ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

translucent

T R AE0 N S L UW1 S AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -translucent-, *translucent*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
translucent(adj) ที่ให้แสงผ่านได้น้อย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
translucent(แทรนซฺลู'เซินทฺ) adj. มัว,ฝ้า,กึ่งโปร่งแสง,เข้าใจได้ง่าย., See also: translucence n. translucency n.

English-Thai: Nontri Dictionary
translucent(adj) โปร่งแสง,มัว,ทึบ,ฝ้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
translucent; pellucidโปร่งแสง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
translucent objectวัตถุโปร่งแสง, วัตถุที่แสงผ่านได้แต่จะเกิดการกระเจิงหรือการกระจายแสง  เช่น กระจกฝ้ายอมให้แสงผ่านได้ แต่ไม่สามารถมองเห็นวัตถุที่อยู่อีกข้างหนึ่ง เพราะแสงเกิดการกระเจิง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โปร่งแสง(adj) translucent, See also: penetrative, Ant. ทึบแสง, Example: บ้านหลังนี้มีห้องพิเศษต่อยื่นออกไปจากตัวบ้านให้เป็นเหมือนเรือนโปร่งแสงเพื่อรับแดดโดยเฉพาะ, Thai Definition: ที่มีสมบัติให้แสงผ่านไปได้บ้าง แต่ไม่สามารถมองทะลุไปได้
โปร่งใส(adj) transparent, See also: translucent, clear, limpid, see-through, Syn. ใส, โปร่งตา, โปร่งแสง, บาง, Ant. ขุ่นมัว, Example: เขาแขวนม่านผ้าแก้วโปร่งใสเพื่อกรองแสง, Thai Definition: ที่มีสมบัติที่แสงผ่านได้หมดและมองเห็นได้ตลอด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แจ๋ว[jaeo] (adj) EN: clear ; transparent ; limpid ; crystalline ; lucid ; translucent ; glass-like  FR: clair ; cristallin ; limpide
โปร่งแสง[prōngsaēng] (adj) EN: translucent ; penetrative  FR: transparent ; translucide
โปร่งใส[prōngsai] (adj) EN: transparent ; translucent ; clear ; limpid ; see-through  FR: transparent ; limpide

CMU English Pronouncing Dictionary
TRANSLUCENT T R AE0 N S L UW1 S AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
translucent (j) trˈænzlˈuːsnt (t r a1 n z l uu1 s n t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
半透明[bàn tòu míng, ㄅㄢˋ ㄊㄡˋ ㄇㄧㄥˊ, ] translucent; semitransparent, #29,477 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
lichtdurchlässig {adj} | lichtdurchlässiger | am lichtdurchlässigstentranslucent | more translucent | most translucent [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
水様液;水溶液[すいようえき, suiyoueki] (n) (translucent) aqueous solution [Add to Longdo]
半透明[はんとうめい, hantoumei] (adj-na,n,adj-no) semi-transparent; translucent [Add to Longdo]
半透明体[はんとうめいたい, hantoumeitai] (n) semitransparent body; translucent body [Add to Longdo]
玲瓏[れいろう, reirou] (adj-t,adv-to) clear; translucent; brilliant; sweetly ringing (as the tinklings of jade) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 translucent
   adj 1: allowing light to pass through diffusely; "translucent
       amber"; "semitransparent curtains at the windows" [syn:
       {translucent}, {semitransparent}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top