ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

time and again

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -time and again-, *time and again*
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
time and againHer novel ideas are time and again getting her into trouble with her more conservative colleagues.
time and againHis novel ideas are time and again getting him into trouble with his more conservative colleagues.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ครั้งแล้วครั้งเล่า[khrang laēo khrang lao] (adv) EN: again and again ; over and over again ; time and again ; time after time
เป็นกิจวัตร[pen kitjawat] (adv) EN: often ; frequently ; generally ; repeatedly ; time and again

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lǚ, ㄌㄩˇ, / ] time and again, #9,467 [Add to Longdo]
回回[huí huí, ㄏㄨㄟˊ ㄏㄨㄟˊ, ] time and again; every time; Hui religious minority (Chinese Muslims), #9,661 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 time and again
   adv 1: repeatedly; "the unknown word turned up over and over
       again in the text" [syn: {over and over}, {again and
       again}, {over and over again}, {time and again}, {time
       and time again}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top