ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

till

T IH1 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -till-, *till*
English-Thai: Longdo Dictionary
Fractional distillation[แฟรกชันแนล ดิสทิลเลชั่น] (n) การกลั่นลำดับส่วน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
till(conj) จนกระทั่ง, See also: จนกว่า, กระทั่ง, จนถึง, Syn. until
till(prep) จนกระทั่ง, See also: จนกว่า, กระทั่ง, จนถึง, Syn. until
till(n) กล่องหรือลิ้นชักเก็บเงินหรือของมีค่า
till(n) เงิน, Syn. money
till(vt) เตรียมที่ดินเพื่อเพาะปลูก, Syn. plough
tiller(n) ด้ามของหางเสือเรือ
tiller(n) คนหรือสิ่งที่ใช้เตรียมดินเพื่อการเพาะปลูก, See also: ชาวนา, ชาวไร่, รถไถ, Syn. farmer
tiller(n) หน่อของต้นไม้, See also: หน่อของพืช
tillage(n) การไถนา
till kingdom come(sl) ตลอดกาล, See also: ชั่วนิรันดร์, ชั่วกัลปวสาน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
till(ทิล) prep.,conj. จนกว่า,จนถึง vt. ไถนา,เพาะปลูก
tillable(ทิล'ลิเบิล) adj. เพาะปลูกได้,ไถ (นา) ได้
tillage(ทิล'ลิจ) n. การเพาะปลูก,การไถนา,ผืนดินที่ไถแล้ว, Syn. practice, tilling land
tiller(ทิล'เลอะ) n. ผู้ไถนา,ผู้เพาะปลูก,ชาวนาหน่อ,พืชที่เกิดใหม่,หน่อที่แยก vi. แยกหน่อ
amontillado(อะมินทะเล' โด) ต้นเชอรี่สเปนที่แห้ง
artillery(อาร์ทิล'เลอรี) n. ปืนใหญ่กองทหารปืนใหญ่,วิชาเกี่ยวกับการใช้ปืนใหญ่
artilleryman(อาร์ทิล'ละรีเมิน) n. ทหารปืนใหญ่,ผู้ยิงด้วยปืนใหญ่, Syn. artillerist
bastille(เบสทีล') n. คุกและป้อมปราการที่ขังนักโทษการเมืองในกรุงปารีส และถูกพวกกบฏยึดได้เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม ค.ศ. 1789,คุก,ป้อมปราการ, Syn. bastile
distill(ดิสทีล') {distilled,distilling,distils,distills} vt.,vi. กลั่น,ต้มกลั่น,สกัด,ได้มาโดยการกลั่น,ขจัดออกโดยการกลั่น., See also: distillable adj. ดูdistill, Syn. separate
distilland(ดิส'ทะแลนด) n. สารผ่านกระบวนการกลั่น

