ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

thread

TH R EH1 D   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -thread-, *thread*, threa
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
thread(n) ด้าย, See also: เส้นด้าย, เส้นไหม, เส้นใย, Syn. cotton, wool, filament, fiber
thread(n) สิ่งที่มีลักษณะเรียวเล็ก
thread(n) เรื่องหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกัน
thread(n) ชีวิตของมนุษย์
thread(vt) ทะลุผ่าน
thread(vt) ร้อยลูกปัด, See also: ร้อยสิ่งต่างๆบนด้าย, Syn. string, wire, Ant. undo, unthread
thread(vt) เคลื่อนที่ไปอย่างระมัดระวัง
thread(vi) เคลื่อนที่ไปอย่างระมัดระวัง
threads(sl) เสื้อผ้า
threader(n) เครื่องมือที่ใช้ในการร้อยด้ายเข้าเข็ม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
thread(เธรด) n. เส้น (ป่าน,ปอ,ด้าย,ไหม,ใยสังเคราะห์) ,ด้ายหลอด,เส้นเรียวเล็ก,เส้นใย,เรื่องต่อเนื่อง,สายความคิด,โซ่แห่งเหตุผล,threads เสื้อผ้า. vt. ร้อยเข็ม,ร้อยเชือก,แยงผ่าน,แยงทะลุ. vi. ชอนไช,คดเคี้ยววกเวียน., See also: threader n.
threadbare(เธรด'แบร์) adj. เก่าแก่,ขาดกระรุ่งกะริ่ง,กร่อน,น่าเบื่อหู,แร้นแค้น,ยากจน,สวมเสื้อผ้าเก่า ๆ, See also: threadbareness n., Syn. ragged, worn
packthreadn. ด้ายเหนียวหรือสายเหนียว

English-Thai: Nontri Dictionary
thread(n) ด้าย,เส้นไหม,ขนแกะ,ลินิน,เส้นใย,ความคิด
thread(vt) ร้อยด้าย,ชอนไช,แยงทะลุ
threadbare(adj) เป็นขุย(ผ้า),สึก,กะรุ่งกะริ่ง,เก่าแก่
threadlike(adj) เหมือนเส้นด้าย
threadworm(n) พยาธิเส้นด้าย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
threadสายโยงใย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
threaded hose connectionเกลียวต่อท่ออ่อน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
thready pulse; pulsus filiformisชีพจรบางเบา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Threadด้าย [TU Subject Heading]
thread sewingเย็บกี่, การทำเล่มหนังสือโดยการเย็บด้ายวิธีหนึ่ง มักใช้สำหรับหนังสือที่มีความหนามากและต้องการความทนทานเป็นพิเศษ เช่น หนังสืออ้างอิงต่างๆ, Example:

