ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

torturer

T AO1 R CH ER0 ER0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -torturer-, *torturer*
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทรมาน[thøramān] (v) EN: torture ; harass ; be cruel to ; torment ; abuse ; cause anguish ; harrow ; ill-treat ; maltreat ; mishandle  FR: opprimer ; tyranniser ; torturer ; maltraiter
ยมบาล[yommabān] (n) EN: Prince of Devils ; guardian of hell ; guardian of the underworld ; torturer of the dead  FR: gardien de l'enfer [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TORTURER T AO1 R CH ER0 ER0
TORTURERS T AO1 R CH ER0 ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
torturer (n) tˈɔːtʃərər (t oo1 ch @ r @ r)
torturers (n) tˈɔːtʃərəz (t oo1 ch @ r @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Folterknecht {m} | Folterknechte {pl}torturer | torturers [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  torturer
      n 1: someone who inflicts severe physical pain (usually for
           punishment or coercion)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top