ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

transitory

T R AE1 N Z AH0 T AO2 R IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -transitory-, *transitory*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
transitory(adj) ไม่ยั่งยืน, See also: ชั่วคราว, Syn. temporary
transitory(adj) มีอายุสั้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
transitory(แทรน'ซิทอรี) adj. ไม่ถาวร,ไม่ยั่งยืน,ชั่วคราว,ชั่วประเดี๋ยว., See also: transitorily adv. transitoriness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
transitory(adj) ชั่วครู่,ชั่วคราว,ชั่วแล่น,ไม่ถาวร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
transitoryเฉพาะกาล, ชั่วคราว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
transitory provisionบทเฉพาะกาล [ดู suspending clause] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
transitory provisionบทเฉพาะกาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
transitory provision(phrase) บทเฉพาะกาล

CMU English Pronouncing Dictionary
TRANSITORY T R AE1 N Z AH0 T AO2 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
transitory (j) trˈænsɪtriː (t r a1 n s i t r ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
諸行無常[しょぎょうむじょう, shogyoumujou] (n) the impermanence of worldly things; All worldly things are transitory [Add to Longdo]
不易流行[ふえきりゅうこう, fuekiryuukou] (exp) the principle of fluidity and immutability in haiku; Haiku is both "fluid and transitory" and "eternal and immutable."; An interchange between the transient and the immutable is central to the soul of haiku. (Basho) [Add to Longdo]
刹那的[せつなてき, setsunateki] (adj-na) ephemeral; transitory [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 transitory
   adj 1: lasting a very short time; "the ephemeral joys of
       childhood"; "a passing fancy"; "youth's transient
       beauty"; "love is transitory but it is eternal";
       "fugacious blossoms" [syn: {ephemeral}, {passing},
       {short-lived}, {transient}, {transitory}, {fugacious}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top