ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

trade

T R EY1 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -trade-, *trade*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
trade terms[เทรด เทอมส] (n) "ข้อตกลงในการส่งมอบสินค้า" ยังไม่เจาะจงลงไปว่าเป็นแหล่งอ้างอิงจากชื่อใด เข่น AFTD: American Foreign Trade Definition หรือ RWO: Rules of Warsaw and Oxford หรือ GCDM: General Conditions for Delivery of Merchandise หรือ Combiterms หรือ Incoterms ซึ่งในแต่ละแหล่งอ้างอิงมี Terms ให้ใช้คล้ายกัน เช่น Ex Works, FOB หรือ CIF เป็นต้น อย่างไรก็ตาม แหล่งอ้างอิงที่เสถียรในเรื่องค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงในการส่งมอบ คือแหล่ง Incoterms ทำให้หลายแหล่ง เช่น ล่าสุดทางอเมริกา ประกาศยกเลิก ธรรมนูญการค้าหรือ UCC บางส่วนที่เกี่ยวข้องกับการส่งมอบสินค้าของตน ซึ่ง UCC นี้เองได้เป็นฐานในการกำหนดงเป็น AFTD ล่าสุดอเมริกาและแทบทั้งโลกมาขอใช้ร่วมกับ Incoterms ของ ICC International Chamber of Commerce, Paris, France นี้ เป็นมีการกำหนดจุดรับภาระที่แน่นอนกว่า

English-Thai: Longdo Dictionary
trade school(n) โรงเรียนช่าง เช่น Find a Trade School near you & turn your passion into a profession!
world trade center(name) อาคารศูนย์การค้าและธุรกิจขนาดใหญ่ มักสร้างขึ้นตามเมืองใหญ่ๆทั่วโลก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
trade(n) การค้าขาย, See also: การค้า, การขาย
trade(n) อาชีพ
trade(n) การแลกเปลี่ยน, See also: สิ่งแลกเปลี่ยน
trade(n) ลมมรสุม, See also: ลมตะเภา
trade(n) ช่างฝีมือ, See also: ช่าง
trade(vi) ค้าขาย, See also: ทำการตกลงซื้อขาย
trade(vt) แลกเปลี่ยน, See also: เปลี่ยน
trade(vt) นำของเก่าไปแลก
trader(n) ผู้ค้า, See also: พ่อค้า
trades(n) ลมสินค้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
trade(เทรด) n.,adj. (เกี่ยวกับ) การค้า,การค้าขาย vt.,vi. ค้าขาย,แลกเปลี่ยนสินค้า,แลกเปลี่ยน, -Phr. (trade in แลกเปลี่ยนโดยใช้ของเก่าหักราคาเอาของใหม่,) -Phr. (trade off แลกเปลี่ยนของกัน), See also: tradable, tradeable adj.
trade namen. ชื่อการค้า,ชื่อสินค้า,ชื่อร้านค้า
trade pricen. ราคาขายส่ง
trade unionn. สหภาพการค้า,สหภาพแรงงาน., See also: trade-union adj. trade unionism n. trade unionist n.
trade-in(เทรด'อิน) n.,adj. (เกี่ยวกับ) สินค้าที่หักราคาเอาเพื่อซื้อสินค้าอื่น,กิจการซื้อขายแลกเปลี่ยน.
trade-off(เทรด'ออฟ) n. การแลกเปลี่ยนของ, Syn. trade off}
trademark(เทรด'มาร์คฺ) n.,vt. (ใส่) เครื่องหมายการค้า vt. ใส่หรือพิมพ์เครื่องหมายการค้า, Syn. logotype, colophon
trader(เทรด'เดอะ) n. พ่อค้า,ผู้ทำการค้า,นักธุรกิจ,เรือพาณิชย์,สมาชิกบริษัททรัพย์ที่ซื้อขายหุ้นเพื่อตัวเอง (ไม่ใช่เพื่อลูกค้า) ., See also: tradership n.
