ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

trousers

T R AW1 Z ER0 Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -trousers-, *trousers*, trouser
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
trousers(n) กางเกง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
trousers(เทรา'เซอซ) n. กางเกง,กางเกงขายาว. -wear the trousers (สตรี) ยึดอำนาจ

English-Thai: Nontri Dictionary
trousers(n) กางเกงขายาว

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
trousersDid he have his trousers pressed?
trousersHe has his trousers pressed every day.
trousersHe put on clean trousers.
trousersHe was wearing black trousers and a beautiful white shirt.
trousersI bought two pairs of trousers.
trousersI put on my trousers.
trousersIt looks nice with your trousers.
trousersMy sister presses my trousers.
trousersShe wears the trousers in that house.
trousersThe jagged edge ripped a hole in his trousers.
trousersThese trousers are dirty.
trousersThese trousers are made of durable cloth.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เตี่ยว(n) trousers, Syn. กางเกง, Example: เด็กชาวเหนือมักนุ่งเตี่ยวเวลาอยู่บ้าน, Count Unit: ตัว
กางเกง(n) trousers, See also: pants, pantaloons, Example: เครื่องแบบของยามบริษัทนี้ใช้เสื้อและกางเกงสีดำมีแถบข้างสีขาว, Count Unit: ตัว, Thai Definition: เครื่องนุ่งมี 2 ขา
กางเกงขายาว(n) long pants, See also: trousers, Example: ผู้ชายเจ้าของกระโจมสวมเสื้อเชิ้ต นุ่งกางเกงขายาว, Count Unit: ตัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กางเกง[kāngkēng] (n) EN: trousers ; pair of trousers  FR: pantalon [m] ; culotte [f]
กางเกงชายหาด[kāngkēng chāihāt] (n, exp) EN: beach trousers
กางเกงขายาว[kāngkēng khā yāo] (n, exp) EN: trousers ; long pants  FR: pantalon [m]
กางเกงแพร[kāngkēng phraē] (n, exp) EN: silk pants ; Chinese silk trousers
ตัดกางเกง[tat kāngkēng] (v, exp) EN: have trousers made ; have pants made ; have slacks made

CMU English Pronouncing Dictionary
TROUSERS T R AW1 Z ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
trousers (n) trˈauzəz (t r au1 z @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
裤子[kù zi, ㄎㄨˋ ㄗ˙, / ] trousers; pants, #6,052 [Add to Longdo]
长裤[cháng kù, ㄔㄤˊ ㄎㄨˋ, / ] trousers, #16,048 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ズボン[zubon] (n) (also written as 洋袴 and 段袋 during the Meiji period) trousers (fre [Add to Longdo]
トラウザーズ[torauza-zu] (n) trousers [Add to Longdo]
トレパン;トレーパン[torepan ; tore-pan] (n) (abbr) track-suit trousers (wasei [Add to Longdo]
パッチ[pacchi] (n,vs) (1) patch; (n) (2) close-fitting trousers (kor [Add to Longdo]
パンツ[pantsu] (n) (1) underpants; pants; briefs; panties; shorts; knickers; (2) trousers (esp. women's); jodhpurs; breeches; pants; trunks (e.g. swimming); (P) [Add to Longdo]
フリチン[furichin] (n) (sl) (vulg) having the penis hang out (e.g. no trousers or pants) [Add to Longdo]
フルチン[furuchin] (n) (sl) (vulg) full exposure of the penis (e.g. no trousers or pants) [Add to Longdo]
学ラン;学らん[がくラン(学ラン);がくらん(学らん), gaku ran ( gaku ran ); gakuran ( gaku ran )] (n) (uk) (sl) type of Japanese school uniform for boys often stand-up collar with long jacket and loose trousers [Add to Longdo]
股引;股引き;もも引き[ももひき, momohiki] (n) close fitting trousers; working trousers; long johns; long underpants [Add to Longdo]
七分[しちぶん, shichibun] (n) (See 川崎七分) type of baggy tobi trousers with the baggy part taking up seven-tenths of the full length of the trouser leg [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top