ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tool

T UW1 L   
132 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tool-, *tool*
English-Thai: Longdo Dictionary
cutting tool(n) เครื่องตัด, อุปกรณ์ตัด

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tool[SL] อวัยวะเพศชาย
tool[SL] คนโง่
tool[N] เครื่องมือ, Syn. utensil, machine, instrument, gadget
tool[N] ส่วนใบมีดของเครื่องมือ
tool[N] วิธีการ
tool[N] สิ่งที่ใช้ในงานต่างๆ
tool[N] คนที่เป็นเครื่องมือของผู้อื่น, Syn. accomplice, agent, medium
tool[N] อวัยวะเพศชาย (คำสแลง), See also: ลึงค์
tool[VT] ใช้เครื่องมือทำงาน, See also: ทำงานด้วยเครื่องมือ
tool[VI] ขับรถ, See also: ขับรถ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tool(ทูล) n. เครื่องมือ,อุปกรณ์ vt. จัดให้มีเครื่องมือ,ใช้เครื่องมือ,ขับรถ., See also: tooler n., Syn. implement,utensil
toolbarแถบเครื่องมือหมายถึง แถบที่อยู่ด้านบนของวินโดว์ ในระบบวินโดว์ 95 ขึ้นไป บนแถบนี้จะมีปุ่มคำสั่งต่าง ๆ ถ้านำตัวชี้ไปวางใกล้ ๆ ก็จะมีคำอธิบายว่า แต่ละปุ่มมีไว้ใช้ทำอะไร แต่ถ้ากดเมาส์ลงบนปุ่มเหล่านี้ คอมพิวเตอร์ก็จะทำงานให้ตามคำสั่งเหมือนใช้คำสั่งที่เมนู
toolboxช่องเครื่องมือโปรแกรมสำเร็จบางโปรแกรมจะจัดให้มีเครื่องมือต่าง ๆ เตรียมไว้ให้เพื่ออำนวยความสะดวกในการพิมพ์ การเขียนรูปสี่เหลี่ยม การเขียนเส้นตรง การหมุน การทำเอียง เป็นต้น ถ้าเป็นโปรแกรมประเภทวาดภาพ จะยิ่งมีเครื่องมือมาให้มากชนิด รวมทั้งการใส่สีให้ด้วย เครื่องมือระบายสี ก็มีทั้งที่เป็นเหมือนพู่กัน ลากเป็นเส้นได้ ตัดขอบได้ ละเลงสีเต็มพื้นที่ หรือจะพ่นเป็น ฝอยเหมือนสเปรย์ ก็ได้ เป็นต้น บางโปรแกรมทำเป็นปุ่ม (button) ให้ใช้เมาส์กดแทนคำสั่งต่าง ๆ ได้ เรียกว่า toolbarดู toolbar ประกอบ
campstooln. ม้านั่งพับได้
cutty stooln. ม้านั่งเตี้ย
draw toolเครื่องมือวาดภาพหมายถึง เครื่องมือต่าง ๆ ที่โปรแกรมวาดภาพ เป็นต้นว่า Paintbrush, Paint หรือ โปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) เตรียมไว้ให้ใช้ในการวาดภาพ ใส่สี ฯ เช่น แปรง ดินสอ ยางลบ ฯ
edge tooln. เครื่องมือตัดขอบ,เครื่องมือมีคม
eged tooln. เครื่องมือตัดขอบ,เครื่องมือมีคม
stool(สทูล) n. ม้านั่งเดี่ยว,ตั่ง,ตั่งพักเท้า,ม้ารองเข่า,ตอ,ตอไม้,ราวไม้เกาะของนก,รากที่แตกหน่อใหม่,นกเกาะบนราวไม้ที่ใช้เป็นเหยื่อล่อ,เป็ดเทียมหรือนกเทียมที่ใช้เป็นเหยื่อล่อ,นกต่อ,ถังอุจจาระ,ม้านั่งถ่ายอุจจาระ,อุจจาระ,ที่นั่งที่เป็นสัญลักษณ์อำนาจ vi. แตกหน่อ,ถ
toadstool(โทด'สทูล) n. เห็ดชนิดหนึ่งที่มีพิษ,รา (fungi) ชนิดหนึ่งที่มีลำต้นและส่วนที่คล้ายร่มอยู่ข้างบน

English-Thai: Nontri Dictionary
tool(n) เครื่องมือ,อุปกรณ์
tool(vt) ใช้เครื่องมือ
footstool(n) ม้าวางเท้า
stool(n) ตั่ง,ม้านั่ง,ตอไม้,คอนไม้,นกต่อ
toadstool(n) เห็ดมีพิษ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tool markรอยเครื่องมือ [มีความหมายเหมือนกับ chipping mark] [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
toolkitชุดเครื่องมือ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
tools of tradeเครื่องมือประกอบการค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Toolเครื่องมือ [การจัดการความรู้]
toolเครื่องมือ
มักจะหมายถึงซอฟแวร์ หรือโปรแกรมอื่น หรือช่วยให้โปรแกรมอื่นทำงานสะดวกขึ้น [คอมพิวเตอร์]
Toolเครื่องมือ [การบัญชี]
Tool and die industryอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ [TU Subject Heading]
