ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

toot

T UW1 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -toot-, *toot*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
toot(vi) ส่งเสียงเป่าแตรหรือนกหวีด, Syn. whistle
toot(vt) ส่งเสียงเป่าแตรหรือนกหวีด, Syn. whistle
tooth(n) ฟัน, See also: สิ่งที่คล้ายฟัน, Syn. fang, tusk, ivory
tooth(n) พื้นผิวที่หยาบ (โดยเฉพาะกระดาษ ทำให้สีหรือกาวสามารถติดได้)
tooth(n) สิ่งที่มีอำนาจทำลายล้าง
tooth(n) รสชาติ
tooth(vt) ทำให้มีฟัน
toots(n) คำเรียกเด็กหญิงหรือผู้หญิง
tootsy(n) เท้า
tootsy(n) คำเรียกเด็กหญิงหรือผู้หญิง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
toot(ทูท) vi.,vt. (ทำ) ส่งเสียงตุ๊ด (เสียงแตร,เสียงหวูด) n. เสียงดังกล่าว., See also: tooter n., Syn. sound, tootle, blare
tooth(ทูธ) n. ฟัน,ซี่หวี,ฟันเฟือง,เฟือง,ผิวหน้าที่ขรุขระของกระดาษวาดหรือผ้าใบ,vt. ใส่ฟัน. by the skin of one's teeth เส้นยาแดงนิดเดียว,to the teeth ทั้งหมด เต็มที่. vt. ใส่ฟัน.
tooth and nailn. อย่างดุเดือด,ใช้กำลังหรือทุนเต็มที่, Syn. fiercely
tooth brush(ทูธ'บรัช) n. แปรงสีฟัน
tooth powdern. ยาสีฟันที่เป็นผง
toothache(ทูธ'เอค) n. อาการปวดฟัน
toothpick(ทูธ'พิค) n. ไม้จิ้มฟัน,มีดมีฝัก,มีดเล็ก
baby toothฟันน้ำนม, Syn. milk tooth
bucktoothn. ฟันยื่น,ฟันเป็ด -pl.buckteeth
canine tooth)n. เขี้ยว,ฟันธ์สุนัข

English-Thai: Nontri Dictionary
toot(n) เสียงแตร,เสียงนกหวีด,เสียงหวูด
tooth(n) ฟัน,เฟือง,ซี่หวี,เขี้ยว
toothache(n) อาการปวดฟัน
toothbrush(n) แปรงสีฟัน
toothpaste(n) ยาสีฟัน
toothpick(n) ไม้จิ้มฟัน
milktooth(n) ฟันน้ำนม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tooth๑. ฟัน๒. ซี่ฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
tooth abutmentฟันหลักยึด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
tooth bud; dental germ; tooth germหน่อฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
tooth extraction; odontectomyการถอนฟัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tooth forcepsปากคีบมีฟัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tooth germ; dental germ; tooth budหน่อฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
tooth sensitivityภาวะเสียวฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
tooth socket; alveolar cavity; alveolus; dental alveolusเบ้าฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
tooth transplantationการปลูกถ่ายฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
tooth, accessionalฟันกรามแท้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tooth ; Teethฟัน [TU Subject Heading]
Tooth apexปลายรากฟัน [TU Subject Heading]
Tooth attritionฟันสึก [TU Subject Heading]
Tooth avulsionฟันเคลื่อนจากเบ้าฟัน [TU Subject Heading]
Tooth bleachingการฟอกสีฟัน [TU Subject Heading]
Tooth demineralizationการสูญเสียแร่ธาตุของฟัน [TU Subject Heading]
Tooth diseasesโรคฟัน [TU Subject Heading]
Tooth erosionการสึกกร่อนของฟัน [TU Subject Heading]
Tooth extractionการถอนฟัน [TU Subject Heading]
Tooth fracturesฟันแตก [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
toothless(adj) ไม่มีผลบังคับใช้

