemonium; clamor of voices; tumult; (2) noisy; uproarious; clamorous [Add to Longdo]
喧々諤々;喧喧諤諤[けんけんがくがく, kenkengakugaku] (adj-t,adv-to) (See 侃々諤々,喧々囂々) tumultuous (with everyone voicing their opinions simultaneously); uproarious [Add to Longdo]
喧騒;喧噪;諠譟[けんそう, kensou] (n,adj-na) tumult; great noise; clatter; hustle and bustle [Add to Longdo]
人気沸騰[にんきふっとう, ninkifuttou] (n,vs) (enjoy) tumultuous (tremendous, overwhelming) popularity [Add to Longdo]
戦塵[せんじん, senjin] (n) battle dust; the tumult of war [Add to Longdo]
大騒ぎ[おおさわぎ, oosawagi] (n,vs) clamour; uproar; tumult; (P) [Add to Longdo]
大騒動[おおそうどう;だいそうどう, oosoudou ; daisoudou] (n,vs) great tumult; great strife; big loud bang; bustle; dirdum; hell broken loose; hell let loose; mighty whirl; tempest; whoopla [Add to Longdo]
物議騒然[ぶつぎそうぜん, butsugisouzen] (n,adj-t,adv-to) tumultuous public discussion; noisy public criticism [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tumult
   n 1: a state of commotion and noise and confusion [syn:
      {tumult}, {tumultuousness}, {uproar}, {garboil}]
   2: violent agitation [syn: {tumult}, {turmoil}]
   3: the act of making a noisy disturbance [syn: {commotion},
     {din}, {ruction}, {ruckus}, {rumpus}, {tumult}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top