ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

thug

TH AH1 G   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -thug-, *thug*
English-Thai: Longdo Dictionary
thug(n, slang) นักเลง, อันธพาล, วายร้าย, ผู้ร้าย, ฆาตกร, อาชญากร

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
thug(n) คนโหดร้าย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
thug(ธัก) n. อันธพาล,วายร้าย,ผู้ร้าย,ผู้ก่อการร้าย,ผู้ชิงทรัพย์,ฆาตกร, See also: thuggery n. thuggish adj.

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
thugThe movement of the inhabitants drove the band of thugs out of the town.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นักเลงโต[naklēng tō] (n, exp) EN: ruffian; tough ; rogue ; gangster ; hoodlum ; thug

CMU English Pronouncing Dictionary
THUG TH AH1 G
THUGS TH AH1 G Z
THUGGERY TH AH1 G ER0 IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
thug (n) θˈʌg (th uh1 g)
thugs (n) θˈʌgz (th uh1 g z)
thuggery (n) θˈʌgəriː (th uh1 g @ r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
暴徒[bào tú, ㄅㄠˋ ㄊㄨˊ, ] thug, #29,860 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Strolch {m} | Strolche {pl}thug | thugs [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
破落戸(ateji)[ごろつき, gorotsuki] (n) (uk) rogue; thug; hoodlum; punk; racketeer [Add to Longdo]
暴力団[ぼうりょくだん, bouryokudan] (n) gangster organization (organisation); crime syndicate; yakuza (Japanese mafia); band of thugs; group of hoodlums; (P) [Add to Longdo]
乱暴者[らんぼうもの, ranboumono] (n) thug; hooligan [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 thug
   n 1: an aggressive and violent young criminal [syn: {hood},
      {hoodlum}, {goon}, {punk}, {thug}, {tough}, {toughie},
      {strong-armer}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top