Tool Pusherลูกจ้างของบริษัทรับจ้างเหมาเจาะ
ตำแหน่งลูกจ้างของบริษัทรับจ้างเหมาเจาะ (Drilling contractor) มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลกลุ่มคนงานเจาะและแท่นเจาะ ตำแหน่งนี้บางทีเรียก drilling rig foreman, supervisor หรือ rig superintendent [ปิโตรเลี่ยม]
ToolBookทูลบุ๊ค [TU Subject Heading]
toolboxกล่องเครื่องมือ
ที่รวบรวมโปรแกรม และคำสั่งที่เป็นเครื่องมือที่นักเขียนโปรแกรมสามารถหยิบมาใส่ในโปรแกรมของตนได้ โปรแกรมบางโปรแกรมแสดงกล่องเครื่องมือเป็นภาพของสัญรูปบนจอภาพ เช่น กล่องเครื่องมือของโปรแกรมกราฟฟิก มีเครื่องมือสำหรับวาดเส้นตรง วาดวงกลม ระบายสี ฯลฯ [คอมพิวเตอร์]
Toolsเครื่องมือ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The closest thing he had to a social life was us and the complete tools he befriended on CB radio.แกจะช่วยทำตัวเป็นประโยชน์ ให้กับทุกคน โดยการไสหัวไปได้ไหม - ไป ไสหัวไปสิ The Widow Maker (2017)
I've utilized all the tools and connections and things like that in whatever new businesses that I start now.ฉันใช้เส้นสายและอุปกรณ์ทั้งหมด และอะไรพวกนั้น ในธุรกิจอะไรก็ตามแต่ ที่ฉันเริ่มต้นตอนนี้ After Porn Ends 2 (2017)
I told you I was forced to bring a new tool to bear.ฉันบอกนายแล้วว่าต้องเอาเครื่องมือใหม่มาใช้ Logan (2017)
But I'm bringing new tools to bear.แต่ผมจะเอาเครื่องมือใหม่มาใช้ Logan (2017)
With this handbook, you will have all the tools necessary to bring Dramaworld back to order.c.bg_transparentด้วยคู่มือนี่/c.bg_transparent c.bg_transparentคุณจะมีทุกอย่างที่จำเป็น ที่จะทำให้/c.bg_transparent c.bg_transparentดราม่าเวิลด์กลับมาเป็นระเบียบ/c.bg_transparent Episode #1.2 (2016)
You are the perfect instrument, the ideal partner, the way any tool partners with the hand that wields it.นายเป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบ หุ้นส่วนในอุดมคติ เครื่องมือคู่ใจที่มีแขน ขา The Well-Tempered Clavier (2016)
I will provide our intelligence and law enforcement agencies with the tools they need to track and take out the terrorists without undermining our constitution and our freedom.ผมจะจัดหาเครื่องมือในการตามล่า และจัดการผู้ก่อการร้าย ให้แก่หน่วยข่าวกรอง และพิทักษ์กฎหมาย โดยไม่ผิดหลักรัฐธรรมนูญและอิสรภาพ Snowden (2016)
Truth and justice are the tools of the Empire.ความจริงและความยุติธรรมเป็น เครื่องมือของเอ็มไพร์ Rogue One: A Star Wars Story (2016)
That he's been a tool of the Imperial war machine?ว่าเขาเป็น เครื่องมือของจักรพรรดิสงครามจักร? Rogue One: A Star Wars Story (2016)
Now, trying to take care of the Hughes Tool Company at a time like this.ผมกำลังพยายามดูแล บริษัทเครื่องเจาะฮิวส์ในช่วงเวลาแบบนี้ Rules Don't Apply (2016)
They think I'll have to sell the Hughes Tool Company to pay it?พวกนั้นคิดว่าผมต้องขาย บริษัทเครื่องเจาะฮิวส์เพื่อจ่ายค่าปรับ Rules Don't Apply (2016)
Frank, you know how old I was when I inherited the Hughes Tool Company from my daddy?แฟรงค์ รู้ไหมฉันอายุเท่าไหร่ ตอนที่ได้มรดกเป็นบริษัทเครื่องเจาะฮิวส์จากพ่อ Rules Don't Apply (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
toolA bad carpenter quarrels with his tools.
