ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

thriving

TH R AY1 V IH0 NG   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -thriving-, *thriving*, thriv
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เฟื่องฟู(adj) booming, See also: thriving, prosperous, flourishing, Syn. รุ่งเรือง, เฟื่อง, รุ่งโรจน์, เจริญก้าวหน้า, Example: การอบรมทางด้านคอมพิวเตอร์ได้ถึงยุคเฟื่องฟูขึ้นอย่างไม่เคยมีมาก่อน, Thai Definition: ที่มีความเจริญก้าวหน้า, ที่รุ่งเรืองสดใส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฟื่องฟู[feuangfū] (adj) EN: booming ; thriving ; prosperous ; flourishing  FR: prospère ; florissant
ไสว[sawai] (adj) EN: prosperous ; flourishing ; thriving ; luxuriant ; plentiful  FR: florissant ; prospère

CMU English Pronouncing Dictionary
THRIVING TH R AY1 V IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
thriving (v) θrˈaɪvɪŋ (th r ai1 v i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
生意兴隆[shēng yì xīng lóng, ㄕㄥ ㄧˋ ㄒㄧㄥ ㄌㄨㄥˊ, / ] thriving and prosperous business or trade, #25,476 [Add to Longdo]
勃勃[bó bó, ㄅㄛˊ ㄅㄛˊ, ] thriving; vigorous; exuberant, #45,976 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
商売繁盛[しょうばいはんじょう, shoubaihanjou] (n,vs) thriving (prosperous) business; rush of business [Add to Longdo]
盛んな商売[さかんなしょうばい, sakannashoubai] (n) thriving business [Add to Longdo]
賑あう[にぎあう, nigiau] (v5u,vi) (incorrect variant of 賑わう) (See 賑わう) to prosper; to flourish; to do thriving business; to be crowded with people [Add to Longdo]
賑わう[にぎわう, nigiwau] (v5u,vi) to prosper; to flourish; to do thriving business; to be crowded with people; (P) [Add to Longdo]
繁栄[はんえい, han'ei] (n,vs) prospering; prosperity; thriving; flourishing; (P) [Add to Longdo]
繁盛(P);繁昌[はんじょう, hanjou] (n,vs) prosperity; flourishing; thriving; (P) [Add to Longdo]
隆々;隆隆[りゅうりゅう, ryuuryuu] (adj-t,adv-to) prosperous; flourishing; thriving; muscular; brawny [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 thriving
   adj 1: very lively and profitable; "flourishing businesses"; "a
       palmy time for stockbrokers"; "a prosperous new
       business"; "doing a roaring trade"; "a thriving tourist
       center"; "did a thriving business in orchids" [syn:
       {booming}, {flourishing}, {palmy}, {prospering},
       {prosperous}, {roaring}, {thriving}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top