tradesman(เทรด'ซฺเมิน) n., (pl. tradesmen) พ่อค้าขายปลีก, Syn. shopkeeper
tradespeople(เทรดซฺ'พีเพิล) n. พ่อค้า (ทั้งหลาย), Syn. tradesmen

English-Thai: Nontri Dictionary
trade(n) การค้าขาย,การซื้อขาย,ธุรกิจการค้า,ตลาด
trade(vi) ค้าขาย,ซื้อขาย
TRADE trade name(n) ชื่อสินค้า,ชื่อการค้า,ชื่อร้านค้า
TRADE trade union(n) สหกรณ์การค้า,สหภาพแรงงาน
TRADE trade wind(n) ลมสินค้า
trademark(n) เครื่องหมายการค้า
trader(n) พ่อค้า,เรือค้าขาย,นักธุรกิจ
tradesman(n) พ่อค้า,เจ้าของร้าน
balustrade(n) ลูกกรง,ราวบันได
FREE free trade(n) การค้าเสรี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tradeการค้า, กิจการค้าขาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
trade agreementข้อตกลงทางการค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
trade associationสมาคมการค้า [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
trade associationสมาคมการค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
trade barrierการกีดกันการค้า [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
trade deficitการขาดดุลการค้า [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
trade disputeข้อพิพาททางการค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
trade fixturesสิ่งติดตรึงเพื่อการค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
trade libelการใส่ความทางการค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
trade markเครื่องหมายการค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Trade account payableเจ้าหนี้การค้า [การบัญชี]
Trade adjustment assistanceการช่วยเหลือในการปรับแก้ทางการค้า [เศรษฐศาสตร์]
Trade associationsสมาคมอุตสาหกรรมและการบริการ [TU Subject Heading]
Trade Barrierอุปสรรคทางการค้า, Example: มาตรการต่างๆ ของรัฐบาลที่เป็นการจำกัดการค้าเสรี ระหว่างองค์กรหรือหน่วยธุรกิจของประเทศนั้นกับต่างประเทศ มาตรการต่างๆ เหล่านี้ รวมถึง ภาษี โควต้า (ดู QRs) การห้ามซื้อขายสินค้า การคว่ำบาตรทางการค้า (ดู Boycott) กฎระเบียบต่างๆ ที่ทำให้การค้าขายดำเนินไปอย่างไม่คล่องตัว [สิ่งแวดล้อม]
Trade bibliographyบรรณานุกรมที่สำนักพิมพ์หรือร้านหนังสือจัดทำขึ้นเพื่อการ ค้า, บรรณานุกรมเพื่อการค้า [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Trade blocsกลุ่มการค้า [TU Subject Heading]
Trade data interchangeการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการค้า [เศรษฐศาสตร์]
Trade discountส่วนลดการค้า [การบัญชี]
Trade facilitationการอำนวยความสะดวกทางการค้า [เศรษฐศาสตร์]
Trade Facilitation Action Planแผนปฏิบัติการอำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างเอเชีย-ยุโรป " มีการจัดลำดับความสำคัญไว้หลายสาขา เช่น ทางด้าน ทรัพย์สินทางปัญญา E-commerce การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐบาล กระบวนการทางด้านศุลกากร ฯลฯ " [การทูต]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
trade account payable(n) เจ้าหนี้การค้า
trade competition act(n) พระราชบัญญัติแข่งขันทางการค้า, พ.ร.บ.แข่งขันทางการค้า
trade-off(n) การต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง, ได้อย่างหนึ่งก็ต้องเสียอีกอย่างหนึ่ง there's a trade-off between buying A and B.

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tradeAbraham Lincoln's father was a carpenter by trade.
tradeA glance at Chart 2 will reveal that some of these trade cycles are of very short duration.
tradeA jack of all trades is a master of none.
tradeAlbert is engaged in foreign trade and often goes abroad.
tradeAmericans accumulated their trade deficits by living far beyond their means.
tradeAn international trade ban could be the last straw for that country's economy.
tradeA trade agreement between the two countries.
tradeCandidates traded blows over the proposed tax cut.
tradeDespite a large surplus in merchandise trade, the current account surplus is not so big due to a deficit in invisible trade.
tradeEvery man for his own trade.
tradeEvery man to his trade.
