ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

toddy

   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -toddy-, *toddy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
toddy[N] น้ำตาลเมา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
toddy(ทอด'ดี) n. เหล้าผสมน้ำร้อน-น้ำตาลและบางทีใส่ก้านพลู,น้ำจากต้นtoddy-palmมักนำมาหมักและทำเป็นเครื่องดื่ม, Syn. drink

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
toddyน้ำตาลเมา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And why did you and hot toddy break up?และทำไมเธอกับหนุ่มทอดด์เลิกกัน Connect! Connect! (2009)
Now, go dance with your sizzling hot toddy before he melts the room.ตอนนี้, ไปเต้นกับสุดฮอตของเธอ ก่อนเขาจะทำห้องนี้ละลาย unmAsked (2012)
No way that you, this, had sex with Hot Toddy from the Eagle.ไม่มีทาง! ไม่มีทางที่นาย, หุ่นแบบนี้, มีเซ็กส์กับทอดด์ผู้เร่าร้อนจากอีเกิ้ล. Bear Down (2012)
Hot Toddy...ฮอต ทอดดี้... Goldicop and the Three Bears (2012)
Hot Toddy?ฮอต ทอดด์ดี้หรอ? A Bear and Honey (2012)
Before Toddy, you never had any sex?ก่อนจะมีทอดด์เธอไม่เคยมีเซ็กซ์มาก่อนเลยนะ? Bear Cam (2012)
Hot Toddy is a bartender at the Eagle.ทอดด์ก็ทำงานอยู่ที่อีเกิ้ล. Bear Reunion (2012)
We know that Hot Toddy was the bartender and we know you told him we found J-Cubs Martini glass.เรารู้ว่าทอดด์เป็นบาร์เทนเดอร์ เรารู้ว่าเธอบอกเขาเรื่องเเก้วมาร์ตินี่ Bear Facts (2012)
Toddy told me he was obsessed with J-Cub.ทอดด์บอกว่าเขาหลงไหลในตัวเจคอบมาก Bear Facts (2012)
I told you Toddy, I'm not doing it.ฉันบอกแล้วไง ท๊อดดี้ ฉันไม่ทำมันหรอก Bears Undercover (2012)
Hot Toddy!ทอด์ดี้นะหรอ! Stand Up Bear (2012)
Oh, Hot Toddy?โอ้ ทอด์ดี้ผู้เร่าร้อนนะหรอ? Bears in the Desert (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น้ำตาลเมา[N] palm wine, See also: toddy, rice liquor, fermented palm juice, Example: น้ำตาลเมานี้มีรสนุ่มนวล, Thai definition: น้ำตาลสดที่ผสมเปลือกไม้เผาบางชนิดหมักแช่ไว้
ตาล[N] Toddy palm, See also: Borassus flabellifer Linn., palmyra palm, fan-palm, sugar palm, Syn. ต้นตาล, Example: จังหวัดเพชรบุรีเป็นจังหวัดที่มีตาลมากที่สุดในประเทศไทย, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ต้นชนิด Borassus flabellifer Linn. ในวงศ์ Palmae ใบใหญ่ ดอกเพศผู้และเพศเมียแยกกันอยู่คนละต้น ตาลตัวผู้ออกดอกเป็นงวงคล้ายมะพร้าว ไม่มีผล ตาลตัวเมียออกดอกเป็นช่อเดี่ยวๆ ผลใหญ่กลมโตเป็นทะลาย
กะแช่[N] palm wine, See also: toddy, rice liquor, fermented palm juice, Syn. น้ำตาลเมา, Example: เขากินกะแช่มากเกินไปจนเมา, Thai definition: น้ำเมาหมักแช่เชื้อ แต่ยังมิได้กลั่นเป็นสุรา
ต้นตาล[N] sugar palm tree, See also: toddy palm, Syn. ตาล, Example: ได้มีการทำน้ำตาลจากต้นตาลกันมาก, Count unit: ต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กะแช่[n. exp.] (kachaē) EN: palm wine ; fermented palm juice ; toddy ; rice liquor   FR: vin de palme [m] ; alcool de riz [m]
น้ำตาลเมา [n.] (nāmtānmao) EN: palm wine ; toddy ; rice liquor ; fermented palm juice   FR: vin de palme [m]
ตาล[n.] (tān) EN: Toddy palm ; Palmyra Palm ; Fan-palm ; Sugar palm ; Wine palm ; Tala palm ; Doub palm ; Lontar palm ; Brab palm   FR: palmier à sucre [m]
ต้นตาล[n.] (ton tān) EN: sugar palm ; toddy palm   FR: palmier [m]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
toddy    (n) tˈɒdiː (t o1 d ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Toddy {m}; eine Art Grog; Palmwein {m}toddy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  toddy
      n 1: a mixed drink made of liquor and water with sugar and
           spices and served hot [syn: {hot toddy}, {toddy}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top