ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

transience

T R AE1 N Z IY0 AH0 N S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -transience-, *transience*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
transience(n) สภาพชั่วคราว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
transience(แทรน'เชินซฺ,-เ?ินซฺ) n. ภาวะชั่ว-คราว,สภาพที่ไม่ถาวร,ลักษณะที่ไม่ยั่งยืน., Syn. transiency

CMU English Pronouncing Dictionary
TRANSIENCE T R AE1 N Z IY0 AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
transience (n) trˈænzɪəʳns (t r a1 n z i@ n s)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 transience
   n 1: an impermanence that suggests the inevitability of ending
      or dying [syn: {transience}, {transiency},
      {transitoriness}]
   2: the attribute of being brief or fleeting [syn: {brevity},
     {briefness}, {transience}]

  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top