ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

transvestite

T R AE0 N Z V EH1 S T AY0 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -transvestite-, *transvestite*
English-Thai: Longdo Dictionary
transvestite(n) คนที่แต่งตัว-, ประพฤติตัว-, มีบทบาททางเพศ-เหมือนคนเพศตรงข้าม; กระเทย, See also: cross-dresser

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
transvestiteผู้ชอบแต่งกายลักเพศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Transvestitesคนลักเพศเทียม [TU Subject Heading]

CMU English Pronouncing Dictionary
TRANSVESTITE T R AE0 N Z V EH1 S T AY0 T
TRANSVESTITES T R AE0 N Z V EH1 S T AY0 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
transvestite (n) trˈænzvˈɛstaɪt (t r a1 n z v e1 s t ai t)
transvestites (n) trˈænzvˈɛstaɪts (t r a1 n z v e1 s t ai t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Transvestit {m} | Transvestiten {pl}transvestite | transvestites [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お鍋;御鍋[おなべ, onabe] (n) (1) (pol) pot; (2) (arch) typical name for a female servant in the Edo-period; (3) working at night; (4) (uk) (sl) (often derog.) female with symptoms of gender identity disorder (i.e. a transvestite) [Add to Longdo]
ニューハーフ[nyu-ha-fu] (n) transsexual or transvestite performer (wasei [Add to Longdo]
ミスターレディー[misuta-redei-] (n) transvestite (wasei [Add to Longdo]
御釜;お釜;御竈[おかま;オカマ, okama ; okama] (n) (1) (pol) (See 釜) pot; (2) volcanic crater; (3) (one's) buttocks; (4) (uk) (col) (often derog.) male homosexual; effeminate man; male transvestite [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 transvestite
   adj 1: receiving sexual gratification from wearing clothing of
       the opposite sex [syn: {transvestic}, {transvestite}]
   n 1: someone who adopts the dress or manner or sexual role of
      the opposite sex [syn: {transvestite}, {cross-dresser}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top