ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tripe

T R AY1 P   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tripe-, *tripe*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tripe(ไทรพ์) n. ผ้าขี้ริ้ว,เครื่องใน,คำพูดหรือข้อเขียนที่ผิดหรือไม่มีค่า,สิ่งที่ด้อยคุณค่า,สวะ,สิ่งเหลวไหล, Syn. nonsense
stars and stripesn. ธงชาติอเมริกัน., Syn. Old Glory, The Star-Spangled Banner
stripe(สไทรพฺ) n. ริ้ว,ผ้าริ้ว,ลายยาว,ลาย,แถบ,ชนิด,บั้ง,แถบยศ,เสื้อลายขวางของนักโทษ,การตี,การเฆี่ยน,การโบย,การหวด,รอย (เฆี่ยน,โบย,หวด)
striped(สไทรพดฺ,สไทร'พิด) adj. เป็นริ้ว,เป็นลายยาว,มีแถบ,เมาเหล้า

English-Thai: Nontri Dictionary
tripe(n) กระเพาะสัตว์,เครื่องในสัตว์
stripe(n) บั้ง,ริ้ว,แถบยศ,ชนิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บั้ง[bang] (n) EN: streak ; stripe ; chevron
บั้ง[bang] (n) EN: make crosswise cuts ; cut into parallel slits ; slit ; stripe ; cut off
ด่าง[dāng] (x) EN: spotted ; speckled ; mottled ; piebald ; striped  FR: tacheté ; marbré ; rayé ; moucheté ; tigré
อีเห็นหูด่าง[ī-hen hū dāng] (n, exp) EN: Three-striped Palm Civet
อีเห็นหน้าขาว[ī-hen nā khāo] (n, exp) EN: Three-striped Palm Civet
กัดป่า[kat pā] (n, exp) EN: striped croaking gourami
กระเล็นขนปลายหูสั้น[kralen khon plāi hū san] (n, exp) EN: Burmese Striped Squirrel
กระเล็นขนปลายหูยาว[kralen khon plāi hū yāo] (n, exp) EN: Cambodian Striped squirrel
กระรอกลายแถบ[krarøk lāi thaēp] (n, exp) EN: Three-striped Ground squirrel
ลาย[lāi] (n) EN: design ; figure ; pattern ; dot ; stripe  FR: dessin [m] ; figure [f] ; motif [m] ; rayure [f] ; raie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
TRIPE T R AY1 P

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tripe (n) trˈaɪp (t r ai1 p)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dǔ, ㄉㄨˇ, ] tripe, #5,534 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アオギハゼ[aogihaze] (n) blue-striped cave goby (Trimma tevegae, was Trimma caudomaculata); blue-striped dwarfgoby; cave pygmy-goby [Add to Longdo]
アオタテジマチョウチョウウオ[aotatejimachouchouuo] (n) bluestriped butterflyfish (Chaetodon frembii) [Add to Longdo]
アオバスズメダイ[aobasuzumedai] (n) black-axil chromis (Chromis atripectoralis); blackfin chromis [Add to Longdo]
イエローストライプコリス[iero-sutoraipukorisu] (n) yellowstripe coris (Coris flavovittata) [Add to Longdo]
ウミヒゴイ[umihigoi] (n) yellow striped goatfish (Parupeneus chrysopleuron) [Add to Longdo]
オヨギイソハゼ[oyogiisohaze] (n) twostripe pygmy goby (Eviota bifasciata); doublebar goby [Add to Longdo]
キンチャクダイ[kinchakudai] (n) bluestriped angelfish (Chaetodontoplus septentrionalis) [Add to Longdo]
シャドーストライプ[shado-sutoraipu] (n) shadow stripe [Add to Longdo]
スジメヒメオオトカゲ[sujimehimeootokage] (n) stripe-tailed goanna (Varanus caudolineatus, species of carnivorous monitor lizard native to the forests of Western Australian) [Add to Longdo]
スターズアンドストライプス[suta-zuandosutoraipusu] (n) Stars and Stripes; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tripe
   n 1: lining of the stomach of a ruminant (especially a bovine)
      used as food
   2: nonsensical talk or writing [syn: {folderol}, {rubbish},
     {tripe}, {trumpery}, {trash}, {wish-wash}, {applesauce},
     {codswallop}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top