tradeFollow a trade.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ประกอบการค้า(n) trader, See also: merchant, dealer, Syn. ผู้ประกอบการ, Example: คลังสินค้าเป็นแหล่งที่ช่วยให้เกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ประกอบการค้า ผู้นำเข้า และส่งออก สามารถนำสินค้ามาฝากไว้ก่อน เพื่อรอการจำหน่าย, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ทำการค้า
ค้าเนื้อสด(v) trade in vice, Example: สามีเธอค้ายาเสพติดและค้าเนื้อสดจนได้รับฉายาให้เป็นเจ้าพ่อในวงการนี้, Thai Definition: หากินในทางเป็นหญิงโสเภณี, Notes: (ปาก)
เขตการค้า(n) trade, Example: ท่านจะต้องไถกลบพื้นที่ป่าเสียก่อน แล้วจึงค่อยเริ่มสร้างเขตที่อยู่อาศัยและเขตการค้าต่อไป, Count Unit: เขต, Thai Definition: ดินแดนเมืองเล็กและชนบทโดยรอบของศูนย์กลางการค้าที่ติดต่อค้าขายกับศูนย์กลางนั้นโดยตรง
พาณิชยกรรม(n) commerce, See also: trade, business, dealing, Example: บทบาทของสาขาปัญญาประดิษฐ์ในวงการคอมพิวเตอร์เพื่อพาณิชยกรรมก็มีไม่น้อย, Thai Definition: การค้าและบริหารที่เกี่ยวกับการค้าทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นการค้าปลีก ค้าส่ง การส่งออก การธนาคาร และการประกันภัย
อาชีวะ(n) occupation, See also: trade, vocation, profession, career, calling, Syn. อาชีว, อาชีพ, การงาน, การยังชีพ, การทำมาหากิน, Example: เขามีความพร้อมแล้วทางสถานะทางสังคม ในอันที่จะประกอบอาชีวะ เพราะจบการศึกษาแล้ว, Thai Definition: งานที่ทำเป็นประจำเพื่อเลี้ยงชีพ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
การพาณิชย์(n) business, See also: trade, commerce, dealing, Syn. การค้าขาย, Example: ธนาคารปล่อยสินเชื่อเพื่อการพาณิชย์อสังหาริมทรัพย์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
ยี่ห้อ(n) brand name, See also: trademark, marque, brand, Syn. ตรา, Example: กล้องที่คุณใช้อยู่นี่ยี่ห้ออะไร, Count Unit: ยี่ห้อ, Thai Definition: เครื่องหมายสำหรับร้านค้าหรือการค้า, Notes: (จีน)
ผู้ทำการค้า(n) trader, See also: dealer, merchant, seller, Syn. ผู้ซื้อขาย, Example: หลังจากที่เขาเปลี่ยนมาเป็นผู้ทำการค้าอย่างเต็มตัว ก็ดูจะมีฐานะมั่นคงขึ้น, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคลที่หาของหรือสินค้ามาขายแลกเปลี่ยนเงินตราเป็นอาชีพ
ผู้แทนการค้า(n) trade agent, Syn. ตัวแทนการค้า, Example: คณะของตนเข้าไปในจีนโดยหน้าฉากแสดงตนเป็นผู้แทนการค้าที่จัดตั้งขึ้นปลอมๆ, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนซื้อขายของหรือสินค้า
ขายตัว(v) trade one's body for money, See also: become a prostitute, sell oneself, Example: หล่อนเต็มใจขายตัวเพราะอยากได้เงินไปให้ครอบครัว, Thai Definition: หากินโดยเป็นโสเภณี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชีวะ[āchīwa] (n) EN: trade ; occupation ; vocation ; profession ; career ; calling
อำนวยความสะดวกทางการค้า[amnūay khwām sadūak thāng kānkhā] (v, exp) EN: facilitate trade
ชื่อตราสินค้า[cheū trā sinkhā] (n, exp) EN: brandname ; trade name  FR: nom de marque [m]
ดุลการค้า[dun kānkhā] (n, exp) EN: trade balance ; balance of trade  FR: balance commerciale [f]
ดุลการค้าได้เปรียบ[dun kānkhā dāiprīep] (n, exp) EN: positive balance of trade
ดุลการค้าเป็นบวก[dun kānkhā pen būak] (n, exp) EN: positive balance of trade
ดุลการค้าเสียเปรียบ[dun kānkhā sīaprīep] (n, exp) EN: negative balance of trade
ดุลการค้าติดลบ[dun kānkhā titlop] (n, exp) EN: negative balance of trade
