ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

toughen

T AH1 F AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -toughen-, *toughen*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
toughen(vt) ทำให้แข็งแรง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
toughen(ทัฟ'เฟิน) vi.,vt. (ทำให้) กลายเป็นเหนียว,ทนทาน,บึกบึน,ทำให้ยาก., See also: toughener n., Syn. harden

English-Thai: Nontri Dictionary
toughen(vt) ทำให้เหนียว,ทำให้ทนทาน,ทำให้บึกบึน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
toughened glassกระจก(นิรภัย)แบบเหนียว : [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
toughenThe fighter toughened up for the bout.

CMU English Pronouncing Dictionary
TOUGHEN T AH1 F AH0 N
TOUGHENS T AH1 F AH0 N Z
TOUGHENED T AH1 F AH0 N D
TOUGHENING T AH1 F AH0 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
toughen (v) tˈʌfn (t uh1 f n)
toughens (v) tˈʌfnz (t uh1 f n z)
toughened (v) tˈʌfnd (t uh1 f n d)
toughening (v) tˈʌfnɪŋ (t uh1 f n i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
強化ガラス[きょうかガラス, kyouka garasu] (n) toughened glass; tempered glass [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  toughen
      v 1: make tough or tougher; "This experience will toughen her"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top