ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tidal wave

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tidal wave-, *tidal wave*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tidal wave(n) คลื่นทะเล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tidal waveการชนะอย่างท่วมท้น [ดู landslide] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tidal waveIt is carried away by tidal waves.
tidal waveLast year in the Philippines, earthquakes and tidal waves resulted in the deaths of more than 6000 people.
tidal waveThere was an earthquake and, in addition, there were tidal waves.
tidal waveThe tidal wave warning has been canceled.
tidal waveThey weren't warned of the tidal wave.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Flutwelle {f} | Flutwellen {pl}tidal wave | tidal waves [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
海嘯[かいしょう, kaishou] (n) (1) (See 感潮河川) tidal bore; eagre; (2) (obs) (See 津波) tsunami; tidal wave [Add to Longdo]
大津波[おおつなみ, ootsunami] (n) giant tsunami; giant tidal wave [Add to Longdo]
津波(P);津浪;海嘯[つなみ, tsunami] (n) tsunami; tidal wave; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tidal wave
   n 1: an overwhelming manifestation of some emotion or
      phenomenon; "a tidal wave of nausea"; "the flood of letters
      hit him with the force of a tidal wave"; "a tidal wave of
      crime"
   2: an unusual (and often destructive) rise of water along the
     seashore caused by a storm or a combination of wind and high
     tide
   3: a wave resulting from the periodic flow of the tides that is
     caused by the gravitational attraction of the moon and sun

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top