ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tracer

T R EY1 S ER0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tracer-, *tracer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tracer(n) ผู้ตามรอย, See also: ผู้ติดตาม
tracery(n) ลวดลาย
tracer bullet(n) กระสุนปืนปล่อยควันไฟทำให้เห็นวิถีที่ยิงออกไป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tracer(เทร'เซอะ) n. ผู้ตามรอย,ผู้สืบเสาะ,สิ่งที่ตามรอย,ผู้เขียนแผนผัง,ผู้วาด
tracery(เทร'เซอรี) n. ลวดลาย,ลวดลายหน้าต่างหรือประตู, Syn. network

English-Thai: Nontri Dictionary
tracery(n) ลวดลาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tracer๑. เครื่องมือชำแหละหลอดเลือดและเส้น ประสาท๒. ตัวทำรอย๓. ตัวตามรอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tracer, radioactiveสารกัมมันตรังสีตามรอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เขียน[khīen] (v) EN: draw ; sketch ; paint  FR: dessiner ; esquisser ; tracer ; peindre
เขียนวงกลม[khīen wongklom] (v, exp) EN: draw a circle  FR: tracer un cercle
ขีด[khīt] (v) EN: draw ; mark ; delineate ; line  FR: tracer ; marquer ; délimiter
ขีดเส้น[khītsen] (v) EN: draw a line ; underline  FR: tracer une ligne
ลากเส้น[lāk sen] (v, exp) EN: draw a line  FR: tracer une ligne
รสสุคนธ์[rotsukon] (n) EN: Tetracera loureiri ; Rose-Su-Kon
สร้างตัว[sāng tūa] (v, exp) EN: earn one's own ; build up a fortune ; make's one way  FR: se construire soi-même ; tracer sa propre route
ตัดถนน[tat thanon] (v, exp) EN: cut a path ; make a road  FR: tracer une route
ทบทวน[thopthūan] (v) EN: review ; reconsider ; verify ; retrace ; reexamine ; go over  FR: revoir ; reconsidérer ; vérifier ; réexaminer ; reprendre ; retracer
ตีเส้น[tī sen] (v, exp) EN: draw a line ; rule a line  FR: tracer une ligne

CMU English Pronouncing Dictionary
TRACER T R EY1 S ER0
TRACERS T R EY1 S ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tracer (n) trˈɛɪsər (t r ei1 s @ r)
tracers (n) trˈɛɪsəz (t r ei1 s @ z)
tracery (n) trˈɛɪsəriː (t r ei1 s @ r ii)
traceries (n) trˈɛɪsərɪz (t r ei1 s @ r i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Leuchtspurgeschoss {n}tracer bullet [Add to Longdo]
Tracer {m}; Indikator {m}; Fühler {m} | radioaktiver Tracer; radioaktiver Indikatortracer | radioactive tracer [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
tracer le chemin(phrase) ยกตัวอย่าง

Japanese-English: EDICT Dictionary
トレーサー[tore-sa-] (n) tracer [Add to Longdo]
トレーサリー[tore-sari-] (n) tracery [Add to Longdo]
曳火弾[えいかだん, eikadan] (n) tracer bullet [Add to Longdo]
曳光弾[えいこうだん, eikoudan] (n) tracer bullet; star shell; flare bomb [Add to Longdo]
脳内[のうない, nounai] (adj-no) (1) intracerebral; intracranial; (adv) (2) intracranially [Add to Longdo]
脳内血腫[のうないけっしゅ, nounaikesshu] (n) intracerebral hematoma [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tracer
   n 1: an investigator who is employed to find missing persons or
      missing goods
   2: an instrument used to make tracings
   3: (radiology) any radioactive isotope introduced into the body
     to study metabolism or other biological processes
   4: ammunition whose flight can be observed by a trail of smoke
     [syn: {tracer}, {tracer bullet}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top