ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

transmogrify

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -transmogrify-, *transmogrify*
English-Thai: Longdo Dictionary
transmogrify(vt) เปลี่ยนรูป, แปรรูป, แปลงรูป, Syn. transform

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
transmogrify (v) trˈænzmˈɒgrɪfaɪ (t r a1 n z m o1 g r i f ai)
transmogrifying (v) trˈænzmˈɒgrɪfaɪɪŋ (t r a1 n z m o1 g r i f ai i ng)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 transmogrify
   v 1: change completely the nature or appearance of; "In Kafka's
      story, a person metamorphoses into a bug"; "The treatment
      and diet transfigured her into a beautiful young woman";
      "Jesus was transfigured after his resurrection" [syn:
      {metamorphose}, {transfigure}, {transmogrify}]

  

 
transmogrify
 • เปลี่ยนรูป, แปรรูป, แปลงรูป [LongdoEN]
 • (v) /tr'ænzm'ɒgrɪfaɪ/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top