ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

topless

T AA1 P L AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -topless-, *topless*, toples
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
topless(sl) เกี่ยวกับการโชว์แบบเปลือยท่อนบนของผู้หญิง
topless(adj) ที่ไม่มีส่วนบน
topless(adj) ที่ไม่มีหลังคา
topless(adj) เปลือยช่วงบน, Syn. naked

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ช่องกุด(n) topless door of a wall, Thai Definition: ประตูกำแพงเมืองหรือกำแพงวังชั้นนอกที่เจาะเป็นช่องเข้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่องกุด[chǿngkut] (n) EN: topless door of a wall

CMU English Pronouncing Dictionary
TOPLESS T AA1 P L AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
topless (j) tˈɒpləs (t o1 p l @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
トップレス[toppuresu] (n) topless; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 topless
   adj 1: having no top; "a topless jar" [ant: {topped}]
   2: having the breasts uncovered or featuring such nudity;
     "topless waitresses"; "a topless cabaret" [syn: {bare-
     breasted}, {braless}, {topless}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top