ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

troubl

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -troubl-, *troubl*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
trouble(n) ปัญหา
trouble(n) ความกังวลใจ
trouble(n) อุปสรรค, See also: ความลำบาก
trouble(n) ความทุกข์ยาก, See also: ความเดือดร้อน, ความยากลำบาก
trouble(n) ีการตั้งท้องโดยไม่ต้องการ
trouble(vt) รบกวน, See also: ก่อกวน, วุ่นวาย, ทำให้วุ่นวาย, ทำให้ปั่นป่วน
trouble(vt) ทำให้ไม่สบายใจ, See also: ทำให้กังวล
troublesome(adj) ยากลำบาก
troublesome(adj) ้เป็นปัญหา
troublesome(adj) ไม่สะดวกสบาย, See also: ไม่สะดวก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
trouble(ทรัพ'เบิล) n. ความยุ่งยาก,ความยากลำบาก,การรบกวน,สิ่งรบกวน,อุปสรรค,ความเป็นทุกข์,ความเจ็บปวด,ความขัดแย้ง,ความไม่สบาย vt. รบกวน,ทำให้ยุ่งยาก,ทำให้เป็นทุกข์,ทำให้ลำบาก. -Phr. (in trouble ยุ่งยาก,ตั้งครรภ์ก่อนสมรส), See also: troubledly adv. troub
trouble shooterผู้แก้ปัญหาตัวแก้ปัญหาหมายถึงผู้ที่จะทำการแก้ปัญหาในขณะที่มีปัญหาเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ โดยจะค่อย ๆ หาจุดบกพร่องไปทีละเรื่อง มีความหมายคล้าย ๆ debug ในเรื่องของซอฟต์แวร์
trouble watern. สถานการณ์ที่ยุ่งยาก,เวลาที่ยุ่งยาก
troubled(ทรับ'เบิลดฺ) adj. ยุ่งยาก,เป็นทุกข์,เป็นภาระ,วุ่นวาย,น่ารำคาญ,หนักใจ
troublemaker(ทรับ'เบิลเมค'เคอะ) n. ผู้ทำให้ยุ่งยาก,ผู้ก่อความยุ่งยาก,ผู้ก่อกวน
troubleshooter(ทรับ'เบิลชุทเทอะ) n. ผู้เชี่ยวชาญในการแก้ปัญหา,ช่างซ่อม,ช่างซ่อมเครื่องจักร,มือแก้ปัญหา., Syn. mischief-shooter
troublesome(ทรับ'เบิลเซิม) adj. ทำให้ยุ่งยาก,สร้างปัญหา,ก่อกวน,ขี้กวน,รบกวน,น่ารำคาญ,ยุ่งยาก,เป็นภาระ,เป็นทุกข์,เจ็บปวด
troublous(ทรับ'บลัส) adj. ยุ่งยาก,มีปัญหา,วุ่นวาย,น่ารำคาญ,หนักใจ,กังวล,เป็นโรค, See also: troublousness n., Syn. restless

English-Thai: Nontri Dictionary
trouble(n) ความเดือดร้อน,การรบกวน,ความยุ่งยาก
trouble(vt) ทำให้เดือดร้อน,ทำให้เป็นทุกข์,รบกวน
troublesome(adj) รบกวน,ซึ่งทำให้ลำบาก,น่ารำคาญ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
trouble shooter๑. โปรแกรมแก้ปัญหา๒. ผู้แก้ปัญหา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
trouble shooter๑. โปรแกรมแก้ปัญหา๒. ผู้แก้ปัญหา [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
trouble shootingการหาเหตุแก้ไขข้อขัดข้อง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
troubleshootingแก้ปัญหา, Example: การพยายามหาสาเหตุของปัญหาอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อแก้ไขให้อุปกรณ์นั้นกลับทำงานดีดังเดิม [คอมพิวเตอร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
troublAfter all the trouble we went to in coming up with that project it only took them a second to shoot it down in the meeting.
troublAfter the break-up with her game partners she started to make trouble for other players ...
troublAlbert, I hope you'll stand by me if I get in trouble.
troublAll my troubles came to nothing.
troublA lot of troubles preyed upon his mind.
troublAlthough the phrase 'world peace' sounds attractive, the road to world peace is very long and full of troubles.
troublA man who angers easily should learn to count to ten - it calms trouble like pouring oil on troubled waters.
troublAnd she is always a troublemaker.
troublAnyone who criticizes him is asking for trouble.
troublA poor rice harvest will get us into real trouble.
troublA prompt action prevents troubles in the future.
