ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

toastmaster

T OW1 S T M AE2 S T ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -toastmaster-, *toastmaster*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
toastmaster(n) ผู้ประกาศการดื่มอวยพร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
toastmaster(โทส'มาสเทอะ) n. ผู้ประกาศการดื่มอวยพร,เจ้าภาพงานเลี้ยง

CMU English Pronouncing Dictionary
TOASTMASTER T OW1 S T M AE2 S T ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
toastmaster (n) tˈoustmaːstər (t ou1 s t m aa s t @ r)
toastmasters (n) tˈoustmaːstəz (t ou1 s t m aa s t @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Toastmeister {m} (Bankett); Toastmaster {m} | Toastmeister {pl}toastmaster | toastmasters [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
司会者[しかいしゃ, shikaisha] (n) chairman; moderator; toastmaster; master of ceremonies; chairperson; (P) [Add to Longdo]
主人役[しゅじんやく, shujinyaku] (n) host; toastmaster [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  toastmaster
      n 1: the person who proposes toasts and introduces speakers at a
           banquet [syn: {toastmaster}, {symposiarch}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top