ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

trumpeter

T R AH1 M P AH0 T ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -trumpeter-, *trumpeter*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
trumpeter(n) คนเป่าแตร, See also: ทหารที่เป่าแตร
trumpeter(n) คนป่าวประกาศ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
trumpeter(ทรัม'พิเทอะ) n. คนเป่าแตร,ผู้ป่าวประกาศ,ผู้ประกาศยกย่อง

English-Thai: Nontri Dictionary
trumpeter(n) คนเป่าแตร,คนป่าวประกาศ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนเป่าแตร[khon pao traē] (n) EN: trumpeter ; trumpet player  FR: trompettiste [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TRUMPETER T R AH1 M P AH0 T ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
trumpeter (n) trˈʌmpɪtər (t r uh1 m p i t @ r)
trumpeters (n) trˈʌmpɪtəz (t r uh1 m p i t @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Trompeterschwan {m} [ornith.]Trumpeter Swan [Add to Longdo]
Wüstengimpel {m} [ornith.]Trumpeter Finch [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
トランペッター[toranpetta-] (n) trumpeter [Add to Longdo]
ラッパ吹き;らっぱ吹き;喇叭吹き[ラッパふき(ラッパ吹き);らっぱふき(らっぱ吹き;喇叭吹き), rappa fuki ( rappa fuki ); rappafuki ( rappa fuki ; rappa fuki )] (n) (1) (See 喇叭手) bugler; trumpeter; (2) blowing one's own horn [Add to Longdo]
喇叭手[らっぱしゅ, rappashu] (n) trumpeter; bugler [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 trumpeter
   n 1: a musician who plays the trumpet or cornet [syn:
      {trumpeter}, {cornetist}]
   2: (formal) a person who announces important news; "the
     chieftain had a herald who announced his arrival with a
     trumpet" [syn: {herald}, {trumpeter}]
   3: large gregarious crane-like bird of the forests of South
     America having glossy black plumage and a loud prolonged cry;
     easily domesticated
   4: large pure white wild swan of western North America having a
     sonorous cry [syn: {trumpeter}, {trumpeter swan}, {Cygnus
     buccinator}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top