toolA bad carpenter quarrels with his tools. [Proverb]
toolA bad workman always blames his tools.
toolA bad workman blames his tools.
toolA bad workman complains of his tools.
toolA bad workman quarrels with his tools.
toolA carpenter's tools.
toolAdd and delete buttons from the OE toolbar.
toolA half-dozen tools make up the tool collection.
toolA painter's eyes are his most important tools.
toolA pick is a long handled tool used for breaking up hard ground surfaces.
toolA sharp tongue is the only edged tool that grows keener with constant use.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุปกรณ์[N] tool, See also: instrument, apparatus, appliance, implement, equipment, Syn. เครื่องมือ, วัสดุอุปกรณ์, เครื่องไม้เครื่องมือ, เครื่องใช้ไม้สอย, Example: สถาบันราชภัฏยังขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการศึกษาและเทคโนโลยีช่วยสอนจำนวนมาก, Thai definition: สิ่งของสำหรับใช้ในการงาน
เครื่องมือ[N] tool, See also: instrument, apparatus, appliance, implement, equipment, Syn. อุปกรณ์, วัสดุ, เครื่องไม้เครื่องมือ, Example: มนุษย์สามารถทำให้คอมพิวเตอร์เป็น เครื่องมือมหัศจรรย์ที่แก้ปัญญาได้ทุกรูปแบบ, Count unit: ชิ้น, Thai definition: สิ่งของสำหรับใช้ในการงาน โดยปริยายหมายถึงคนหรือสิ่งที่ใช้ทำประโยชน์อย่างเครื่องมือ
เครื่องไม้เครื่องมือ[N] tool, See also: instrument, device, gadget, machine, utensil, appliance, implement, Syn. อุปกรณ์, วัสดุ, เครื่องมือ, เครื่องมือเครื่องใช้, Example: ในช่วงเวลา 10 ปีที่ผ่านมานี้เองที่เครื่องไม้เครื่องมือที่เกื้อหนุนต่อการใช้งานด้านกราฟฟิกได้เข้ามาช่วยให้งานพัฒนาไปมาก, Thai definition: สิ่งของสำหรับใช้ในการงาน
เครื่อง[N] tool, See also: instrument, apparatus, appliance, implement, equipment, Syn. เครื่องมือ, Example: มนุษย์สามารถทำให้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องช่วยแก้ปัญญาได้หลายรูปแบบ
เครื่องใช้สอย[N] equipment, See also: tool, implement, utensil, instrument, ware, Syn. ของใช้, เครื่องใช้, Example: ความจำเป็นทางด้านเศรษฐกิจของชนบทจึงทำให้ชาวบ้านต้องทำเครื่องจักสานเป็นเครื่องใช้สอยด้วยตนเอง, Count unit: ชิ้น
ตะกร่อม[N] tool to catch a sea crab, See also: trap for marine crabs, Syn. ตะกร่อม, กร่อม, กะกร่อม, Example: เขาเอาตะกร่อมออกไปจับปูในทะเล, Count unit: อัน, Thai definition: เครื่องมือจับปูทะเล
ทัดทา[N] tool for gleaning paddy, See also: a board with a handle for scooping up rice, Example: ชาวนาใช้ทัดทาโกยข้าวเปลือก, Count unit: แผ่น, อัน, Thai definition: กระดานมีด้ามสำหรับโกยข้าวเปลือก
ขอฉาย[N] tool for spreading out straw on the floor, See also: bamboo stick used for removing straw from the threshing floor, Syn. คันฉายดอง, ดองหาย, กระดองหาย, Thai definition: ไม้สำหรับสงฟางในเวลานวดข้าว
ข้าวของเครื่องใช้[N] appliance, See also: tool, equipment, Syn. สิ่งของเครื่องใช้, สิ่งของ, Example: ข้าวของเครื่องใช้ทุกอย่างของคุณยายล้วนโบร่ำโบราณแต่ยังอยู่ในสภาพดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่างทำเครื่องมือ[n. exp.] (chang tham khreūangmeū) EN: toolmaker   FR: outilleur [m]
