ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

truancy

T R UW1 AH0 N S IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -truancy-, *truancy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
truancy(n) การหนีโรงเรียน
truancy(n) การทิ้งหน้าที่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
truancy(ทรู'เอินซี) n. การหนีโรงเรียน,การละทิ้งหน้าที่., Syn. truantry

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
truancyResearch revealed that the same high truancy levels were to be found in every inner city district.

CMU English Pronouncing Dictionary
TRUANCY T R UW1 AH0 N S IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
truancy (n) trˈuːənsiː (t r uu1 @ n s ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
登校拒否[とうこうきょひ, toukoukyohi] (n,adj-no) truancy [Add to Longdo]
不登校[ふとうこう, futoukou] (n) (See 登校拒否) truancy; school non-attendance [Add to Longdo]
無断欠席[むだんけっせき, mudankesseki] (n) truancy; absence without leave [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  truancy
      n 1: failure to attend (especially school) [syn: {truancy},
           {hooky}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top