ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

thurible

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -thurible-, *thurible*
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
thurible (n) θjˈuəʳrəbl (th y u@1 r @ b l)
thuribles (n) θjˈuəʳrəblz (th y u@1 r @ b l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
香炉[xiāng lú, ㄒㄧㄤ ㄌㄨˊ, / ] a censer (for burning incense); incense burner; thurible, #35,046 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 thurible
   n 1: a container for burning incense (especially one that is
      swung on a chain in a religious ritual) [syn: {censer},
      {thurible}]

  

Similar ENGLISH words suggested by aspell:
terrible, thimble, thriller, horrible, thrill, treble, curable, durable, gribble, ruble, trouble, throb, tribal, pourable, sharable, terribly, rubble, dribble, friable, Maribel, thrall

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top