ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

travelling

T R AE1 V AH0 L IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -travelling-, *travelling*, travell
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
travellingการเดินทาง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- She's travelling abroad.-หล่อนเดินทางไปต่างประเทศ. -ขอบคุณค่ะ. Suspiria (1977)
Last month, the travelling papers were blue.เดือนที่แล้ว เอกสารการเดินทางเป็นสีฟ้า Anastasia (1997)
- Was your family travelling with you?ครอบครัวคุณนั่งมาด้วยรึเปล่า Unbreakable (2000)
It was he who would chance the perilous journey through blistering cold and scorching desert travelling for many days and nights risking life and lip... to reach the Dragon's keep.ซึ่งเขาเดินทางด้วยความท้าทาย ผ่านความหนาวเย็น และทะเลทรายอันร้อนระอุ เดินทางข้ามวันข้ามคืน Shrek 2 (2004)
"Magical." - Miss La Roche! I refuse to allow you to continue travelling with us.คุณลาโรช ผมไม่ให้คุณเดินทางไปกับเรา Around the World in 80 Days (2004)
I'm not travelling with you. I'm making my own way.ฉันไม่ได้ไปกับคุณ ฉันไปของฉันเอง Around the World in 80 Days (2004)
Prince Hapi would be honored to have Phileas Fogg and his travelling companions at his banquet.เจ้าชายฮาปี้ขอเชิญฟิเลียส ฟ็อกก์ และผู้ติดตามไปร่วมงานเลี้ยงขอรับ Around the World in 80 Days (2004)
# I'm travelling at the speed of lightเงิน 200 ดอลลาร์ Shaun of the Dead (2004)
the super typhoon '29, travelling north at approximately 15 kilometers per hourไต้ฝุ่นยักษ์ ที่ 29 มาจากทางเหนือ ราวๆ 15 กิโลเมตรต่อชั่วโมง Crying Out Love in the Center of the World (2004)
OK, thanks to Sid, we're now travelling together.โอเค ขอบคุณซิด\ เราจะเดินทางไปด้วยกัน Ice Age: The Meltdown (2006)
The police now believe üôé that the man is travelling with a female accompliceทางตำรวจเชื่อว่าชายคนนี้ ได้รับการช่วยเหลือจากผู้หญิงอีกคนหนึ่ง Mr. Bean's Holiday (2007)
Ah... they say it will continue travelling through the solar system and beyond...อืม.. ไปโคจรรอบระบบสุริยะ 5 Centimeters Per Second (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
travellingFlying is the quickest method of travelling.
travellingHe has a great fancy for travelling.
travellingHe likes travelling abroad by air.
travellingI am very fond of travelling by train.
travellingI prefer travelling by train to flying.
travellingI saved the travelling expenses by staying at a cheap hotel.
travellingNothing is more delightful to me than travelling.
travellingNothing is so pleasant as travelling alone.
travellingThere are nine planets travelling around the sun, the earth being one of them.
travellingTravelling is easy these days.
travellingTravelling was much more difficult in those days.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พ่อค้าเร่(n) travelling salesman, See also: peddler, Example: แต่เดิมอาแปะเป็นพ่อค้าเร่ขายเครื่องกองบวชสำหรับถวายพระ, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ค้าขายไปตามสถานที่ต่าง ไม่หยุดอยู่เป็นที่
ค่าพาหนะ(n) travelling expenses, See also: passage, Example: องค์การฯ จัดหาที่พักและออกค่าพาหนะจากที่พักไปที่ทำงานเพื่อเป็นสวัสดิการแก่พนักงานดีเด่นของเรา
ค่าเดินทาง(n) travelling expense, See also: fare, Example: น้าสาวซึ่งบ้านอยู่ห่างกันมากทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายสำหรับค่าเดินทางให้ลูกสาวเพิ่มขึ้นอีกวันละ 20 บาท, Thai Definition: เงินที่ใช้เป็นค่าโดยสารยานพาหนะสาธารณะ
การท่อง(n) tour, See also: travelling, voyage, journey, trip, Syn. การเที่ยว, การเดินทาง, Example: การท่องป่าครั้งนี้สนุกมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดินตลาด[doēntalāt] (v) EN: tout for order ; tout for business ; canvass custom ; work as a travelling salesman  FR: démarcher
เคลื่อนที่[khleūoenthī] (adj) EN: mobile ; moving ; portable ; travelling ; walking  FR: mobile ; portable ; itinérant
พ่อค้าเร่[phøkhā rē] (n) EN: travelling salesman ; peddler ; pedlar ; hawker  FR: colporteur [m] ; marchand ambulant [m]
รวมทั้งค่าโดยสาร[rūamthang khā dōisān] (x) EN: inclusive of travelling costs