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tootAm I going to have a false tooth or a crown?
tootAn adult tooth came in right next to a baby tooth.
tootAn eye for an eye, a tooth for a tooth.
tootA toothache deprived me of sleep.
tootEmily has such a sweet tooth she never refuses candy.
tootHe can't chew well, because he has a toothache now.
tootHe had his tooth pulled.
tootHe is suffering from toothache.
tootHe often complains that he has a toothache.
tootHe often suffered from toothache.
tootHe squeezed the toothpaste out of a tube.
tootHis permanent tooth is coming in behind his baby tooth.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยาสีฟัน(n) toothpaste, See also: dentifrice, Example: ยาสีฟันสำหรับเด็กมักมีรสผลไม้เช่น ส้ม สตรอเบอรี่ เป็นที่ถูกใจสำหรับเด็ก
ฟัน(n) tooth, See also: teeth, Syn. เขี้ยว, Example: หมอบอกว่าเขาต้องถอนฟันออกก่อน 5 ซี่จึงจะจัดฟันได้, Count Unit: ซี่, แถว, ชุด, Thai Definition: กระดูกเป็นซี่ๆ อยู่ในปากสำหรับกัด ฉีก เคี้ยวอาหาร
ฟันถาวร(n) tooth, Syn. ฟันแท้, Example: เมื่ออายุ 6 ปี จะมีฟันถาวรซี่แรกปรากฏขึ้น คือ ฟันกราม, Count Unit: ซี่, แถว, ชุด, Thai Definition: ฟันชุดที่ 2 ซึ่งขึ้นภายหลังฟันน้ำนม
ฟันแท้(n) tooth, See also: permanent teeth, Syn. ฟันถาวร, Example: ถ้าปล่อยให้ฟันแท้ผุก็ลำบากหน่อย อาจต้องใส่ฟันปลอม, Count Unit: ซี่, แถว, ชุด, Thai Definition: ฟันชุดที่ 2 ซึ่งขึ้นภายหลังฟันน้ำนม
แปรงสีฟัน(n) toothbrush, Syn. แปรงถูฟัน, Example: มีรายการโฆษณาแปรงสีฟันหลายยี่ห้อในตลาด, Count Unit: อัน, ด้าม, Thai Definition: แปรงสำหรับใช้ขัดถูฟันให้สะอาด
หมอฟัน(n) dentist, See also: tooth doctor, Syn. ทันตแพทย์, Example: จากการที่เธอกลัวหมอฟันคนนี้ขยายออกมาเป็นการกลัวหมอฟันคนอื่นๆ ไปด้วย, Count Unit: คน, Thai Definition: แพทย์ผู้มีหน้าที่ตรวจรักษาโรคทางฟัน เหงือก ขากรรไกร และโรคภายในช่องปาก
ทนต์(n) tooth, Syn. ฟัน, พระทนต์, ทันต์, Thai Definition: กระดูกเป็นซี่ๆ อยู่ในปากสำหรับเคี้ยวอาหาร
ทันต์(n) tooth, Syn. ฟัน, Count Unit: ซี่, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ใบระกา(n) toothlike ridges on the sloping edges of a gable, representing the fin on the back of Naga, Example: ทุกสิ่งทุกอย่างในวัดเงียบสนิทจนได้ยินแต่เสียงใบไม้ไหวลม กับเสียงกรุ๋งกริ๋งของใบระกา, Count Unit: ใบ, Thai Definition: ไม้สลักหรือปูนปั้นรูปเป็นครีบๆ หรือลวดลายต่างๆ ติดกับตัวลำยองระหว่างช่อฟ้ากับหางหงส์ ประกอบ 2 ข้างหน้าบันโบสถ์ วิหาร และปราสาท
ไม้จิ้มฟัน(n) toothpick, Example: เศษอาหารติดอยู่ลึกมากแม้ใช้ไม้จิ้มฟันก็แคะไม่ออก, Count Unit: อัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบระกา[bairakā] (n) EN: toothlike ridges on the sloping edges of a gable (representing the fin on the back of Naga)
บลูทูธ[Blūthūt] (tm) EN: Bluetooth
ชอบของหวาน ๆ[chøp khøngwān-wān] (v, exp) EN: have a sweet tooth  FR: apprécier les sucreries
ดอกไม้[døkmāi] (n) EN: baby tooth ; child milk-tooth
ฟัน[fan] (n) EN: tooth ; teeth  FR: dent [f]
ฟันกราม[fan krām] (n) EN: molar ; molar tooth  FR: molaire [f]
ฟันเลื่อย[fan leūay] (n, exp) EN: sawtooth  FR: dent de scie [f]
ฟันหลอ[fan lø] (n, exp) EN: broken tooth  FR: dent cassée [f]
ฟันน้ำนม[fan nāmnom] (n) EN: milk tooth ; baby tooth ; deciduous tooth ; primary tooth  FR: dent de lait [f]
ฟันผุ[fan phu] (n, exp) EN: decayed tooth ; bad tooth ; caries  FR: carie (dentaire) [f] ; dent cariée [f] ; dent gâtée [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
TOOT T UW1 T
TOOTS T UW1 T S
TOOTS T UH1 T S
TOOTH T UW1 TH
TOOTE T UW1 T
TOOTAL T UW1 T AH0 L
TOOTLE T UW1 T AH0 L
TOOTHY T UW1 TH IY0
TOOTSIE T UH1 T S IY1
TOOTHED T UW1 TH T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
toot (v) tˈuːt (t uu1 t)
tooth (n) tˈuːθ (t uu1 th)
toots (v) tˈuːts (t uu1 t s)
tooted (v) tˈuːtɪd (t uu1 t i d)
tootle (v) tˈuːtl (t uu1 t l)
toothed (j) tˈuːθt (t uu1 th t)
tooting (v) tˈuːtɪŋ (t uu1 t i ng)
tootled (v) tˈuːtld (t uu1 t l d)
tootles (v) tˈuːtlz (t uu1 t l z)
tootling (v) tˈuːtlɪŋ (t uu1 t l i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yá, ㄧㄚˊ, ] tooth; ivory, #2,958 [Add to Longdo]
齿[chǐ, ㄔˇ, 齿 / ] tooth, #9,629 [Add to Longdo]
牙膏[yá gāo, ㄧㄚˊ ㄍㄠ, ] toothpaste, #10,309 [Add to Longdo]
[dū, ㄉㄨ, ] toot; honk, #17,338 [Add to Longdo]
牙刷[yá shuā, ㄧㄚˊ ㄕㄨㄚ, ] toothbrush, #17,349 [Add to Longdo]
牙痛[yá tòng, ㄧㄚˊ ㄊㄨㄥˋ, ] toothache, #26,512 [Add to Longdo]
牙签[yá qiān, ㄧㄚˊ ㄑㄧㄢ, / ] toothpick, #29,479 [Add to Longdo]
牙签[yá qiān, ㄧㄚˊ ㄑㄧㄢ, / ] toothpick, #29,479 [Add to Longdo]
珐琅质[fà láng zhì, ㄈㄚˋ ㄌㄤˊ ㄓˋ, / ] tooth enamel, #96,976 [Add to Longdo]
轮齿[lún chǐ, ㄌㄨㄣˊ ㄔˇ, 齿 / ] tooth of cog wheel; gear tooth, #109,689 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
toothed ring(n) ไม่รุ้

