ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

throw down

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -throw down-, *throw down*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
throw down(phrv) ขว้าง / ปา / โยนลง, Syn. chuck down, fling down
throw down(phrv) หมอบลง, See also: แผ่บน, Syn. chuck down, fling down
throw down(phrv) ทำให้พ่ายแพ้, See also: ทำลาย, Syn. cast down
throw down one's arms(idm) ยอมจำนน, See also: ยอมแพ้
throw down one's tools(idm) หยุดงานประท้วง, Syn. chuck down, fling down
throw down the gauntlet(idm) ท้าแข่ง, See also: เชิญชวนให้แข่ง, Syn. fling down, take up

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Throw down your money and that kid.โยนเงิน และตัวเด็กลงมา An American Tail (1986)
Throw down that kid!โยนเด็กลงมา ! An American Tail (1986)
Then throw down your weapons, and I'll see that you're well-treated.ทิ้งอาวุธซะ แล้วเราจะปราณีเจ้า Labyrinth (1986)
You are a highly trained field operative, and you do not throw down with a 65- year-old woman!คณจะไม่ตบกับคุณยายอายุ 65 Big Momma's House 2 (2006)
Are you going to throw down a chicken footนายท้าสู้ Boxed In (2008)
Anyway, tons of embers going, then you throw down a layer of wet burlap, then wet leaves, then wet burlap, chicken wire, then you lower the pig in and voila.ไงก็ตาม ถ่านไฟทีุ่คุ เป็นตันๆ แล้วคุณก็หุ้มมันด้วย ผ้ากระสอบเปียก แล้วห่อด้วยใบตองเปียก แล้วห่อผ้ากระสอบเปียก The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
I think we should just throw down and see what happens.ฉันคิดว่าเราควรจะโยนมันทิ้งไป และมองดูว่ามันเกิดอะไรขึ้น Belles de Jour (2010)
Now, if you want to throw down there, yoga mat, you just feel free.เพราะงั้น ถ้าคุณอยากจะเล่นล่ะก็ เชิญ As You Were (2010)
Coughlin, throw down your weapon.Coughlin, throw down your weapon. The Town (2010)
I'm not asking you to throw down with him.ฉันไม่ได้ขอให้นายยกธงขาว Frontierland (2011)
And it can take anything that nature has to throw down --และยังเป็นสิ่งที่ธรรมชาติสร้างให้อีกด้วย The Hot Potato Job (2011)
They used the hatches to throw down food to the cats or sedate them with darts.พวกเขาใช้ช่องเพื่อให้อาหารแมว หรือยิงมันด้วยลูกดอก Cuffed (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทุ่ม[thum] (v) EN: throw down into ; throw  FR: jeter à terre ; lancer

Japanese-English: EDICT Dictionary
どぶに捨てる;溝に捨てる[どぶにすてる, dobunisuteru] (exp,v1) to throw down the drain; to waste [Add to Longdo]
手袋を投げる[てぶくろをなげる, tebukurowonageru] (exp,v1) to throw down the gauntlet [Add to Longdo]
送り投げ[おくりなげ, okurinage] (n) rear throw down (sumo) [Add to Longdo]
挑む[いどむ, idomu] (v5m,vi) (1) to challenge; to throw down the gauntlet; to contend for; to tackle; (2) to pressure someone for sex; to woo; to make love to; (P) [Add to Longdo]
転がす[ころがす, korogasu] (v5s,vt) (1) to roll; (2) to turn over; to tip over; to throw down; (3) to leave; (4) to buy and sell (quickly for a profit); (P) [Add to Longdo]
倒す(P);斃す;殪す;仆す[たおす, taosu] (v5s,vt) (1) (倒す only) to throw down; to bring down; to blow down; to fell; to knock down; to set (something) down on its side; to turn (something) on its side; (2) to kill; to defeat; to beat; (3) (倒す only) to overthrow; to trip up; to ruin; (4) (倒す only) to leave unpaid; to cheat; (P) [Add to Longdo]
投げ下ろす;投下ろす[なげおろす, nageorosu] (v5s,vt) (1) to dump (a load of something); (2) to throw from a height; to throw downwards [Add to Longdo]
投げ出す[なげだす, nagedasu] (v5s,vt) to throw down; to abandon; to sacrifice; to throw out; (P) [Add to Longdo]
投げ落とす[なげおとす, nageotosu] (v5s) to throw down [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top