ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tranquility

T R AE0 NG K W IH1 L IH0 T IY0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tranquility-, *tranquility*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tranquility(n) ความสงบ

English-Thai: Nontri Dictionary
tranquility(n) ความเงียบสงบ,ความเยือกเย็น,ความราบรื่น,ความสงบสุข

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tranquilityThe city was restored to tranquility after a week.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศานติภาพ(n) peace, See also: tranquility, calmness, Syn. สันติภาพ, ความสงบ, Ant. สงคราม, Example: ความมั่นคงปลอดภัยและศานติภาพระหว่างชาติย่อมลดความสำคัญลง เมื่อสงครามได้เกิดขึ้น, Notes: (บาลี)
ศานติสุข(n) peace, See also: tranquility, calmness, Syn. สันติสุข, ความสงบสุข, Ant. ความวุ่นวาย, Example: ในสายตาของนักการทหารแล้ว อาจถือว่าปีนี้เป็นปีแห่งสันติสุขก็เป็นได้
สมถะ(n) tranquility (of the mind), See also: contentment, unambitiousness, peace of mind, peacefulness, calmness, serenity, Syn. ความสงบจิต, Ant. ความฟุ้งซ่าน, Example: ท่านเป็นคนมีสมถะในการครองตน ไม่เข้าไปวุ่นวายกับสังคมมาก, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สันติ(n) peacefulness, See also: tranquility, calmness, quietness, Syn. ความสงบ, สันติสุข, ความสงบสุข, ความสงบเรียบร้อย, Ant. ความวุ่นวาย, Example: อหิงษาเป็นหลักธรรมที่จะนำไปสู่สันติและหลีกเลี่ยงความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ
โมน(n) peace, See also: tranquility, calmness, Syn. ความนิ่ง, ความสงบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สันติ[santi] (n) EN: peacefulness ; tranquility ; calmness ; quietness  FR: paix [f] ; tranquillité [f] ; quiétude [f]
ศานติภาพ[sāntiphāp] (n) EN: peace ; tranquility ; calmness
ศานติสุข[sāntisuk] (n) EN: peace ; tranquility ; calmness

CMU English Pronouncing Dictionary
TRANQUILITY T R AE0 NG K W IH1 L IH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tranquility (n) trˈænkwˈɪlɪtiː (t r a1 n k w i1 l i t ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
のんどり[nondori] (n,adv,vs) tranquility; tranquillity; leisure [Add to Longdo]
安らぎ[やすらぎ, yasuragi] (n) peace; tranquility; tranquillity; (P) [Add to Longdo]
安穏[あんのん, annon] (adj-na,n) peace; quiet; tranquility; tranquillity [Add to Longdo]
安泰[あんたい, antai] (adj-na,n) peace; security; tranquility; tranquillity; (P) [Add to Longdo]
閑寂[かんじゃく, kanjaku] (adj-na,n) quiet; tranquility; tranquillity [Add to Longdo]
休意[きゅうい, kyuui] (n,vs) peace; tranquility; tranquillity [Add to Longdo]
康寧[こうねい, kounei] (n) (obsc) tranquility; tranquillity; peacefulness [Add to Longdo]
治平[ちへい, chihei] (n) peace and tranquility; peace and tranquillity [Add to Longdo]
寂静;寂靜(oK)[じゃくじょう;せきせい, jakujou ; sekisei] (n,adj-na) (1) calmness; stillness; tranquility; (n) (2) (じゃくじょう only) {Buddh} calmness of the heart; enlightenment [Add to Longdo]
昌平[しょうへい, shouhei] (n) peace; tranquility; tranquillity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tranquility
   n 1: a disposition free from stress or emotion [syn: {repose},
      {quiet}, {placidity}, {serenity}, {tranquillity},
      {tranquility}]
   2: an untroubled state; free from disturbances [syn:
     {tranquillity}, {tranquility}, {quiet}]
   3: a state of peace and quiet [syn: {tranquillity},
     {tranquility}, {quietness}, {quietude}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top