แฟร์[faē] (n) EN: fair ; trade fair
หัวใจม่วง[hūajai muang] (n, exp) EN: Purple heart ; Purple tradescantia

CMU English Pronouncing Dictionary
TRADE T R EY1 D
TRADER T R EY1 D ER0
TRADED T R EY1 D IH0 D
TRADES T R EY1 D Z
TRADE'S T R EY1 D Z
TRADERS T R EY1 D ER0 Z
TRADER'S T R EY1 D ER0 Z
TRADERS' T R EY1 D ER0 Z
TRADEOFF T R EY1 D AO2 F
TRADEMARK T R EY1 D M AA2 R K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
trade (v) trˈɛɪd (t r ei1 d)
traded (v) trˈɛɪdɪd (t r ei1 d i d)
trader (n) trˈɛɪdər (t r ei1 d @ r)
trades (v) trˈɛɪdz (t r ei1 d z)
traders (n) trˈɛɪdəz (t r ei1 d @ z)
trade-in (n) trˈɛɪd-ɪn (t r ei1 d - i n)
trade-ins (n) trˈɛɪd-ɪnz (t r ei1 d - i n z)
trademark (n) trˈɛɪdmaːk (t r ei1 d m aa k)
tradesman (n) trˈɛɪdzmən (t r ei1 d z m @ n)
tradesmen (n) trˈɛɪdzmən (t r ei1 d z m @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
商标[shāng biāo, ㄕㄤ ㄅㄧㄠ, / ] trademark; logo, #3,816 [Add to Longdo]
经贸[jīng mào, ㄐㄧㄥ ㄇㄠˋ, / 貿] trade, #5,121 [Add to Longdo]
商贸[shāng mào, ㄕㄤ ㄇㄠˋ, / 貿] trade and commerce, #9,100 [Add to Longdo]
秘诀[mì jué, ㄇㄧˋ ㄐㄩㄝˊ, / ] trade secret; trick, #11,421 [Add to Longdo]
零售商[líng shòu shāng, ㄌㄧㄥˊ ㄕㄡˋ ㄕㄤ, ] tradesman; dealer, #12,383 [Add to Longdo]
贸易逆差[mào yì nì chā, ㄇㄠˋ ㄧˋ ㄋㄧˋ ㄔㄚ, / 貿] trade deficit; adverse trade balance, #24,549 [Add to Longdo]
牌号[pái hào, ㄆㄞˊ ㄏㄠˋ, / ] trademark, #25,297 [Add to Longdo]
展销会[zhǎn xiāo huì, ㄓㄢˇ ㄒㄧㄠ ㄏㄨㄟˋ, / ] trade fair; sales exhibition, #25,721 [Add to Longdo]
同业公会[tóng yè gōng huì, ㄊㄨㄥˊ ㄧㄝˋ ㄍㄨㄥ ㄏㄨㄟˋ, / ] trade association, #34,751 [Add to Longdo]
出超[chū chāo, ㄔㄨ ㄔㄠ, ] trade surplus; favorable balance of trade, #44,839 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
営業[えいぎょう, eigyou] TH: การซื้อขาย  EN: trade

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beruf {m} | von Beruftrade | by trade [Add to Longdo]
Betriebsgeheimnis {n}trade secret [Add to Longdo]
Fachverband {m}trade association; professional association [Add to Longdo]
Fachzeitschrift {f} | Fachzeitschriften {pl}trade journal | trade journals [Add to Longdo]
Gewerbeaufsicht {f}trade control; trade supervision [Add to Longdo]
Gewerbeschein {m} | Gewerbescheine {pl}trade licence | trade licences [Add to Longdo]
Gewerbesteuer {f} | Gewerbesteuern {pl}trade tax | trade taxes [Add to Longdo]
Gewerkschaft {f} | Gewerkschaften {pl}trade union; labor union [Am.]; union | unions [Add to Longdo]
Gewerkschaftler {m} | Gewerkschaftler {pl}trade unionist; unionist | trade unionists; unionists [Add to Longdo]
Händlerrabatt {m}trade discount [Add to Longdo]
Handelsabkommen {n}trade agreement [Add to Longdo]
Handelsbeziehungen {pl}trade relations [Add to Longdo]
Handelsbrauch {m}trade usage [Add to Longdo]
Handelslogistik {f}trade logistics; commercial logistics [Add to Longdo]
Handelsmesse {f}trade fair [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
CITES[サイテス, saitesu] (n) Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora; CITES [Add to Longdo]
FTA[エフティーエー, efutei-e-] (n) (1) Free Trade Agreement; (2) free-trade area [Add to Longdo]
