ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

trimming

T R IH1 M IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -trimming-, *trimming*, trimm
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
trimmings(n) กิ่งไม้ที่ถูกเล็ม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
trimming(ทริม'มิง) n. สิ่งที่ใช้ตัดเล็ม,เครื่องแต่งตัว,เครื่องประดับ,สิ่งที่ทำให้สมบูรณ์,เศษหรือกิ่งก้านที่ถูกตัดออกมา,อาหารประกอบ,ฝอย,อุปกรณ์,การตัด,การเล็ม,การดุ,การด่า,การตี,การเฆี่ยน,การพ่ายแพ้

English-Thai: Nontri Dictionary
trimming(n) เครื่องตกแต่ง,เครื่องประดับ,ของกระจุกกระจิก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝอย[føi] (n) EN: fibre ; filament ; trimmings ; spray ; fuzz ; droplets ; fluff ; puff  FR: particule [f] ; gouttelette [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
TRIMMING T R IH1 M IH0 NG
TRIMMINGS T R IH1 M IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
trimming (v) trˈɪmɪŋ (t r i1 m i ng)
trimmings (n) trˈɪmɪŋz (t r i1 m i ng z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Besatz {m} | Besätze {pl}trimming | trimmings [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
トリミング[torimingu] (n,vs) trimming [Add to Longdo]
掛けうどん;掛け饂飩[かけうどん, kakeudon] (n) (See 素うどん) udon noodles in broth (no trimmings) [Add to Longdo]
手入れ[ていれ, teire] (n,vs) (1) repairs; maintenance; tending; trimming; grooming; (2) crackdown; (police) raid; (P) [Add to Longdo]
裾刈り[すそがり, susogari] (n) trimming hair [Add to Longdo]
素うどん;素饂飩[すうどん, suudon] (n) (See 掛けうどん) udon noodles in broth (no trimmings) [Add to Longdo]
輪郭線要素[りんかくせんようそ, rinkakusenyouso] (n) {comp} trimming curve [Add to Longdo]
剪裁[せんさい, sensai] (n,vs) cutting; trimming; shearing; pruning [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
輪郭線[りんかくせん, rinkakusen] trimming loop [Add to Longdo]
輪郭線要素[りんかくせんようそ, rinkakusenyouso] trimming curve [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 trimming
   n 1: the act of adding decoration; "the children had to be in
      bed before it was time for the trimming of the tree"
   2: a decoration or adornment on a garment; "the trimming on a
     hat"; "the trim on a shirt" [syn: {trimming}, {trim},
     {passementerie}]
   3: cutting down to the desired size or shape [syn: {trim},
     {trimming}, {clipping}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top