Search result for

tip

(157 entries)
   T IH1 P  
(0.0325 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tip-, *tip*
English-Thai: Longdo Dictionary
tip(n) เคล็ดลับ
lowest common multiple(n) คูณร่วมน้อย (ค.ร.น.), S. least common multiple, smallest common multiple, lcm

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tip[N] จุดปลายสุด, Syn. apex, peak, Ant. bottom
tip[N] ส่วนที่สวมปลาย
tip[VT] ทำให้มีปลาย, See also: จัดให้มีปลาย
tip[VT] หุ้มปลาย
tip[VT] เอาปลายออก
tip[VI] ้เอียง
tip[VT] ทำให้เอียง, See also: ทำให้เอน, ทำให้กระดก, ทำให้ลาด
tip[VI] คว่ำลง
tip[VT] ทำให้คว่ำ, Syn. overturn, upset
tip[VI] เทขยะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tip(ทิพ) n. ปลาย,ปลายแหลม,ปลายเรียว,ยอด,สุด,ส่วนที่อยู่ปลาย,ใบแทรกหนังสือ,งินตอบแทนเล็กน้อย,เงินรางวัล,คำแนะนำ,ข้อแนะนำ,การเคาะเบา ๆ ,การตีเบา ๆ ,การตีลูกกระโดด vt. ทำให้มีปลาย,จัดให้มีปลาย,ประดับปลาย,เอาปลายออก,ติดผนวกปลาย,ต่อปลาย,แทรก,เสริมปลาย,ทำให้เอียง
tipple(ทิพ'เพิล) vt. จิบเหล้า (มักติดต่อกัน) vi. ดื่มเหล้า (มักเป็นนิสัยหรือมากเกินไป) n. เหล้า., See also: tippler n., Syn. booze,drink
tipster(ทิพ'สเทอะ) n. ผู้แจ้งข่าวลับ,ผู้ใบ้หวย,ผู้ให้ข่าวกรองเกี่ยวกับการแข่งม้าหรือตลาดหุ้น
tipsy(ทิพ'ซี) adj. เมาเล็กน้อย,โซเซ,ไม่มั่นคง,ไม่ตรง,โกง. -tipsily adv., See also: tipsiness n.
tiptoe(ทิพ'โท) n. ปลายนิ้วเท้า,หัวนิ้วเท้า vi. เดินเขย่งเท้า. adj.,adv. ขย่งเท้า,มีความต้องการ,ใจจดใจจ่อ,ระมัดระวัง,ลับ ๆ ล่อ ๆ ,ชะเง้อ. -Phr. (on tiptoe เขย่งเท้า,ชะเง้อ,ระมัดระวัง,มีความต้องการ ใจจดใจจ่อ ลับ ๆ ล่อ)
tiptop(ทิพ'ทอพ) n.,adj.,adv. สุดยอด,สุดขีด,จุดสูงสุด,ชั้นยอด., Syn. summit
antiparticle(แอน' ทีพาทิเคิล) n. อนุภาคที่ทำลายกันเองเมื่อปะทะกัน เช่น อีเล็คตรอน และโปซิตรอน (as an electron and a positron)
antipasto(แอนทิพา' สโท) n. รายการตัวแต่งกลิ่นชูรส เช่น olives, salami, celery และอื่น ๆ
antipathetic(al) (แอนทีพาเธท' ทิค, -เคิล) adj. เป็นปรปักษ์ต่อ, ไม่ชอบ, ไม่ลงรอยต่อ, เกลียด, ไม่พอใจกับ, ทำให้มีความรู้สึกดังกล่าว (averse)
antipathy(แอนทิพ' พะธี) n. ความไม่ลงรอย,ความไม่พอใจ, ความเกลียด, สิ่งที่ไม่ลงรอย, สิ่งที่ไม่ชอบ, Syn. hostility, hatred, enmity)