English-Thai: Nontri Dictionary
till(con) จนกระทั่ง,จนกว่า,จนถึง,ตราบเท่า
till(n) ลิ้นชัก,เก๊ะ
till(pre) จนกระทั่ง,จนกว่า,จนถึง
till(vt) ขุด,เพาะปลูก,ไถนา
tillage(n) การไถ,การขุด,การเพาะปลูก
tiller(n) ผู้ทำไร่,ที่ถือท้ายเรือ,ชาวนา,หน่อไม้
artillery(n) ปืนใหญ่,เหล่าทหารปืนใหญ่,กองปืนใหญ่
distill(vt) กลั่น,สกัด
distillation(n) การกลั่น,การสกัด,ขบวนการกลั่น
distiller(n) เครื่องกลั่น,ผู้กลั่นเหล้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
till; unstratified driftตะกอนธารน้ำแข็งไม่แสดงชั้น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
tillageที่เพาะปลูก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tillerกอ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
tilliteหินทิลไลต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tillageการเตรียมดินเพาะปลูก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
At least till we've negotiated this loan.อย่างน้อย ให้การเจรจากู้ยืมนี้ผ่านไปก่อน The Great Dictator (1940)
We shall never have peace till we have a pure Aryan race.เราไม่เคยสงบสุขเลย จนบัดนี้ เราเป็นอารยัน The Great Dictator (1940)
- I won't remove them till you sign.ผมจะไม่ถอยจนกว่าคุณจะเซ็น The Great Dictator (1940)
I can't ever remember enjoying swimming in England till June, can you?ในอังกฤษไม่เหมาะจะออกไปว่ายน้ำ จนกว่าจะถึงเดือนมิถุนายนโน่นแนะ จริงมั้ยค่ะ Rebecca (1940)
He's gone out riding? He won't be back till noon?เขาออกไปขับรถเล่น เเละจะไม่กลับมาจนกว่าจะเที่ยงรึคะ Rebecca (1940)
Oh, I see. And you didn't come till after that?งั้นคุณก็มาอยู่ที่นี่หลังจากนั้นสินะคะ Rebecca (1940)
We'll adjourn till after lunch.พักการไต่สวนจนถึงเที่ยง Rebecca (1940)
Let's take an hour. The ball game doesn't start till eight o'clock.ลองใช้เวลาหนึ่งชั่วโมง เกมบอลไม่ได้เริ่มต้นจนถึงสองทุ่ม 12 Angry Men (1957)
I'll bet he figured nobody'd seen him running out and the body wouldn't be discovered till the next day.ฉันจะเดิมพันเขาก็คิด nobody'd เห็นเขาวิ่งออกมา และร่างกายจะไม่ได้รับการค้นพบจนถึงวันถัดไป 12 Angry Men (1957)
So now where are we? We can yakety-yak till next Tuesday. Where's it getting us?ดังนั้นตอนนี้ที่เรามีอะไรบ้าง เราสามารถ Yakety-จามรีจนถึงวันอังคารหน้า ที่ที่มันรับเรา? 12 Angry Men (1957)
I wanna wait till the second hand reaches 60.ผมอยากจะรอจนถึงมือสองถึง 60 12 Angry Men (1957)
You can talk till your tongue is draggin' on the floor. The boy is guilty.คุณสามารถพูดคุยจนลิ้นของคุณจะ Draggin 'บนพื้น เด็กมีความผิดจริง 12 Angry Men (1957)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tillAfter dinner we played cards till eleven.
tillAre you going to cry till the cows come home?
tillA visitor has kept me busy till now.
tillBob suggested that the party be put off till Wednesday.
tillBut you have saved the best till now.
tillCan I hang out here till seven?
tillCan the matter wait till tomorrow?
tillDo not let go of the rope till I tell you.
tillDon't cross a bridge till you come to it.
tillDon't eat till the numbness wears off.
tillDon't get off the bus till it stops.
tillDon't get off the train till it stops.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตราบจนกระทั่ง(conj) until, See also: till, Syn. ตราบจน, จนกระทั่ง, Example: ตั้งแต่ได้รู้จักกันผมยังคบเขาเรื่อยมาตราบจนกระทั่งทุกวันนี้ก็เป็นเวลา 10 ปีแล้ว
ยัน(prep) till, See also: until, Syn. จนถึง, กระทั่งถึง, จนกระทั่ง, Example: วงไพ่เล่นไพ่ตองกันตั้งแต่เช้ายันค่ำ
จน(conj) until, See also: till, Syn. ตราบเท่า, จนกระทั่ง, จนถึง, กระทั่ง, Example: กายกับจิตมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดจนไม่อาจแยกออกเป็นอิสระจากกันได้
จนกระทั่ง(conj) until, See also: till, Syn. ตราบเท่า, ถึงที่สุด, จนถึง, กระทั่ง, Example: ภาษานี้ได้รับการพัฒนาเรื่อยมาจนกระทั่งได้มีการพัฒนาให้สามารถใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ในปี 1975
จนกว่า(conj) until, See also: till, as long as, as far as, Syn. จนถึง, จนกระทั่ง, กระทั่ง, Example: ข้อมูลที่บันทึกบนดิสก์จะเก็บไว้ได้จนกว่าจะมีการอัดข้อมูลใหม่ทับลงไป, Thai Definition: กระทั่งถึงเวลานั้นๆ เช่น จนกว่าจะตาย
จนถึง(prep) until, See also: till, to, up to, Syn. จนกระทั่ง, ตราบเท่า, Example: เราจำเป็นจะต้องเล่นตั้งแต่เพลงแรกเรื่อยไปจนถึงเพลงที่เราต้องการ
จนถึงที่สุด(adv) to the last, See also: till the last, Example: ลูกความจะขอต่อสู้กับคดีนี้จนถึงที่สุด
ต่อเมื่อ(conj) when, See also: till, until, only when, on condition that, Example: การทำเครื่องจักสานของไทยในอดีตเป็นหัตถกรรมที่ทำเพื่อใช้สอยในครัวเรือนก่อน ต่อเมื่อเหลือใช้แล้วจึงนำไปแลกเปลี่ยนหรือขายเพื่อให้ได้มาซึ่งปัจจัยในการดำรงชีวิต
ตะกูด(n) helm, See also: tiller, rudder, Syn. หางเสือเรือ, จังกูด, จะกูด, Count Unit: อัน
ตราบ(conj) until, See also: till, as long as, Syn. เท่าที่, จนกระทั่ง, จนถึง, เมื่อ, Example: กระถางคบเพลิงถูกจุดให้ลุกโชติช่วงและจะส่องสว่างไปตราบการแข่งขันสิ้นสุดลง, Thai Definition: ช่วงระยะเวลาจากจุดหนึ่งไปจนถึงอีกจุดหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่างทำเครื่องมือ[chang tham khreūangmeū] (n, exp) EN: toolmaker  FR: outilleur [m]
เฉย[choēi] (v) EN: be still ; be indifferent ; be silent ; keep one's peace ; be apathetic ; be unconcerned ; keep one's peace ; be indifferent ; sit by  FR: demeurer impassible ; rester sans rien faire
เฉยชา[choēichā] (adj) EN: indifferent ; cold ; still ; ignorant ; unconcerned ; detached  FR: indifférent ; détaché ; passif
เฉยเมย[choēimoēi] (v) EN: be still
เด็กดี[dek dī] (n, exp) EN: good boy  FR: gentil garçon [m] ; gentille fille [f]
ดิ้น[din] (v) EN: wriggle ; writhe ; squirm ; convulse : toss about ; roll about  FR: s'agiter ; se tortiller ; se tordre
เดินกะเผลก[doēn kaphlēk] (v, exp) FR: boiter ; boitiller
เดินเขยก[doēn khayēk] (v, exp) EN: walk with a limp  FR: boiter ; boitiller ; clopiner (fam.)
เดินโขยก[doēn khayōk] (v, exp) EN: walk with a limp  FR: boiter ; boitiller ; clopiner (fam.)
ดุกดิก[dukdik] (v) EN: move; fidget ; squirm ; fiddle ; wiggle ; move about restlessly  FR: frétiller ; remuer

