ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tread

T R EH1 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tread-, *tread*, trea
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tread(vi) ย่ำ
tread(vi) เหยียบ
tread(vt) เหยียบ, See also: ย่ำ
tread(vi) ก้าวย่าง
tread(n) การก้าวเดิน, See also: การก้าวย่าง
tread(n) การก้าว
tread(n) ขั้นบันได
tread(n) ดอกยาง (รถยนต์, รองเท้า)
tread(n) พื้นรองเท้า
tread(n) เสียงก้าวเท้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tread(เทรด) vt.,vi.,n. (การ) ย่ำ,เหยียบ,เดินไปมา,ใช้เข้าบดขยี้,ย่ำยี,บดขยี้,กดขี่,เต้นรำ,เสียงฝีเท้า,วิธีการเดิน,วิธีก้าว,จังหวะการก้าว,ที่เหยียบของระหัด,แผ่นเหยียบ,พื้นเหยียบ,พื้นรองเท้า,ยางหล่อดอก. -Phr. (tread on someone's toes (corns) ก้าวร้าว รุกราน)
re-tread(รีเทรด') vt.,vi. เหยียบย่ำอีก,ย่ำอีก,ย่ำกลับ,เดินกลับ,เดินบนเส้นทางเดิม
retread(รีเทรด') vt. ซ่อมหล่อดอกยางรถยนต์,หล่อดอก,ซ่อมปะ n. ยางรถที่หล่อดอกใหม่,ผู้เข้ารับราชการอีก, Syn. remould
untreadผอันเทรด') vt. ห้วนกลับ,กลับทางเดิม,กลับคืน

English-Thai: Nontri Dictionary
tread(n) ทางเดิน,การเหยียบ,ก้าวเท้า,การย่ำ
tread(vt) เหยียบ,ย่ำ,ย่างเท้า,บดขยี้,เต้นรำ
treadle(n) กระไดรถจักรยาน,คันถีบเปียโน
treadle(vt) ถีบจักร,เหยียบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
treadหน้าล้ออิเล็กโทรด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
tread๑. ดอกยาง๒. ระยะล้อ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The right kind of treads for a Grand Prix.รอยยางล้อของรถกรางค์พรีส Lost Son (2004)
The prudent hunter treads silently to capture the prey.นักล่าที่ฉลาด ต้องย่างก้าวอย่างเงียบๆในการจะจับเหยื่อ... The King and the Clown (2005)
Don't tread water!เฮ้! อย่าตีน้ำ Eight Below (2006)
Don't tread water!อย่าตีน้ำ! Eight Below (2006)
They climb their way up in heels, no matter who they have to tread on to do it.แต่พวกเธอใส่ส้นสูงของเธอปีนขึ้นไป และไม่สนว่าจะต้องเหยียบใครขึ้นไป Bad News Blair (2007)
The freshest tire treads are something big--a truck,s.u.v.รอยยางรถยนต์ใหม่ ๆ นี่ เป็นรถใหญ่--รถบรรทุก หรือ เอสยูวี Fever (2007)
You talked to someone inside Tread stone.คุณพูดกับบางคนที่ข้องกับ tread stone The Bourne Ultimatum (2007)
Tread stone upgrade. My source told me it all started with you.Tread stone อัพเกรด สายผมบอกว่ามัน ทุกอย่างเริ่มมาจากคุณ The Bourne Ultimatum (2007)
She was Tread stone. Logistics.เธอเคยอยู่เทรดสโตน โลจิสติกส์ The Bourne Ultimatum (2007)
It's an early Tread stone identity registered to Jason Bourne, but he never used it, and it never went to the grid.มันเป็นชื่อจากปฏิบัติการเทรดสโตนที่ลงทะเบียนไว้โดยเจสัน บอร์น แต่เขาไม่เคยใช้มันเลย แล้วก็ไม่เคยถูกใช้ด้วย The Bourne Ultimatum (2007)
It's the same tire tread comin back as going.รอยล้อแบบเดียวกัน,กลับมาแล้วออกไป No Country for Old Men (2007)
We've got no choice, but if we tread lightly, we should be OK.เราไม่มีทางเลือก แต่ถ้าเราค่อยๆ ย่ำไป ก็น่าจะปลอดภัย Episode #2.5 (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
treadAnd so the method that works is treading down the snow to harden it, making blocks and piling them up.
treadFools rush in where angels fear to tread.
