ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

trainee

T R EY1 N IY1   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -trainee-, *trainee*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
trainee(n) ผู้ได้รับการฝึกหัด, See also: ผู้ฝึกงาน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
trainee(เทรนนี') n. ผู้ได้รับการฝึกหัด,ผู้ฝึกงาน
distrainee(ดิสเทรน'นี) n. ผู้ถูกอายัดทรัพย์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
traineeผู้รับการฝึกอบรม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
traineeAll the trainees share the burden of toil.
traineeAt first the trainees were awkward in his company.
traineeAt first, the trainees were awkward in his company.
traineeBecause the new trainee did things sluggishly, he was told that he'd be fired if he didn't start taking his job seriously.
traineeHe gave instructions to the trainees, but they couldn't make heads or tails of them.
traineeThe trainee could hardly bear the burden of the task.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้เข้ารับการอบรม(n) trainee, Syn. ผู้เข้าอบรม, Ant. ผู้อบรบ, ผู้สอน, Example: มีผู้เข้ารับการอบรมมาไม่ครบตามจำนวนที่ได้มีการลงทะเบียนไว้, Count Unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลูกศิษย์[lūksit] (n) EN: student ; pupil ; trainee ; apprentice   FR: écolier [m]
พนักงานฝึกหัด[phanakngān feukhat] (n, exp) EN: trainee  FR: stagiaire [m]
ผู้ช่วยผู้พิพากษา[phūchūay phūphiphāksā] (n, exp) EN: judge trainee
ผู้ฝึกหัดงาน[phū feukhat ngān] (n, exp) EN: apprentice ; trainee
ผู้ฝึกงาน[phūfeukngān] (n) EN: apprentice ; trainee ; learner  FR: apprenti [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TRAINEE T R EY1 N IY1
TRAINEES T R EY1 N IY1 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
trainee (n) trˈɛɪnˈiː (t r ei1 n ii1)
trainees (n) trˈɛɪnˈiːz (t r ei1 n ii1 z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auszubildende {m,f}; Auszubildender; Auszubildender; Azubi {m}; Lehrling {m} | Auszubildenden {pl}trainee | trainees [Add to Longdo]
Lehrling {m} | Lehrlinge {pl}trainee | trainees [Add to Longdo]
Referendar {m}trainee teacher [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
延べ受講者数[のべじゅこうしゃすう, nobejukoushasuu] (n) total number of trainees [Add to Longdo]
教育実習生[きょういくじっしゅうせい, kyouikujisshuusei] (n) student teacher; trainee teacher [Add to Longdo]
教習生[きょうしゅうせい, kyoushuusei] (n) trainee; student [Add to Longdo]
訓練生[くんれんせい, kunrensei] (n) trainee [Add to Longdo]
研修員[けんしゅういん, kenshuuin] (n) trainee [Add to Longdo]
研修生[けんしゅうせい, kenshuusei] (n) trainee [Add to Longdo]
実習生[じっしゅうせい, jisshuusei] (n) trainee; intern [Add to Longdo]
受講者[じゅこうしゃ, jukousha] (n) member (of a class); trainee; a participant [Add to Longdo]
修行僧[しゅうぎょうそう, shuugyousou] (n) ascetic monk; trainee monk [Add to Longdo]
曹司[ぞうし, zoushi] (n) (1) palace room for government officials or ladies in waiting; (2) room inside a palace or private estate allocated to employees; person living in such a room; (3) (See 大学寮) boarding house for trainee administrators (ritsuryo period) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  trainee
      n 1: someone who is being trained

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top