ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

trendy

T R EH1 N D IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -trendy-, *trendy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
trendy(adj) ซึ่งเป็นที่นิยม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เก๋ไก๋[kēkai] (v) EN: be chic ; be smart-looking ; be good-looking ; be stylish ; be fashionable ; be trendy

CMU English Pronouncing Dictionary
TRENDY T R EH1 N D IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
trendy (j) trˈɛndiː (t r e1 n d ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schickimicki {m}trendy goods [Add to Longdo]
schick {adj} | schicker | am schickstentrendy | trendier | trendiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぱいおつ;パイオツ[paiotsu ; paiotsu] (n) (X) (col) tits (trendy inverse of oppai) [Add to Longdo]
ガンクロ[gankuro] (n) darkly tanned face (fashionable among trendy young people ca. 1999-2000) [Add to Longdo]
ギャル車[ギャルしゃ, gyaru sha] (n) (sl) (See ヤン車) girly car (often full of plastic flowers, stuffed animals, etc.) owned by a young, trendy female [Add to Longdo]
トレンディ[torendei] (n) trendy [Add to Longdo]
トレンディー[torendei-] (adj-na,n) trendy; (P) [Add to Longdo]
ナウ[nau] (adj-na,n) now; "in"; trendy; (P) [Add to Longdo]
ナウい[nau i] (adj-i) (See ナウ) modern (slang from the 1980s); trendy; hip; in; up-to-date [Add to Longdo]
モッズ[mozzu] (n) mods (trendy young people in early '60s Britain) [Add to Longdo]
当世向き[とうせいむき, touseimuki] (n) trendy [Add to Longdo]
白髪[しらが(P);はくはつ(P), shiraga (P); hakuhatsu (P)] (n,adj-no) white or grey hair (gray); trendy hair bleaching; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 trendy
   adj 1: in accord with the latest fad; "trendy ideas"; "trendy
       clothes"; "voguish terminology" [syn: {trendy},
       {voguish}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top