ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

torpor

T AO1 R P ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -torpor-, *torpor*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
torpor(n) ความเฉื่อยชา, Syn. inactivity, latency, stupor, dullness, sluggishness
torpor(n) การกบดาน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
torpor(ทอร์'พอร์) n. ความชา,ความเฉื่อยชา,การหมดความรู้สึก,การกบดานอยู่กับที่,การจำศีล

English-Thai: Nontri Dictionary
torpor(n) ความมึนซึม,ความเกียจคร้าน,ความเฉื่อยชา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
torporสภาพกระตุ้นยาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเฉื่อย(n) inertia, See also: torpor, inaction, laziness, Ant. ความเร่ง, Example: การใช้เครื่องจักรกลจะถูกจำกัดด้วยความเฉื่อยของการเคลื่อนที่ของชิ้นส่วนประกอบ, Thai Definition: สมบัติของเทหวัตถุที่จะคงสภาพนิ่งอยู่อย่างเดิมตลอดไปหรือคงสภาพเคลื่อนที่อย่างสม่ำเสมอในแนวเส้นตรงตลอดไป

CMU English Pronouncing Dictionary
TORPOR T AO1 R P ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
torpor (n) tˈɔːpər (t oo1 p @ r)
torpors (n) tˈɔːpəz (t oo1 p @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
鈍麻[どんま, donma] (n,vs) torpor [Add to Longdo]
嗜眠[しみん, shimin] (n,adj-no) deep sleep; torpor [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 torpor
   n 1: a state of motor and mental inactivity with a partial
      suspension of sensibility; "he fell into a deep torpor"
      [syn: {torpor}, {torpidity}]
   2: inactivity resulting from lethargy and lack of vigor or
     energy [syn: {listlessness}, {torpidity}, {torpidness},
     {torpor}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top