troublAre you trying to fish in troubled waters?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิ่งรบกวน(n) disturbance, See also: troublesomeness, intrusion
ความยุ่งยาก(n) trouble, See also: difficulty, Syn. ความยุ่งเหยิง, Ant. ความเรียบร้อย, ความสงบ, Example: ปัจจุบันเศรษฐกิจของประเทศกำลังประสบกับความยุ่งยากและตกต่ำ, Thai Definition: สภาพที่สับสนและมีปัญหา
ผู้ก่อเหตุ(n) troublemaker, Syn. ผู้ทำ, Example: บ้านเมืองมีบทลงโทษขั้นรุนแรงกับผู้ก่อเหตุ ที่สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชน, Count Unit: คน, กลุ่ม, Thai Definition: บุคคลที่ทำให้เกิดเค้ามูลหรือเรื่องต่างๆ ขึ้น ( ใช้ในทางที่ไม่ดี ี)
คับขัน(adj) critical, See also: trouble, urgent, emergent, tight, crisis, imperative, Syn. ฉุกเฉิน, เดือดร้อน, ลำบาก, Example: แม้จะอยู่ในสภาพคับขันของชีวิตแต่เขาก็บอกกับลูกเมียให้เป็นกำลังใจให้เขาด้วย, Thai Definition: ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้, จำเป็นเฉพาะหน้าที่จะต้องทำหรือต้องสู้ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้, เข้าที่ลำบากหรือจำเป็น
คับแค้น(adv) distressfully, See also: troubledly, miserably, needily, Syn. ขาดแคลน, ยากจน, ยากไร้, ขัดสน, ฝืดเคือง, ลำบาก, Example: เด็กบางคนที่ขมขื่นใจจากชีวิตที่ต้องอยู่อย่างคับแค้นและถูกทารุณจากผู้ใหญ่ที่ตนอาศัยอยู่ด้วย
ความโหด(n) difficulty, See also: trouble, hardness, Syn. ความยาก
ตัวปัญหา(n) problem, See also: trouble, question, riddle, puzzle, Syn. ปัญหา, Example: พ่อแม่ที่ไปส่งลูกหน้าโรงเรียนเป็นตัวปัญหาที่ทำให้รถติด, Thai Definition: สิ่งที่ก่อให้เกิดความยุ่งยากเดือดร้อน ต้องพิจารณาหาทางแก้ไข
ตัวแสบ(n) trouble maker, Example: เจ้าตัวแสบถูกนำไปขังไว้ในห้องน้ำเรียบร้อยแล้ว, Thai Definition: บุคคลที่มีพฤติกรรมดื้อรั้นเกเร ก้าวร้าว เป็นที่ระอาแก่ผู้อื่น
ตัวปัญหา(n) problem, See also: trouble, question, riddle, puzzle, Example: พ่อแม่ที่ไปส่งลูกหน้าโรงเรียนเป็นตัวปัญหาที่ทำให้รถติด, Thai Definition: สิ่งที่ก่อให้เกิดความยุ่งยากเดือดร้อน ต้องพิจารณาหาทางแก้ไข
ตัวแสบ(n) trouble maker, Example: เขาอาจเปิดฉากรบอย่างเปิดเผยทำตัวเป็นกบฏเป็นตัวแสบ, Thai Definition: บุคคลที่มีพฤติกรรมดื้อรั้นเกเร ก้าวร้าว เป็นที่ระอาแก่ผู้อื่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดือดร้อน[deūatrøn] (v) EN: be in trouble ; be distressed ; be vexed ; be worried ; be tormented  FR: avoir des ennuis
แจ่มใส[jaemsai] (adj) EN: alert ; awake ; untroubled ; cheerful ; bright
จลาจล[jalājon] (n) EN: riot ; disturbance ; insurgence ; insurrection ; uprising ; disorder ; great confusion  FR: émeute [f] ; désordres [mpl] ; troubles [mpl] ; insurrection [f] ; révolte [f] ; soulèvement [m] ; grande confusion [f]
จุดชนวน[jut chanūan] (v, exp) EN: stir up the troubles ; ignite ; arouse
การแก้ไขปัญหา[kān kaēkhai panhā] (n, exp) EN: troubleshooting
เกะกะ[keka] (v) EN: be pugnacious ; be disobedient ; be roguish ; be delinquent ; misbehave ; make trouble ; be rowdy
คับขัน[khapkhan] (adj) EN: critical ; trouble ; urgent ; emergent ; tight ; crisis ; imperative ; pressing  FR: critique ; décisif ; crucial ; difficile
ข้อขัดข้อง[khø khatkhøng] (n, exp) EN: objection ; dissent ; obstacle ; hindrance ; trouble ; problems  FR: objection [f]
ขวนขวาย[khūankhwāi] (v) EN: struggle ; attempt ; take the trouble ; go out of one's way  FR: essayer ; faire son possible