English-Thai: Nontri Dictionary
tip(n) รางวัลคนใช้,ความลับ,ปลาย,การเคาะ,คำแนะนำ,ใบแทรก
tip(vt) ให้รางวัลคนใช้,เคาะ,เอียง,กระดก,เท,ผลัก,โยน
tippet(n) ผ้าพันคอ,ผ้าคลุมไหล่
tipple(n) สุรา,เหล้า
tipple(vi) เมาหยำเป,จิบเหล้า
tipsy(adj) โซเซ,มึนเมา,ขี้เมา
tiptoe(n) ปลายนิ้วเท้า
tiptoe(vi) เขย่งเท้า,เดินย่อง
tiptop(adj) เลิศ,ดีเยี่ยม,ชั้นยอด,สุดยอด,สูงสุด
tiptop(n) จุดสูงสุด,จุดสุดยอด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tip lossความสูญเสียปลายใบพัด [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
tip of the tongue; apex; tongue tipปลายสุดลิ้น [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
tip speed ratioอัตราส่วนอัตราเร็วปลายใบพัด [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tipping การทิ้ง
การทิ้งของเสียในที่ทิ้ง [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
tippingการใ้ห้ข้อมูล

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Tiptoe through the Meanies...เขย่งผ่าน มีนีส จุ๊ ๆ! Yellow Submarine (1968)
Tippet!ทิปเป็ต! Jaws (1975)
There are all kinds of sharks in the waters. Hammerheads, white tips, blues, makos.มีฉลามหลายชนิดอยู่ในทะเล หัวค้อน ครีบขาว นํ้าเงิน มาโก้ Jaws (1975)
Here is a tip from an evil New Yorker.นี่คือเคล็ดลับจากความชั่วร้ายของ ชาวนิวยอร์ก I Spit on Your Grave (1978)
I never got a tip like that before.ฉันไม่เคยได้รับเคล็ดลับเช่นนั้น เมื่อก่อนนี้ I Spit on Your Grave (1978)
She's special. She also gave me a dollar for a tip.เธอเป็น พิเศษ เธอ ยังให้ฉัน ดอลลาร์ สำหรับเคล็ดลับ I Spit on Your Grave (1978)
She told me. She said she's gonna have to cut down on my tips.เธอบอกฉัน เธอบอกว่า เธอ จะ ต้อง ลดลงใน เคล็ดลับของ I Spit on Your Grave (1978)
Tip her forward over the arm.ดันเธอพาดไปตรงพนักพิง Clue (1985)
I like butterflies with big golden wings... and blue and green tips.ฉันชอบผีเสื้อ ปีกใหญ่สีทอง ปลายปีกสีน้ำเงิน และเขียว An American Tail (1986)
- You'll give her that... or I'll tip you straight into the Bog of Eternal Stench... before you can blink.ไม่อย่างนั้น ข้าจะจับเจ้าจุ่มลงไปในบึงแห่งความเน่าเหม็น ก่อนที่เจ้าจะรู้ตัวซะอีก Labyrinth (1986)
The freight woke up the other guys and it was on the tip of my tongue to tell them about the deer, but I didn't.รถไฟปลุกคนอื่นๆ และมันก็อยู่แค่ปลายลิ้นของผม ที่จะบอกพวกเขา เรื่องกวาง แต่ผมก็เปล่า Stand by Me (1986)
If tips keep up, I'll have enough for my Alfa Romeo.ถ้าจะให้ทิปล่ะก็ ขอบอกว่ามีเยอะแล้ว พอที่จะซื้อรถสปอต อัลฟ้า โรมิโอ Dirty Dancing (1987)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tipIt seems I've got a little tipsy. Sorry to have talked rubbish...