Japanese-English: EDICT Dictionary
あんよ[anyo] (n,vs) (1) (chn) foot; tootsie; tootsy; (2) (chn) toddle; walk [Add to Longdo]
お歯黒[おはぐろ, ohaguro] (n) tooth blackening [Add to Longdo]
アカマタ;あかまた[akamata ; akamata] (n) Ryukyu odd-tooth snake (Dinodon semicarinatum) [Add to Longdo]
インディアンゴールドリングブリストルトゥース[indeiango-rudoringuburisutorutou-su] (n) Indian gold-ring bristle-tooth (Ctenochaetus truncatus, species of bristletooth tang native to the Indian Ocean) [Add to Longdo]
エナメル質[エナメルしつ, enameru shitsu] (n,adj-f) (tooth) enamel; adamantine [Add to Longdo]
オオワニザメ[oowanizame] (n) smalltooth sand tiger (Odontaspis ferox); ragged-tooth shark [Add to Longdo]
オオワニザメ科[オオワニザメか, oowanizame ka] (n) Odontaspididae (family of four species in two genera of lamniform sand sharks, also known as sand tiger sharks or ragged tooth sharks) [Add to Longdo]
カマヒレザメ[kamahirezame] (n) snaggletooth shark (Hemipristis elongata, species of Indo-West Pacific weasel shark and the only extant member of its genus) [Add to Longdo]
カマヒレザメ属[カマヒレザメぞく, kamahirezame zoku] (n) Hemipristis (genus of the weasel shark family Hemigaleidae with the snaggletooth shark as its only extant species) [Add to Longdo]
カワスズメ科[カワスズメか, kawasuzume ka] (n) Cichlidae (family of over 1,300 identified Cichlid fishes in the order Perciformes exhibiting fusion of the lower pharyngeal bones into a single tooth-bearing structure) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ブルートゥース[ぶるーとうーす, buru-tou-su] Bluetooth [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 toot
   n 1: a blast of a horn
   2: revelry in drinking; a merry drinking party [syn: {carouse},
     {carousal}, {bender}, {toot}, {booze-up}]
   v 1: make a loud noise; "The horns of the taxis blared" [syn:
      {honk}, {blare}, {beep}, {claxon}, {toot}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top