ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

trimester

T R AY0 M EH1 S T ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -trimester-, *trimester*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
trimester(n) ช่วงเวลาสามเดือน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
trimester(ไทรเมส'เทอะ) ระยะเวลา3เดือน,ภาคละ3เดือน,หนึ่งใน3ภาค, See also: trimestral, trimestrial adj.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
trimester; trimenonช่วงสามเดือน, ไตรมาส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mrs. Parrish is in one for a second trimester sonogram.คุณนายพาริชนัดตรวจอัลตราซาวน์ครั้งที่สองที่ห้องหนึ่ง Junior (1994)
But there's still a week left until the trimester is over.แต่กว่าจะครบสามเดือนมันอีกตั้งสัปดาห์นะ Junior (1994)
Second trimester like clockwork.ไตรมาสที่สอง .. เหมือนกลไกเวลา บึ้ม ! The God-Why-Don't-You-Love-Me Blues (2009)
first trimester tests.นัดตรวจครรถ์ช่วง 3 เดือนแรก If You Ever Want a French Lesson... (2011)
Well, you know, my mother always recommended a big platter of offal during the first trimester of pregnancy.เธอรู้ไหม แม่ของฉันแนะนำสิ่งนี้ให้เสมอ เครื่องในสัตว์ชิ้นใหญ่ ในเวลาที่แพ้ท้อง Piggy Piggy (2011)
Well, the statistics for the first trimester are...สถิติของการตั้งครรภ์สามเดือนแรก... The Sign of Three (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไตรมาส[traimāt] (n) EN: quarter ; trimester ; three months

CMU English Pronouncing Dictionary
TRIMESTER T R AY0 M EH1 S T ER0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Trimester {n}; Vierteljahr {n}term; trimester [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 trimester
   n 1: a period of three months; especially one of the three
      three-month periods into which human pregnancy is divided
   2: one of three divisions of an academic year

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top