tipWhen you go abroad, you'd better keep in mind that tipping is necessary.
tipI walked on tiptoe so as not to wake the baby.
tipThe holy man tiptoed his way across the Ganges.
tipHis name is on the tip of my tongue.
tipThis wasn't here this morning ... looks like somebody's been fly tipping.
tipI put the tip under two glasses because I knew they were always in a hurry.
tipThis article contains tips for those who are eager to increase their vocabulary.
tipPast the west coasts of Europe and Africa to the tip of southern Africa.
tipDon't forget to tip the porter for carrying your luggage.
tipWhat you see above the water is just the tip of the iceberg.
tipHe gave a tip as a sign of gratitude.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สุด[ADJ] tip, See also: rearmost, hindmost, last, Syn. ปลาย, ยอด, ท้าย
เขย่งเก็งกอย[V] hop-skip-and-jump, See also: tiptoe, Syn. เขย่ง, Example: เด็กๆ เขย่งเก็งกอยไปตามช่องที่ขีดไว้, Thai definition: กระโดดตีนเดียว เป็นการเล่นของเด็ก
เขย่ง[V] tiptoe, See also: toe, go on tiptoe, Example: เด็กชายเขย่งตัวขึ้นค่อยๆ ใช้สวิงตะล่อมปลามาใส่ถุง, Thai definition: พยุงตัวให้สูงขึ้นโดยยืนด้วยปลายเท้า
ปลาย[N] tip, See also: point, tail, Example: อย่าใช้ปากกาขีดเขียนแผ่นดิสก์ แรงกดจากปลายปากกาที่เขียนลงบนแผ่นจะทำให้เนื้อดิสก์เป็นรอยได้, Thai definition: ตอนยอด, ตอนที่สุด
ปลายตีน[N] tiptoe, Syn. ปลายเท้า, Example: เมื่อเด็กทุกคนถูกสั่งให้ยกปลายตีนมาดูก็ทำหน้าเสียกัน เพราะเพิ่งไปย่ำโคลนเล่นกันมา, Thai definition: ตอนสุดของเท้า
ปลายลิ้น[N] tip of the tongue, Example: ขนมชิ้นนี้หวานแหลมตั้งแต่ปลายลิ้นไปทั่วทั้งปากเลย, Thai definition: ตอนสุดของลิ้น
แประ[ADV] drunkenly, See also: tipsily, Example: เขาดื่มเหล้าเสียเมาแประก่อนกลับบ้านทุกวัน, Thai definition: เมาเต็มที่
หย่ง[V] tiptoe, See also: walk on tip toe, Syn. โหย่ง, กระหย่ง, กระโหย่ง, Example: เธอลงมายืนแตะเท้ากับผ้าขี้ริ้วเก่าๆ พอให้เท้าแห้งแล้วก็หย่งเท้าขึ้นบันได, Thai definition: ทำให้สูงขึ้น
ทิป[V] tip, Syn. ติป, Example: เพื่อนส่งข่าวมาว่าที่โน่นงานดี เงินดี ฝรั่งทิปหนัก, Thai definition: ให้เงินแก่พนักงานเป็นพิเศษ นอกเหนือจากค่าสินค้า, Notes: (อังกฤษ)
ทิป[N] tip, Syn. ติป, Example: ทุกครั้งที่ผมให้ทิป พนักงานบริการจะโค้งคำนับอย่างนอบน้อม, Thai definition: เงินพิเศษที่ให้แก่พนักงานนอกเหนือจากค่าสินค้า, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ่ง[v.] (bong) EN: refer ; mention ; specify ; stipulate ; indicate ; point out ; show ; point to ; provide   FR: annoncer ; indiquer ; présager ; manifester ; montrer ; marquer ; mentionner ; stipuler