ขวย[khūay] (adj) FR: confus ; troublé

CMU English Pronouncing Dictionary
TROUBLE T R AH1 B AH0 L
TROUBLES T R AH1 B AH0 L Z
TROUBLED T R AH1 B AH0 L D
TROUBLING T R AH1 B AH0 L IH0 NG
TROUBLING T R AH1 B L IH0 NG
TROUBLESOME T R AH1 B AH0 L S AH0 M
TROUBLEFIELD T R AH1 B AH0 L F IY2 L D
TROUBLEMAKER T R AH1 B AH0 L M EY2 K ER0
TROUBLEMAKERS T R AH1 B AH0 L M EY2 K ER0 Z
TROUBLESHOOTER T R AH1 B AH0 L SH UW2 T ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
trouble (v) trˈʌbl (t r uh1 b l)
troubled (v) trˈʌbld (t r uh1 b l d)
troubles (v) trˈʌblz (t r uh1 b l z)
troubling (v) trˈʌblɪŋ (t r uh1 b l i ng)
troublous (j) trˈʌbləs (t r uh1 b l @ s)
troublesome (j) trˈʌblsəm (t r uh1 b l s @ m)
troublemaker (n) trˈʌblmɛɪkər (t r uh1 b l m ei k @ r)
troublemakers (n) trˈʌblmɛɪkəz (t r uh1 b l m ei k @ z)
troubleshooter (n) trˈʌblʃuːtər (t r uh1 b l sh uu t @ r)
troubleshooters (n) trˈʌblʃuːtəz (t r uh1 b l sh uu t @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
麻烦[má fan, ㄇㄚˊ ㄈㄢ˙, / ] trouble; troublesome, #2,531 [Add to Longdo]
难度[nán dù, ㄋㄢˊ ㄉㄨˋ, / ] trouble; problem, #3,389 [Add to Longdo]
[sāo, ㄙㄠ, / ] trouble; a disturbance; a rumpus, #7,263 [Add to Longdo]
肇事者[zhào shì zhě, ㄓㄠˋ ㄕˋ ㄓㄜˇ, ] troublemaker, #22,079 [Add to Longdo]
难处[nán chu, ㄋㄢˊ ㄔㄨ˙, / ] trouble; difficulty; problem, #23,567 [Add to Longdo]
费事[fèi shì, ㄈㄟˋ ㄕˋ, / ] troublesome, #34,430 [Add to Longdo]
[xī, ㄒㄧ, ] troubled; vexed, #318,459 [Add to Longdo]
捣蛋鬼[dǎo dàn guǐ, ㄉㄠˇ ㄉㄢˋ ㄍㄨㄟˇ, / ] trouble-maker [Add to Longdo]
淘神[táo shén, ㄊㄠˊ ㄕㄣˊ, ] troublesome; bothersome [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いざこざ[izakoza] (n) trouble; quarrel; difficulties; complication; tangle; (P) [Add to Longdo]
お手数;御手数[おてすう;おてかず, otesuu ; otekazu] (n) (hon) (See 手数・てすう・1) trouble; bother [Add to Longdo]
お手数をおかけいたします;お手数をおかけ致します[おてすうをおかけいたします, otesuuwookakeitashimasu] (exp) (hum) (See 手数をかける) to be a burden; to make trouble for someone [Add to Longdo]
ごたごた[gotagota] (adj-na,adv,n,vs) (on-mim) trouble; confusion [Add to Longdo]
ご迷惑;御迷惑[ごめいわく, gomeiwaku] (n,adj-na) (See 迷惑) trouble; bother; annoyance [Add to Longdo]
すっきり[sukkiri] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) (See さっぱり) clearly; refreshed; (2) shapely; neatly; refinedly; (3) cleanly; without trouble; (4) (See はっきり) clearly; plainly; distinctly; (5) (See すっかり) completely; thoroughly; (6) (See さっぱり) not at all (with negative sentence); not even slightly; (P) [Add to Longdo]
すんなり[sunnari] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) slim; slender; (2) (on-mim) smoothly; without resistance; without trouble; without difficulty; without dissent; easily; readily [Add to Longdo]
はっちゃける[hacchakeru] (v1) to make merry and forgot one's troubles; to do as one pleases [Add to Longdo]
ひどい目にあう;酷い目に遭う;酷い目に遇う[ひどいめにあう, hidoimeniau] (exp,v5u) to have a bad time; to go through a bitter experience; to get into trouble; to get hurt; to suffer [Add to Longdo]
ぶち当たる;打ち当たる[ぶちあたる, buchiataru] (v5r) (1) to slam into (e.g. a wall, a limit) (figuratively); to hit; (2) to face (e.g. trouble, a problem); to confront [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top