ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

toffee

T AA1 F IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -toffee-, *toffee*
Possible hiragana form: とっふぇえ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
toffee(n) ลูกอม, See also: ทอฟฟี่, Syn. toffy

English-Thai: Nontri Dictionary
toffee(n) ทอฟฟี่,ขนมหวาน,ลูกอม,ลูกกวาด

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Toffee-nosed(phrase) หยิ่งยโส, หัวสูง, อวดดี

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลูกกวาด(n) candy, See also: toffee, sweets, Example: ลูกกวาดในขวดโหล 2 ใบนี้มีจำนวนเท่ากัน, Count Unit: เม็ด, Thai Definition: ของหวานทำด้วยน้ำตาล มีลักษณะแน่นแข็งกลมๆ บางอย่างมีถั่วหรือสิ่งอื่นๆ อยู่ข้างใน ใช้เคี้ยวหรืออมให้ค่อยๆ ละลายไปเอง
แตงเม(n) toffee, See also: toffy, taffy, Syn. ตังเม, Example: เด็กๆ ชอบกินแตงเม, Thai Definition: น้ำตาลหรือน้ำอ้อยที่เคี่ยวจนเหนียว
ทอฟฟี่(n) toffee, Syn. ลูกอม, ลูกกวาด, Example: ฟันผุเกิดจากน้ำตาลและเชื้อโรค ดังนั้นเราจึงมักห้ามลูกไม่ให้รับประทานทอฟฟี่, Count Unit: เม็ด, อัน, ห่อ, แท่ง, Thai Definition: ของหวานแบบฝรั่ง ใช้อม ทำด้วยน้ำตาลกวนกับนมหรือเนยเป็นต้น มักปั้นเป็นก้อนห่อกระดาษแก้วบิดหัวท้าย, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กะละแม[kalamaē] (n) EN: caramel ; Thai toffee  FR: caramel de riz [m]
ลูกกวาด[lūkkwāt] (n) EN: candy ; toffee ; sweets  FR: bonbon [m] ; sucrerie [f]
ลูกอม[lūk om] (n) EN: sweets ; hard candy ; lozenge ; toffee ; cough drop  FR: bonbon [m] ; sucrerie [f] ; pastille [f]
ตังเม[tangmē] (n) EN: sticky sweet ; candy ; toffee ; burnt sugar
ทอฟฟี่[thøffī] (n) EN: toffee  FR: caramel [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TOFFEE T AA1 F IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
toffee (n) tˈɒfiː (t o1 f ii)
toffees (n) tˈɒfɪz (t o1 f i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
りんご飴;林檎飴[りんごあめ;りんごアメ, ringoame ; ringo ame] (n) candied apple; toffee apple [Add to Longdo]
[あめ, ame] (n) {food} (hard) candy; toffee; (P) [Add to Longdo]
有平糖[あるへいとう, aruheitou] (n) toffee [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  toffee
      n 1: caramelized sugar cooled in thin sheets [syn: {brittle},
           {toffee}, {toffy}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top