ฉลามครีบดำ [n. exp.] (chalām khrīp dam) EN: Blacktip Reef Shark   
หัว[n.] (hūa) EN: top ; end ; extremity ; tip   FR: extrémité [f] ; bout [m] ; haut [m] ; sommet [m]
เอียง[v.] (īeng) EN: incline ; lean ; tip ; tilt ; slant   FR: incliner ; obliquer ; pencher
จะขาบ[n.] (jakhāp) EN: centipede   
จมูกชี้ฟ้า[n. exp.] (jamuk chī fā) EN: tip-tilted nose ; turnup nose   
จะงอย[n.] (ja-ngøi) EN: tip ; top ; end   FR: extrémité [f] ; bout [m]
จะงอย[n.] (ja-ngøi) EN: tip of the beak ; crooked tip   FR: extrémité du bec (d'un oiseau) [f]
แก่ดีกรี[adj.] (kaēdīkrī) EN: a little tippy   
กำหนด[n.] (kamnot) EN: specification ; determination ; assignation ; stipulation   FR: spécification [f] ; détermination [f] ; fixation [f] ; stipulation [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
TIP    T IH1 P
TIPA    T IH1 P AH0
TIPO    T IY1 P OW0
TIPS    T IH1 P S
TIPP    T IH1 P
TIPSY    T IH1 P S IY0
TIPPS    T IH1 P S
TIPPY    T IH1 P IY0
TIPOFF    T IH1 P AO2 F
TIPTON    T IH1 P T AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tip    (v) (t i1 p)
tips    (v) (t i1 p s)
tipsy    (j) (t i1 p s ii)
tip-up    (j) - (t i1 p - uh p)
tipped    (v) (t i1 p t)
tippet    (n) (t i1 p i t)
tipple    (v) (t i1 p l)
tiptoe    (v) (t i1 p t ou)
tip-off    (n) - (t i1 p - o f)
tip-top    (j) - (t i1 p - t o p)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shāo, ㄕㄠ, ] tip of branch, #9,297 [Add to Longdo]
锋芒[fēng máng, ㄈㄥ ㄇㄤˊ, / ] tip (of pencil, spear etc); sharp point; cutting edge; spearhead; vanguard, #22,414 [Add to Longdo]
小费[xiǎo fèi, ㄒㄧㄠˇ ㄈㄟˋ, / ] tip, #30,004 [Add to Longdo]
舌尖[shé jiān, ㄕㄜˊ ㄐㄧㄢ, ] tip of tongue; apical, #33,466 [Add to Longdo]
[diǎn, ㄉㄧㄢˇ, ] tiptoe, #34,355 [Add to Longdo]
鼻尖[bí jiān, ㄅㄧˊ ㄐㄧㄢ, ] tip of the nose, #36,563 [Add to Longdo]
眉梢[méi shāo, ㄇㄟˊ ㄕㄠ, ] tip of brow, #55,175 [Add to Longdo]
顶呱呱[dǐng guā guā, ㄉㄧㄥˇ ㄍㄨㄚ ㄍㄨㄚ, / ] tip top; excellent; first rate, #72,679 [Add to Longdo]
眉端[méi duān, ㄇㄟˊ ㄉㄨㄢ, ] tip of the eyebrows; top margin on a page, #279,834 [Add to Longdo]
拔尖儿[bá jiān er, ㄅㄚˊ ㄐㄧㄢ ㄦ˙, / ] tiptop; top notch, #280,682 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Tip(n) |der, pl. Tips| คำแนะนำ, เคล็ดลับ (เป็นการเขียนที่ล้าสมัย ในปัจจุบันมักใช้ der Tipp แทน), See also: S. der Tipp, der Hinweis,
Tipp(n) |der, pl. Tipps| คำแนะนำ, เคล็ดลับ, See also: S. der Tip, der Hinweis,
tippen(vt) |tippte, hat getippt| พิมพ์ดีด