GATT[ガット, gatto] (n) (See 関税貿易一般協定) General Agreement on Tariffs and Trade; GATT [Add to Longdo]
ITC[アイティーシー, aitei-shi-] (n) (1) International Trade Commission; ITC; (2) Independent Television Commission; ITC; (3) International Trade Center; ITC; (4) integrated traffic control; ITC; (5) inclusive tour charter; (6) IT coordinator [Add to Longdo]
JETRO[ジェトロ, jietoro] (n) Japanese External Trade Organization (Organisation); JETRO; (P) [Add to Longdo]
METI[メティ, metei] (n) Ministry of Economy, Trade and Industry; METI [Add to Longdo]
RU486[アールユーよんはちろく, a-ruyu-yonhachiroku] (n) (See ミフェプリストン) RU-486 (trademarked development name of mifepristone); RU 486 [Add to Longdo]
Vシネマ[ブイシネマ, buishinema] (n) film released direct-to-video (trademark of Toei Company) (wasei [Add to Longdo]
うまい棒[うまいぼう, umaibou] (n) Umaibo; small, puffed, cylindrical corn snack (trademarked) [Add to Longdo]
その道[そのみち, sonomichi] (exp) line (of business); profession; trade [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インターネットワールド[いんたーねっとわーるど, inta-nettowa-rudo] Internet World (trade show) [Add to Longdo]
トレードショー[とれーどしょー, tore-dosho-] trade show [Add to Longdo]
世界貿易機関[せかいぼうえききかん, sekaibouekikikan] World Trade Organization (WTO) [Add to Longdo]
連邦貿易委員会[れんぼうぼえきいいんかい, renbouboekiiinkai] Federal Trade Commission (FTC) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 trade
   n 1: the commercial exchange (buying and selling on domestic or
      international markets) of goods and services; "Venice was
      an important center of trade with the East"; "they are
      accused of conspiring to constrain trade"
   2: the skilled practice of a practical occupation; "he learned
     his trade as an apprentice" [syn: {trade}, {craft}]
   3: the business given to a commercial establishment by its
     customers; "even before noon there was a considerable
     patronage" [syn: {trade}, {patronage}]
   4: a particular instance of buying or selling; "it was a package
     deal"; "I had no further trade with him"; "he's a master of
     the business deal" [syn: {deal}, {trade}, {business deal}]
   5: people who perform a particular kind of skilled work; "he
     represented the craft of brewers"; "as they say in the trade"
     [syn: {craft}, {trade}]
   6: steady winds blowing from east to west above and below the
     equator; "they rode the trade winds going west" [syn: {trade
     wind}, {trade}]
   7: an equal exchange; "we had no money so we had to live by
     barter" [syn: {barter}, {swap}, {swop}, {trade}]
   v 1: engage in the trade of; "he is merchandising telephone
      sets" [syn: {trade}, {merchandise}]
   2: turn in as payment or part payment for a purchase; "trade in
     an old car for a new one" [syn: {trade}, {trade in}]
   3: be traded at a certain price or under certain conditions;
     "The stock traded around $20 a share"
   4: exchange or give (something) in exchange for [syn: {trade},
     {swap}, {swop}, {switch}]
   5: do business; offer for sale as for one's livelihood; "She
     deals in gold"; "The brothers sell shoes" [syn: {deal},
     {sell}, {trade}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top