เห็ด[n.] (het) EN: mushroom ; toad-stool ; fungus ; fungi (pl.)   FR: champignon [m]
หีบเครื่องมือ[n. exp.] (hīp khreūangmeū) EN: toolbox   FR: boîte à outils [f]
จอบ[n.] (jøp) EN: hoe ; pickax ; weeding tool ; digging tool ; hoe spade   FR: houe [f] ; binette [f] ; pioche [f]
เก้าอี้โต๊ะเกรื่องแป้ง[X] (kao-ī to khreūang paēng) EN: stool   FR: tabouret de toilette [m]
ข้าวของเครื่องใช้[n. exp.] (khāokhøng khreūangchai) EN: appliance ; tool ; equipment   FR: appareil [m] ; éauipement [m]
ขี้[n.] (khī) EN: fecal matter ; faeces = feces (Am.) ; excrement ; stool   FR: fèces [fpl] ; excréments [mpl] ; selles [fpl] ; merde (vulg.) [f] ; crotte [f]
ขี้[v.] (khī) EN: defecate ; go to the toilet ; shit ; go to stool ; loosen the bowels   FR: déféquer ; aller à la selle ; se soulager ; chier (vulg.) ; crotter (fam.)
เครื่อง[n.] (khreūang) EN: tool ; instrument ; apparatus ; appliance ; equipment ; implement   FR: appareil [m] ; ustensile [m] ; instrument [m]
เครื่อง[n.] (khreūang) EN: [classifier : machines ; tools ; appliances (TVs, radios, refrigerators ...)]   FR: [classificateur : machines ; outils ; appareils électroménagers (télévisions, radios, réfrigérateurs ...) ; appareillages électriques]

CMU English Pronouncing Dictionary
TOOL    T UW1 L
TOOLS    T UW1 L Z
TOOLE    T UW1 L
TOOLEY    T UW1 L IY0
TOOLED    T UW1 L D
TOOLAN    T UW1 L AH0 N
TOOLBOX    T UW1 L B AO2 K S
TOOLBAR    T UW1 L B AA2 R
TOOLING    T UW1 L IH0 NG
TOOLROOM    T UW1 L R UW2 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tool    (v) tˈuːl (t uu1 l)
tools    (v) tˈuːlz (t uu1 l z)
tooled    (v) tˈuːld (t uu1 l d)
tooling    (v) tˈuːlɪŋ (t uu1 l i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jù, ㄐㄩˋ, ] tool; device; utensil; equipment; instrument; talent; ability; (classifier for devices, coffins, dead bodies); to possess; to have; to provide; to furnish; to state, #1,353 [Add to Longdo]
工具[gōng jù, ㄍㄨㄥ ㄐㄩˋ, ] tool; instrument; utensil; means, #2,270 [Add to Longdo]
[xiè, ㄒㄧㄝˋ, ] tools, #9,112 [Add to Longdo]
工具箱[gōng jù xiāng, ㄍㄨㄥ ㄐㄩˋ ㄒㄧㄤ, ] toolbox, #50,582 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Handkasten {m}tool box [Add to Longdo]
Werkzeug {n}; Gerät {n}; Tool {n} | Werkzeuge {pl}; Geräte {pl}; Tools {pl} | spanendes Werkzeugtool | tools | cutting tool [Add to Longdo]
Werkzeug {n}; Werkzeugausstattung {f} | Werkzeuge {f}; Werkzeugausstattungen {pl}tool kit | tool kits [Add to Longdo]
Werkzeugaufnahme {f}; Werkzeugaufnahmevorrichtung {f}tool holder [Add to Longdo]
Werkzeughalter {m}tool holder [Add to Longdo]
Werkzeuggeometrie {f}tool geometry [Add to Longdo]
Werkzeugsatz {m}tool kit; toolkit [Add to Longdo]