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fingerspitze {f}tip of the finger [Add to Longdo]
Spitze {f} (spitzes Ende) | die Spitze des Eisbergestip | the tip of the iceberg [Add to Longdo]
Tipp {m}; Tip {m} [alt]; Hinweis {m} | Tipps {pl}; Tips {pl} [alt]; Hinweise {pl} | der richtige Tipp (Tip [alt])tip | tips | the straight tip [Add to Longdo]
Tippelbruder {m}tramp; hobo [Add to Longdo]
Tippen {n} (Schreiben)typing [Add to Longdo]
Tippfehler {m} | Tippfehler {pl}typing error | typing errors [Add to Longdo]
Tippfehler {m} | Tippfehler {pl}typo | typos [Add to Longdo]
Trinkgeld {n} | ein Trinkgeld gebentip | to tip [Add to Longdo]
Zungenspitze {f} | Zungenspitzen {pl}tip of the tongue | tips of the tongue [Add to Longdo]
tippelnto walk; to traipse [Add to Longdo]
tippt abtypewrites [Add to Longdo]
tippt neuretypes [Add to Longdo]
tippte neuretyped [Add to Longdo]
tipptopptiptop [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
MIME[マイム, maimu] (n) {comp} Multipurpose Internet Mail Extension; MIME [Add to Longdo]
えのき茸;榎茸[えのきたけ;えのきだけ;エノキタケ;エノキダケ, enokitake ; enokidake ; enokitake ; enokidake] (n) (uk) enoki mushroom (long, thin and white); Flammulina velutipes; winter mushroom [Add to Longdo]
かゆみ止め;痒み止め[かゆみどめ, kayumidome] (n) anti-itch medication; antipruritic drug [Add to Longdo]
こっくりさん[, kokkurisan] (n) table turning (tipping, tilting); divination by planchette [Add to Longdo]
たり(P);だり[, tari (P); dari] (prt) (1) (as …たり…たり, after the ren'youkei forms of multiple verbs) -ing and -ing (e.g. "coming and going"); (2) (used adverbially) doing such things as...; (3) (as …たり…たり at sentence-end, after the ren'youkei forms of a repeated verb) expresses a command; (aux-v) (4) (たり only) (arch) (from とあり) (See たる) (after a noun) to be; (5) (たり only) (arch) (from 〜てあり, after the ren'youkei form of a verb) indicates completion or continuation of an action; (P) [Add to Longdo]
つま先(P);爪先[つまさき, tsumasaki] (n) tiptoe; (P) [Add to Longdo]
と同時に[とどうじに, todoujini] (exp) at the same time as; while; as well as (multiple roles) [Add to Longdo]
どさどさ[, dosadosa] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) (See ドサ) throwing down multiple objects in succession; (2) at once in great numbers [Add to Longdo]
ひっくり返す;引っくり返す;引っ繰り返す;引繰り返す(io)[ひっくりかえす;ひっくりがえす, hikkurikaesu ; hikkurigaesu] (v5s,vt) (1) to turn over; to turn upside down; to turn up; to turn inside out; to turn out; (2) to knock over; to tip over; (3) to overturn (e.g. a decision); to upset; to reverse [Add to Longdo]
ほろ酔い;微酔い[ほろよい, horoyoi] (n,adj-no) slight intoxication; being tipsy [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アナログ掛算器[アナログかけざんき, anarogu kakezanki] analog multiplier [Add to Longdo]
アナログ乗算器[アナログじょうざんき, anarogu jouzanki] analog multiplier [Add to Longdo]
インテリジェントマルチプレクサ[いんてりじえんとまるちぷれくさ, interijientomaruchipurekusa] intelligent mux, intelligent multiplexer [Add to Longdo]
キャリア検地多重アクセス衝突回避ネットワーク[きゃりあけんちたじゅうアクセスしょうとつかいひネットワーク, kyariakenchitajuu akusesu shoutotsukaihi nettowa-ku] carrier sense multiple access with collision avoidance network, CSMA, CA network (abbr.) [Add to Longdo]
キャリア検地多重アクセス衝突検出ネットワーク[きゃりあけんちたじゅうアクセスしょうとつけんしゅつネットワーク, kyariakenchitajuu akusesu shoutotsukenshutsu nettowa-ku] carrier sense multiple access with collision detection network, CSMA, CD network (abbr.) [Add to Longdo]
データマルチプレクサ[でーたまるちぷれくさ, de-tamaruchipurekusa] data multiplexer [Add to Longdo]
データ多重変換装置[データたじゅうへんかんそうち, de-ta tajuuhenkansouchi] data multiplexer [Add to Longdo]
デマルチプレクサ[でまるちぷれくさ, demaruchipurekusa] demultiplexer [Add to Longdo]
デマルチプレクス[でまるちぷれくす, demaruchipurekusu] demultiplexing [Add to Longdo]
ポイント・ツウ・マルチポイント[ぽいんと . つう . まるちぽいんと, pointo . tsuu . maruchipointo] point to multipoint [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (9 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tip
   n 1: the extreme end of something; especially something pointed
   2: a relatively small amount of money given for services
     rendered (as by a waiter) [syn: {gratuity}, {tip},
     {pourboire}, {baksheesh}, {bakshish}, {bakshis},
     {backsheesh}]
   3: an indication of potential opportunity; "he got a tip on the
     stock market"; "a good lead for a job" [syn: {tip}, {lead},
     {steer}, {confidential information}, {wind}, {hint}]
   4: a V shape; "the cannibal's teeth were filed to sharp points"
     [syn: {point}, {tip}, {peak}]
   5: the top or extreme point of something (usually a mountain or
     hill); "the view from the peak was magnificent"; "they
     clambered to the tip of Monadnock"; "the region is a few
     molecules wide at the summit" [syn: {peak}, {crown}, {crest},
     {top}, {tip}, {summit}]
   v 1: cause to tilt; "tip the screen upward"
   2: mark with a tip; "tip the arrow with the small stone"
   3: give a tip or gratuity to in return for a service, beyond the
     compensation agreed on; "Remember to tip the waiter"; "fee
     the steward" [syn: {tip}, {fee}, {bung}]
   4: cause to topple or tumble by pushing [syn: {topple},
     {tumble}, {tip}]
   5: to incline or bend from a vertical position; "She leaned over
     the banister" [syn: {lean}, {tilt}, {tip}, {slant}, {angle}]
   6: walk on one's toes [syn: {tiptoe}, {tip}, {tippytoe}]
   7: strike lightly; "He tapped me on the shoulder" [syn: {tap},
     {tip}]
   8: give insider information or advise to; "He tipped off the
     police about the terrorist plot" [syn: {tip off}, {tip}]
   9: remove the tip from; "tip artichokes"

