ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

troublemaker

T R AH1 B AH0 L M EY2 K ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -troublemaker-, *troublemaker*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
troublemaker(n) ผู้ก่อปัญหา, See also: ผู้ก่อความยุ่งยาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
troublemaker(ทรับ'เบิลเมค'เคอะ) n. ผู้ทำให้ยุ่งยาก,ผู้ก่อความยุ่งยาก,ผู้ก่อกวน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Protests and strikes. Troublemakers up north.การประท้วงและนัดหยุดงาน ก่อกวนขึ้นไปทางเหนือ Cubeº: Cube Zero (2004)
Unbelievable. Those two troublemakers have to make trouble up to the last minute.ไม่น่าเชื่อ ตัวปัญหาสองคนนั่นก่อเรื่องจนวินาทีสุดท้ายจริงๆ Boys Over Flowers (2005)
I think it's time I give those little troublemakers a pup talk.ฉันว่า ถึงเวลาไปสนทนา กับเจ้าเด็กแสบพวกนั้นแล้ว Snow Buddies (2008)
You're a liar and a troublemaker and, if you ask me, you got no business walking the streets of Los angeles;คุณมันขึ้โกหก แล้วคุณก็ชอบสร้างปัญหา แล้วผมก็คิดว่า คุณไม่มีเหตผลอไรที่ต้องมาเดินอยู่ในลอสเองเจลิส Changeling (2008)
It has all the, uh, troublemakers in it, but really it's just an opus to you.อยู่ทั้งหมด คนที่ชอบสร้าง ปัญหาอยู่ตรงนี้ มันเป็นผลงานของนาย ทั้งหมดนั้นจริงๆ History Repeating (2009)
Troublemaker already.สร้างปัญหาซะแล้ว The Song Remains the Same (2010)
And no one, least of all a nosy troublemaker with a penchant for turning my world upside down, is gonna get in the way of that.และอีกอย่างหนึ่ง พวกที่ชอบสอดรู้สอดเห็น บนโลกนี้มันมีเยอะ Guilt (2011)
Lover's wife out of the picture and troublemaker sister on the run.น้องตัวปัญหาหนีไป Oh Gawd, There's Two of Them? (2011)
Troublemaker Park Seo Yeon.คนสร้างปัญหาคือปาร์คโซยอน I Need Romance (2011)
Can't stay, gotta run, but, uh, these troublemakers have got to go.แต่พวกตัวแสบนี้ต้องไปซะ Course Listing Unavailable (2012)
Then we must find these... troublemakers and arrest them.MASTER: แล้วเราจะต้องพบกับเหล่านี้ ... ... ก่อกวนและจับกุมพวกเขา The Hobbit: The Desolation of Smaug (2013)
A troublemaker should reveal herself very shortly.ตัวสร้างปัญหาจะ เผยตัวในไม่ช้า Behind the Red Curtain (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
troublemakerAnd she is always a troublemaker.
troublemakerTroublemakers rarely become model citizens.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ก่อเหตุ(n) troublemaker, Syn. ผู้ทำ, Example: บ้านเมืองมีบทลงโทษขั้นรุนแรงกับผู้ก่อเหตุ ที่สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชน, Count Unit: คน, กลุ่ม, Thai Definition: บุคคลที่ทำให้เกิดเค้ามูลหรือเรื่องต่างๆ ขึ้น ( ใช้ในทางที่ไม่ดี ี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้ก่อปัญหา[phū kø panhā] (n, exp) EN: troublemaker

CMU English Pronouncing Dictionary
TROUBLEMAKER T R AH1 B AH0 L M EY2 K ER0
TROUBLEMAKERS T R AH1 B AH0 L M EY2 K ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
troublemaker (n) trˈʌblmɛɪkər (t r uh1 b l m ei k @ r)
troublemakers (n) trˈʌblmɛɪkəz (t r uh1 b l m ei k @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
肇事者[zhào shì zhě, ㄓㄠˋ ㄕˋ ㄓㄜˇ, ] troublemaker, #22,079 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
トラブルメーカー[toraburume-ka-] (n) troublemaker [Add to Longdo]
悪戯坊主;いたずら坊主[いたずらぼうず, itazurabouzu] (n) mischievous boy; troublemaker; pesky kids [Add to Longdo]
火付け役[ひつけやく, hitsukeyaku] (n) instigator; troublemaker; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 troublemaker
   n 1: someone who deliberately stirs up trouble [syn:
      {troublemaker}, {trouble maker}, {troubler}, {mischief-
      maker}, {bad hat}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top