CMU English Pronouncing Dictionary
TILL T IH1 L
TILLY T IH1 L IY0
TILLIE T IH1 L IY0
TILLEY T IH1 L IY0
TILLIS T IH1 L IH0 S
TILLES T AY1 L Z
TILLER T IH1 L ER0
TILLERY T IH1 L ER0 IY0
TILLING T IH1 L IH0 NG
TILLY'S T IH1 L IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
till (v) tɪl (t i l)
tills (v) tˈɪlz (t i1 l z)
tilled (v) tˈɪld (t i1 l d)
tiller (n) tˈɪlər (t i1 l @ r)
tillage (n) tˈɪlɪʤ (t i1 l i jh)
tillers (n) tˈɪləz (t i1 l @ z)
tilling (v) tˈɪlɪŋ (t i1 l i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
舵把[duò bǎ, ㄉㄨㄛˋ ㄅㄚˇ, ] tiller of a boat [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
destillieren(vt) |destillierte, hat destilliert| กลั่น
Destillation(n) |die, pl. Destillationen| การกลั่น

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kasse {f}; Ladenkasse {f}; Geldkasse {f}; Geldkasten {m}; Geldschublade {f} | an der Kasse bezahlentill | to pay at the till [Add to Longdo]
bis zum heutigen Tag; bis auf den heutigen Tagtill the present day; to the present day [Add to Longdo]
Bis dass der Tod uns scheidet.Till death us do part. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[し, shi] (n) (obsc) 10**24; septillion (American); quadrillion (British) [Add to Longdo]
いとど[itodo] (n) (1) old name for a cave cricket; (2) even though; despite; even more; still [Add to Longdo]
お水[おみず, omizu] (n) (1) (a cup of) water; (adj-na) (2) racy; titillating; sexy; suggestive [Add to Longdo]
[ga] (prt) (1) indicates sentence subject (occasionally object); (2) indicates possessive (esp. in literary expressions); (prt,conj) (3) but; however; still; and; (P) [Add to Longdo]
そうかと言って[そうかといって, soukatoitte] (conj) but still [Add to Longdo]
それならそうと[sorenarasouto] (exp) even so (expressing frustration, etc.); still [Add to Longdo]
それならそれで[sorenarasorede] (exp) even so (expressing frustration, etc.); still [Add to Longdo]
だが(P);ですが(P)[daga (P); desuga (P)] (conj) but; however; (and) yet; nevertheless; still; for all that; (P) [Add to Longdo]
っ放し[っぱなし(P);っはなし, ppanashi (P); hhanashi] (n-suf) (uk) keep ...-ing (negative nuance, with the state being improper, unpleasant, etc.); have been ...-ing; leaving (something) on; leaving (something) still in use; (P) [Add to Longdo]
でも[demo] (conj) (1) but; however; though; nevertheless; still; yet; even so; (prt) (2) even; (3) however; no matter how; even if; even though; (4) ... or something; (5) (as 〜でも〜でも) either ... or ...; neither ... nor ...; (pref) (6) (before an occupation, etc.) pseudo-; quack; in-name-only; (7) (before an occupation, etc.) (See でもしか) for lack of anything better to do; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
静止画[せいしが, seishiga] still image [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 till
   n 1: unstratified soil deposited by a glacier; consists of sand
      and clay and gravel and boulders mixed together [syn:
      {till}, {boulder clay}]
   2: a treasury for government funds [syn: {public treasury},
     {trough}, {till}]
   3: a strongbox for holding cash [syn: {cashbox}, {money box},
     {till}]
   v 1: work land as by ploughing, harrowing, and manuring, in
      order to make it ready for cultivation; "till the soil"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top