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 cast
 
 1. atma, fırlatma
 2. atılan şey
 3. (kırık kemiğe) alçı
 4. zar atma
 5. zarda gelen sayı
 6. artık sey
 7. mesafe
 8. balık ağı atma
 9. (bir tiyatro oyunu veya filimde) rol alan kimseler, oynayanlar, oyuncular, eşhas
 10. avcılıkta köpeklerin koku peşinden etrafa dağılmaları
 11. şans, talih
 12. tertip
 13. dökmecilik, dökümcülük
 14. döküm
 15. kalıp, maket
 16. dış görünüş
 17. çeşit, tip, cins
 18. temayül, eğilim
 19. şaşılık
 20. eğrilik, çarpıklık
 21. açık renk, renk tonu
 22. az bir miktar. cast of mind düşunüş şekli.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 character
 
 1. karakter, huy, tabiat, ahlak
 2. vasıf, nitelik
 3. hususiyet, özellik
 4. şöhret, nam
 5. bonservis
 6. statü, durum
 7. tip, şahıs
 8. (k.dili) garip kişiliği olan kimse
 9. (tiyatro) karakter, canlandırılan kişi
 10. işaret, harf
 11. alfabe. character actor karakter oyuncusu. character reference bonservis. in character karakterine uygun. Latin characters Latin harfleri. out of character karakterine aykırı.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 ilk
 
 1. sınf, çeşit, tür, tip, cins. of that ilk aynı tür(den.)
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 kidney
 
 1. böbrek
 2. böbrek şeklinde şey
 3. soy, tip, huy. kidney bean fasulye kidney machine böbrek makinası.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 lot
 
 1. (-ted, - ting) kısmet, kader, talih, baht, nasip
 2. kura
 3. (İng.) vergi
 4. arazi parçası
 5. hisse, pay
 6. (gen.) (çoğ.) birçok, çok miktar
 7. kısım, parça
 8. nevi, tip
 9. taksim etmek, hisselere ayırmak
 10. kısımlara ayırmak (arazi)
 11. kur'a ile taksim etmek. a lot çok. cast in one' lot with birinin kaderine bağlanmak, birinin nasibini paylaşmak. cast lots zar atarak veya başka suretle talihini denemek. draw lots kur'a çekmek. odd lot az miktar. He has lots of friends. Pek çok dostu var. the lot hepsi.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 stripe
 
 1. çubuk, yol, çizgi
 2. çizgili kumaş
 3. (çoğ.) tutuklu kıyafeti
 4. başka renkten tahları ensiz ve uzun parça
 5. biçim, tip
 6. cins, renk
 7. yol yol etmek, çizgilerle süslemek. striped çizgili, yollu. of the same stripe aynı cinsten.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 style
 
 1. tarz, üslup, usul
 2. tip, stil
 3. moda
 4. tavır
 5. mil, kalem, güneş saatinin mili
 6. (matb.) tertip usulü
 7. unvan
 8. takvim usulü
 9. (bot.) çiçeğin dişilik uzvunun sapı, boyuncuk, stil
 10. demek, isimlendirmek, lakap takmak
 11. (matb.) tutarlı kılmak
 12. model çizmek, yaratmak. style book imlâ ve tertip usullerini gösteren kitap. in style moda olan, modaya uygun. old style (Julian calendar), new style (Gregorian calendar) (bak.) calendar out of style modası geçmiş, demode olmuş.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 type
 
 1. çeşit, cins, kategori
 2. tip
 3. remiz, kinaye, ima
 4. numune, örnek
 5. en âlâ cinsten numune, ideal örnek
 6. (matb.) basma harf veya harfler, hurufat
 7. kopyasını veya nümunesini çıkarmak
 8. daktiloda yazı yazmak
 9. önceden göstermek veya haber vermek
 10. belirli bir kategoriye ayırmak. type bar linotip makinası- nın döktüğü bir satırlık harf. type high matbaa harfi yüksekliğinde. type metal matbaa harfi dökmeye mahsus maden halitası, harf metali. type species (biyol.) örnek cins. type specimen (biyol.) örnek nümune. boldfaced type siyah harf, kalın matbaa harfi. Gothic type gotik matbaa harfi. italic type italik matbaa harfi. Roman type adi matbaa harfi, beyaz harf.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top