treadSuccess treads upon the heels of effort and perseverance.
treadYou are treading on her corns. [Idiomatic English]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ย่ำ(v) tread, See also: tramp, trample, crush, squash, walk over, Syn. ย่ำเท้า, Example: เราขึ้นรถ ลุยน้ำ ลงเรือ และเดินเท้าลุยน้ำย่ำไปตามถนนใหญ่, Thai Definition: เหยียบหนักๆ ซ้ำๆ
ย่างก้าว(v) step, See also: tread, walk, pace, Syn. ก้าวเดิน, Example: เธอแทบจะย่างก้าวต่อไปไม่ไหวเพราะรู้สึกมึนศีรษะจนโลกหมุน, Thai Definition: ก้าวเดินออกไปข้างหน้า
การย่ำ(n) tread, See also: tramping, stamping, trampling, Syn. การเหยียบ, การย่ำเท้า, Example: การย่ำเท้าของแต่ละคนมีน้ำหนักที่แตกต่างกัน, Thai Definition: การเหยียบหนักๆ ซ้ำๆ
เหยียบ(v) tread (on), See also: step on, trample, put one's foot on, stamp, Example: เขาเหยียบใบไม้แห้งเสียงดังกรอบแกรบ, Thai Definition: วางเท้าลงไปบนสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
เหยียบจมูก(v) tread on someone's toes, Syn. ลบเหลี่ยม, หมิ่นเชิง, Example: เขาเข้ามาเหยียบจมูกพ่อถึงในบ้าน ยังจะไม่ยอมเอาเรื่องเขาอีก, Thai Definition: บังอาจมาทำให้ชั้นเชิงหรือเกียรติของเขาด้อยลงไปต่อหน้าธารกำนัล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาทาสามัคคี[bāthā sāmakkhī] (v, exp) EN: use feet to stamp furiously to hurt someone ; trample ; tread upon
ดอก[døk] (n) EN: [classifier : individual flowers; patterns on cloth; tyres/tires treads]  FR: [classificateur : fleurs; motifs vestimentaires; chapes de pneus]
การย่ำ[kān yam] (n) EN: tread  FR: piétinement [m] ; foulement [m] (vx)
การย่ำเท้า[kān yam thāo] (n) EN: tread  FR: piétinement [m] ; foulement [m] (vx)
ถีบ[thīp] (v) EN: pedal ; treadle  FR: pousser du pied
ย่ำ[yam] (v) EN: tread ; tramp ; trample ; crush ; squash ; walk over  FR: piétiner ; fouler
ย่าง[yāng] (v) EN: step ; tread ; set foot
ย่างก้าว[yāngkāo] (n) EN: step ; tread ; walk ; pace
เหยียบ[yīep] (v) EN: step on ; put one's foot on ; tread on ; trample  FR: poser le pied ; marcher à pas mesurés ; fouler aux pieds ; piétiner
เหยียบจมูก[yīep jamūk] (v, exp) EN: tread on someone's toes ; slap in the face

CMU English Pronouncing Dictionary
TREAD T R EH1 D
TREADS T R EH1 D Z
TREADING T R EH1 D IH0 NG
TREADWAY T R EH1 D W EY2
TREADMILL T R EH1 D M IH2 L
TREADAWAY T R EH1 D AH0 W EY2
TREADWELL T R EH1 D W EH2 L
TREADMILLS T R EH1 D M IH2 L Z
TREADSTONE T R EH1 D S T OW2 N
TREADWHEEL T R EH1 D W IY2 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tread (v) trˈɛd (t r e1 d)
treads (v) trˈɛdz (t r e1 d z)
treadle (v) trˈɛdl (t r e1 d l)
treading (v) trˈɛdɪŋ (t r e1 d i ng)
treadled (v) trˈɛdld (t r e1 d l d)
treadles (v) trˈɛdlz (t r e1 d l z)
treadling (v) trˈɛdlɪŋ (t r e1 d l i ng)
treadmill (n) trˈɛdmɪl (t r e1 d m i l)
treadmills (n) trˈɛdmɪlz (t r e1 d m i l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dǎo, ㄉㄠˇ, ] tread on; trample; stamp; fulfill, #30,983 [Add to Longdo]
踩水[cǎi shuǐ, ㄘㄞˇ ㄕㄨㄟˇ, ] tread water, #99,966 [Add to Longdo]
[dié, ㄉㄧㄝˊ, ] tread on, #166,419 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abnutzungsanzeiger {m}tread wear indicator; wear indicator [Add to Longdo]
Profil {n} (Reifen) | asymmetrisches Profil | feingegliedertes Profil | lamelliertes Profil | nicht richtungsgebundenes Profil | offenes Profil | Profil mit Längsrippen | unterbrochenes Profiltread | asymmetric tread | ribbed tread | siped tread | non-directional tread | open tread | tread pattern with circumferential tread ribs | broken pattern [Add to Longdo]
