ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

towel

T AW1 AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -towel-, *towel*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
towel(n) ผ้าขนหนู, See also: ผ้าเช็ดตัว, ผ้าเช็ดหน้า, Syn. sheet, napkin
towel(n) ผ้าเช็ดจานชาม, Syn. wiper
towel(vi) เช็ดให้แห้ง (ด้วยผ้าขนหนู), See also: เช็ดตัว, เช็ดหน้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
towel(เทา'เอิล) n. ผ้าขนหนู,ผ้าเช็ดตัว,กระดาษเช็ดมือเช็ดหน้า, -Phr. (throw in the towel ยอมแพ้) vt.เช็ดด้วยผ้าหรือกระดาษดังกล่าว
bath toweln. ผ้าเช็ดตัว
sanitary toweln. ผ้าอนามัย
turkish toweln. ผ้าเช็ดตัวขนยาวที่ทำจากผ้าฝ้าย

English-Thai: Nontri Dictionary
towel(n) ผ้าเช็ดตัว,ผ้าขนหนู

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Towel industryอุตสาหกรมผ้าขนหนู [TU Subject Heading]
Towelsผ้าขนหนู [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
towellett(n) เช่น Disposable towelettes and antibacterial gel work in a pinch, but they're not as effective as soap and water.

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
towelA red and spotted white towel, please.
towelBring me a dry towel.
towelBring me a moist towel.
towelCould you bring me another hot towel?
towelDon't put that damp towel into the bag.
towelDon't throw in the towel.
towelDo you have hot towels?
towelDry a wet towel over a fire.
towelDry your face with a towel.
towelHe dried himself with a towel.
towelHe threw in the towel in defeat when his favorite chorus girl married another man.
towelHe wetted his towel with water.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผ้าขนหนู(n) towel, See also: terry cloth, wash cloth, bath towel, Example: วันนี้ฝนตก ผ้าขนหนูที่ตากไว้เลยไม่แห้ง, Count Unit: ผืน, Thai Definition: ผ้าสำหรับใช้ห่มหรือเช็ดตัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โกเต๊ก[Kōtek] (n, prop) EN: Kotex ; sanitary towel ; Tampax  FR: tampon hygiénique [m] ; Tampax [m]
กระดาษเช็ดมือ[kradāt chet meū] (n, exp) EN: paper towel ; paper napkin ; paper handkerchief  FR: essuie-mains en papier [m] ; serviette de toilette en papier [f] ; serviette en papier [f] ; mouchoir en papier [m]
กระดาษเช็ดปากเช็ดมือ[kradāt chet pāk chet meū] (n, exp) EN: paper towel  FR: serviette en papier [f]
ผ้าเช็ด[phāchet] (n) EN: towel  FR: torchon [m]
ผ้าเช็ดมือ[phāchet meū] (n) EN: napkin ; towel  FR: serviette [f] ; essuie-mains [m]
ผ้าเช็ดตัว[phāchet tūa] (n) EN: towel  FR: serviette de bain [f] ; serviette de toilette [f]
ผ้าขนหนู[phākhonnū] (n, exp) EN: towel ; terry cloth ; wash cloth ; bath towel  FR: serviette (de bain) [f]
ผืน[pheūn] (n) EN: [classifier : cloth items (towels, bed sheets, blankets, carpets, rugs ...)]  FR: [classificateur : pièces textiles (serviettes, draps, couvertures, carpettes, tapis ...)]
ราวแขวนผ้าเช็ดตัว[rāo khwaēn phā chet tūa] (n, exp) EN: towel rack  FR: porte-serviette [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TOWEL T AW1 AH0 L
TOWEL T AW1 L
TOWELL T AA1 W EH0 L
TOWELS T AW1 AH0 L Z
TOWELS T AW1 L Z
TOWELING T AW1 AH0 L IH0 NG
TOWELING T AW1 L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
towel (v) tˈauəl (t au1 @ l)
towels (v) tˈauəlz (t au1 @ l z)
towelled (v) tˈauəld (t au1 @ l d)
towelling (v) tˈauəlɪŋ (t au1 @ l i ng)
towel-rack (n) tˈauəl-ræk (t au1 @ l - r a k)
towel-rail (n) tˈauəl-rɛɪl (t au1 @ l - r ei l)
towel-horse (n) tˈauəl-hɔːs (t au1 @ l - h oo s)
towel-racks (n) tˈauəl-ræks (t au1 @ l - r a k s)
towel-rails (n) tˈauəl-rɛɪlz (t au1 @ l - r ei l z)
towel-horses (n) tˈauəl-hɔːsɪz (t au1 @ l - h oo s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
毛巾[máo jīn, ㄇㄠˊ ㄐㄧㄣ, ] towel, #8,878 [Add to Longdo]
[jīn, ㄐㄧㄣ, ] towel; kerchief; turban, #10,928 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Handtuch {n} | Handtücher {pl} | das Handtuch werfentowel | towels | to throw in the towel [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お絞り(P);御絞り[おしぼり, oshibori] (n) wet towel (supplied at table); hot, moistened hand towel; (P) [Add to Longdo]
ウェットティッシュ[uettoteisshu] (n) (See 濡れティッシュ) wet wipes; moist towelette; baby wipes [Add to Longdo]
エアタオル[eataoru] (n) air towel [Add to Longdo]
キッチンペーパー[kicchinpe-pa-] (n) paper towel (wasei [Add to Longdo]
タオル[taoru] (n) (hand) towel; (P) [Add to Longdo]
タオルを投げる[タオルをなげる, taoru wonageru] (exp,v1) to throw in the towel [Add to Longdo]
タオルケット;タウルケット(ik)[taoruketto ; tauruketto (ik)] (n) type of bed linen resembling a large beach towel and used to cover oneself in hot weather (wasei [Add to Longdo]
タオル地[タオルじ, taoru ji] (n) terrycloth; towelling; toweling [Add to Longdo]
ハンドタオル[handotaoru] (n) hand-towel [Add to Longdo]
バスタオル[basutaoru] (n) bath towel [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 towel
   n 1: a rectangular piece of absorbent cloth (or paper) for
      drying or wiping
   v 1: wipe with a towel; "towel your hair dry"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top