CMU English Pronouncing Dictionary
TRAVELLING T R AE1 V AH0 L IH0 NG
TRAVELLING T R AE1 V L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
travelling (v) trˈævəlɪŋ (t r a1 v @ l i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fahrkosten {pl}; Fahrtkosten {pl}travelling costs; travel costs [Add to Longdo]
Handelsvertreter {m}; Handelsvertreterin {f}travelling salesman; travelling saleswoman [Add to Longdo]
Reisebegleiter {m}; Reisebegleiterin {f}travelling companion [Add to Longdo]
Reisekosten {pl}; Reisespesen {pl}travelling expenses; travel cost [Add to Longdo]
Reisekostenabrechnung {f}travelling expenses accounting; travel expense report [Add to Longdo]
Reisetasche {f} | Reisetaschen {pl}travelling bag | travelling bags [Add to Longdo]
Reisewecker {m}travelling clock [Add to Longdo]
Wanderwelle {f} | Wanderwellen {pl}travelling wave | travelling waves [Add to Longdo]
Wanderzirkus {m}travelling circus [Add to Longdo]
Wanderbursche {m} | Wanderburschen {pl}travelling journeyman | travelling journeymen [Add to Longdo]
Wandertheater {n}, Tourneetheater {n}; Wanderbühne {f} | Wandertheater {pl}; Tourneetheater {pl}; Wanderbühnen {pl}travelling theatre; travelling theater [Am.] | travelling theatres [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お忍び;御忍び[おしのび, oshinobi] (n) (1) (abbr) travelling incognito (traveling); (2) (See 御忍び駕籠) special palanquin for carrying a daimyo or his wife incognito [Add to Longdo]
インチキ(P);いんちき[inchiki (P); inchiki] (adj-na,n,vs) (1) cheating; fake; bogus; (2) travelling seller of trinkets, magic tricks, etc. (traveling); (P) [Add to Longdo]
トラベリング[toraberingu] (n) travelling (basketball rule); traveling [Add to Longdo]
按察使;按察[あぜち;あんさつし(按察使), azechi ; ansatsushi ( an satsu shi )] (n) travelling inspector of the provincial governments (Nara- and Heian-period position) [Add to Longdo]
移動教室[いどうきょうしつ, idoukyoushitsu] (n) study camp; overnight field trip; travelling class [Add to Longdo]
医療車[いりょうしゃ, iryousha] (n) clinic car; traveling clinic; travelling clinic [Add to Longdo]
一人旅;独り旅[ひとりたび, hitoritabi] (n) travelling alone; solitary journey [Add to Longdo]
回国;廻国[かいこく, kaikoku] (n,vs) traveling throughout the country (travelling) [Add to Longdo]
勧誘員[かんゆういん, kanyuuin] (n) canvasser; traveling salesman; travelling salesman; door-to-door solicitor [Add to Longdo]
帰省ラッシュ[きせいラッシュ, kisei rasshu] (n) holiday traffic congestion caused by people travelling to their hometowns en masse [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 travelling
   n 1: the act of going from one place to another; "he enjoyed
      selling but he hated the travel" [syn: {travel},
      {traveling}, {travelling}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top