Werkzeugschrank {m}tool chest [Add to Longdo]
Werkzeugtasche {f} | Werkzeugtaschen {pl}tool bag | tool bags [Add to Longdo]
Werkzeugwagen {m}tool trolley [Add to Longdo]
Werkzeugwechsel {m}tool change [Add to Longdo]
Werkzeugwechsler {m}tool changer [Add to Longdo]
Zeugmacher {m} (alter Beruf)tool maker; harness maker (old profession) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お先棒を担ぐ[おさきぼうをかつぐ, osakibouwokatsugu] (exp,v5g) to be a willing cats-paw or tool for a person [Add to Longdo]
アプリケーション開発ツール[アプリケーションかいはつツール, apurike-shon kaihatsu tsu-ru] (n) {comp} application development tool [Add to Longdo]
インテリアバール[, interiaba-ru] (n) prying tool used in interior decoration (wasei [Add to Longdo]
オーサリングツール[, o-saringutsu-ru] (n) {comp} authoring tool (WWW) [Add to Longdo]
オブジェクトモデリングツール[, obujiekutomoderingutsu-ru] (n) {comp} object modeling tool [Add to Longdo]
グラフィックツール[, gurafikkutsu-ru] (n) {comp} graphic(al) tool [Add to Longdo]
ゴージ[, go-ji] (n) (1) gouge (tool); (2) (See ゴルジュ) gorge [Add to Longdo]
スツール[, sutsu-ru] (n) stool [Add to Longdo]
ダイス[, daisu] (n) (1) dice; (2) (See ダイス回し) die (tool) [Add to Longdo]
チャック[, chakku] (n) (1) chuck (device for holding a workpiece in a lathe or a tool in a drill); (2) fastener; zipper; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オーサリングツール[おーさりんぐつーる, o-saringutsu-ru] authoring tool (WWW) [Add to Longdo]
グラフィックツール[ぐらふぃっくつーる, gurafikkutsu-ru] graphic(al) tool [Add to Longdo]
ツールキット[つーるきっと, tsu-rukitto] toolkit [Add to Longdo]
ツールサーバ[つーるさーば, tsu-rusa-ba] tool server [Add to Longdo]
ツールセット[つーるせっと, tsu-rusetto] tool set [Add to Longdo]
ツールバー[つーるばー, tsu-ruba-] toolbar [Add to Longdo]
ツールボックス[つーるぼっくす, tsu-rubokkusu] toolbox [Add to Longdo]
プログラマーズツールキット[ぷろぐらまーずつーるきっと, purogurama-zutsu-rukitto] programmer's tool kit [Add to Longdo]
開発ツール[かいはつツール, kaihatsu tsu-ru] development tool [Add to Longdo]
管理ツール[かんりツール, kanri tsu-ru] management tool [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tool
   n 1: an implement used in the practice of a vocation
   2: the means whereby some act is accomplished; "my greed was the
     instrument of my destruction"; "science has given us new
     tools to fight disease" [syn: {instrument}, {tool}]
   3: a person who is controlled by others and is used to perform
     unpleasant or dishonest tasks for someone else [syn:
     {creature}, {tool}, {puppet}]
   4: obscene terms for penis [syn: {cock}, {prick}, {dick},
     {shaft}, {pecker}, {peter}, {tool}, {putz}]
   v 1: drive; "The convertible tooled down the street"
   2: ride in a car with no particular goal and just for the
     pleasure of it; "We tooled down the street" [syn: {joyride},
     {tool}, {tool around}]
   3: furnish with tools
   4: work with a tool

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top