treten (auf); zertreten | tretend; zertretend | getreten; zertreten | er/sie tritt; er/sie zertritt | ich/er/sie trat; ich/er/sie zertrat | er/sie hat/hatte getreten; er/sie ist/war getreten; er/sie hat/hatte zertretentread {trod; trodden, trod} (on) | treading | trodden | he/she treads | I/he/she trod | he/she has/had trodden [Add to Longdo]
Abschnitt der Laufflächetread section [Add to Longdo]
Breite {f} der Reifenaufstandsflächetread contact width [Add to Longdo]
Länge der Reifenaufstandsfläche {f}tread contact length [Add to Longdo]
Lauffläche {f} (Reifen) | gewebeverstärkte Lauffläche | Gewebeverstärkung in der Lauffläche | gewickelte Laufflächetread (tyre) | fabric reinforced tread | tread ply | strip winding [Add to Longdo]
Laufflächenablösung {f}tread separation; tyre tread separation [Add to Longdo]
Laufflächenabnutzung {f}tread wear [Add to Longdo]
Laufflächendicke {f}tread thickness [Add to Longdo]
Laufflächeneinriss {m}tread tearing [Add to Longdo]
Laufflächenkontur {f}tread contour [Add to Longdo]
Laufflächenkonturbreite {f}tread arc width [Add to Longdo]
Laufflächenkrümmung {f}tread arc radius [Add to Longdo]
Laufflächenlösung {f}tread strip [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ざっくり[zakkuri] (adv,vs) (1) roughly; approximately; loosely; (2) cutting or breaking apart with vigour; (3) deeply (cut or split); (4) rough (woollens, etc., as adjectival phrase with (to)shita); (5) sound of treading on pebbles [Add to Longdo]
トレッド[toreddo] (n) tread [Add to Longdo]
トレッドウエアインジケーター[toreddoueainjike-ta-] (n) tread wear indicator [Add to Longdo]
トレッドパターン[toreddopata-n] (n) tread pattern [Add to Longdo]
トレッドミル[toreddomiru] (n) treadmill [Add to Longdo]
ルームランナー[ru-muranna-] (n) treadmill (wasei [Add to Longdo]
一寸の虫にも五分の魂[いっすんのむしにもごぶのたましい, issunnomushinimogobunotamashii] (exp) (id) Tread on a worm and it will turn [Add to Longdo]
危ない橋を渡る;あぶない橋を渡る[あぶないはしをわたる, abunaihashiwowataru] (exp,v5r) to tread on thin ice (lit [Add to Longdo]
[やま, yama] (n,ctr) (1) mountain; hill; (2) mine (e.g. coal mine); (3) heap; pile; (n) (4) crown (of a hat); thread (of a screw); tread (of a tire); (5) climax; peak; critical point; (6) guess; speculation; (7) (used by policemen, crime reporters, etc.) criminal case; crime; (8) (See 山鉾) festival float (esp. one mounted with a decorative halberd); (n-pref) (9) wild; (P) [Add to Longdo]
深草兎歩[しんそうとほ, shinsoutoho] (n) crouched walk treading on hands for stealth used by ninja [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tread
   n 1: a step in walking or running [syn: {pace}, {stride},
      {tread}]
   2: the grooved surface of a pneumatic tire
   3: the part (as of a wheel or shoe) that makes contact with the
     ground
   4: structural member consisting of the horizontal part of a
     stair or step
   v 1: put down or press the foot, place the foot; "For fools rush
      in where angels fear to tread"; "step on the brake" [syn:
      {step}, {tread}]
   2: tread or stomp heavily or roughly; "The soldiers trampled
     across the fields" [syn: {tread}, {trample}]
   3: crush as if by treading on; "tread grapes to make wine"
   4: brace (an archer's bow) by pressing the foot against the
     center
   5: apply (the tread) to a tire
   6: mate with; "male birds tread the females"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top