เย็บกี่

เป็นการเย็บอกของยกพิมพ์แต่ละยกด้วยเชือกเส้นเดียวกัน เย็บจากยกพิมพ์หนึ่งไปอีกยกพิมพ์หนึ่งติดต่อกันไปจนจบเล่ม การเย็บกี่นี้สามารถเย็บหนังสือที่เป็นเล่มหนาๆ มีหน้ามากให้เป็นเล่มเดียวกันได้ และสามารถเปิดเล่มหนังสือทุกหน้าให้กางออกได้เต็มที่ หนังสือเย็บกี่นี้จะต้องมีการปิดปกคือนำปกมาผนึกยึดติดกับสันหนังสือเช่นเดียวกับหนังสือเย็บสัน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
threadA long thread is easily entangled.
threadDon't you have a needle and some thread?
threadHe seems to have lost the thread of the story.
threadHe was wearing a threadbare suit.
threadHis company is dangling by a thread. That's the rumor I hear.
threadI don't like sewing because I can't thread the needle.
threadI lost the thread of his argument.
threadI sawed this dress with silk thread.
threadI snapped the thread on my canine.
threadMy grandma bent over to pick up a needle and thread.
threadMy Grandma stooped down and picked up a needle and thread.
threadOi! The thread title's wrong.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สนด้าย(v) thread, Syn. สนเข็ม, ร้อยด้าย, Example: แม้คุณย่าจะอายุมากแล้วก็ยังสนด้ายได้
ร้อยกรอง(v) thread, See also: weave, Syn. ร้อย, Thai Definition: สอดผูกให้ติดต่อกัน, ร้อย ถัก และเย็บงานประเภทประณีตศิลป์เช่นดอกไม้ให้เป็นรูปต่างๆ
สนเข็ม(v) thread, Syn. ร้อยด้าย, สนด้าย, Example: ถึงแม้คุณยายจะแก่มากแล้ว แต่ก็ยังสนเข็มได้อย่างรวดเร็ว, Thai Definition: ร้อยรูเข็มด้วยด้าย
เส้นด้าย(n) thread, See also: yarn, Syn. ด้าย, Example: ในการทอผ้า หากใช้เส้นด้ายที่มีคุณภาพดี ผ้าที่ทอก็จะดีและสวย, Count Unit: เส้น, Thai Definition: ด้ายเป็นสาย
เส้นด้าย(n) Enterobius vermicularis, See also: thread worm, Syn. พยาธิเส้นด้าย, Example: หากมีพยาธิเส้นด้าย จะคันก้นตอนกลางคืน อาจมองเห็นพยาธิตัวเล็กๆ คล้ายเส้นด้ายหรือเข็มหมุดที่ปากทวารหนัก, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ชื่อพยาธิชนิด Enterobius vermicularis ในวงศ์ Oxyuridae ลำตัวเรียวยาว สีขาวหม่น ตัวผู้ยาว 2-5 มิลลิเมตร ตัวเมียยาว 5-13 มิลลิเมตร หางแหลม เป็นปรสิตอยู่ในลำไส้ใหญ่ของมนุษย์และลิงชิมแปนซี
ร้อย(v) thread, See also: string together, Syn. สอด, Example: สมัยนั้นหัวหินไม่มีดอกจำปี จำปา และกุหลาบ ดอกไม้ที่ใช้ร้อยเป็นพวงอุบะ จึงใช้ดอกลั่นทมเป็นพื้น หรือไม่ก็ใช้ดอกบานบุรีมาตบแต่ง, Thai Definition: สอดด้วยด้าย
ด้าย(n) thread, See also: string, cord, yarn, Syn. เส้นด้าย, Thai Definition: สิ่งที่ทำด้วยสิ่งเป็นต้นว่าฝ้าย ปั่นเป็นเส้นสำหรับเย็บผ้าหรือถักทอเป็นต้น.
ด้ายหลอด(n) spool of thread, See also: thread in spool, Syn. ด้ายถัก, เส้นด้าย, ด้าย, Example: เธอซื้อด้ายหลอดมาถักโครเชต์บ้าง ถักนิตติ้งเป็นลูกไม้ต่างๆ บ้าง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชือก[cheūak] (n) EN: cord ; rope ; string ; thread  FR: corde [f] ; ficelle [f]
ด้าย[dāi] (n) EN: thread ; yarn ; cord ; string  FR: fil [m] ; fil à coudre [m] ; fil de coton [m] ; ficelle [f]
ด้ายดิบ[dāi dip] (n, exp) EN: unbleached cotton thread ; raw cotton yarn
ด้ายหลอด[dāilōt] (n) EN: spool of thread ; thread in spool  FR: fil à coudre [m]
ดิ้น[din] (n) EN: braid ; metallic thread ; tinsel
เกลียว[klīo] (n) EN: thread of a screw
กลุ่ม[klum] (n) EN: ball of string ; ball of thread  FR: pelote [f]
กรองทอง[krøng thøng] (n, exp) EN: shot with gold threads ; cloth of gold
ไหมสับปะรด[mai sapparot] (n, exp) EN: pineapple fiber ; pineapple thread
ร้อย[røi] (v) EN: string together ; thread ; cord ; embroider ; weave  FR: enfiler

CMU English Pronouncing Dictionary
THREAD TH R EH1 D
THREADS TH R EH1 D Z
THREADED TH R EH1 D AH0 D
THREADED TH R EH1 D IH0 D
THREADFIN TH R EH1 D F IH0 N
THREADING TH R EH1 D IH0 NG
THREADBARE TH R EH1 D B EH2 R
THREADGILL TH R EH1 D G IH2 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
thread (v) θrˈɛd (th r e1 d)
threads (v) θrˈɛdz (th r e1 d z)
threaded (v) θrˈɛdɪd (th r e1 d i d)
threading (v) θrˈɛdɪŋ (th r e1 d i ng)
threadbare (j) θrˈɛdbɛəʳr (th r e1 d b e@ r)
threadlike (j) θrˈɛdlaɪk (th r e1 d l ai k)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
线[xiàn, ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] thread; string; wire; line, #535 [Add to Longdo]
运作[yùn zuò, ㄩㄣˋ ㄗㄨㄛˋ, / ] thread (computing); operation (e.g. business); operating, #2,732 [Add to Longdo]
丝状[sī zhuàng, ㄙ ㄓㄨㄤˋ, / ] thread-like, #52,696 [Add to Longdo]
语锋[yǔ fēng, ㄩˇ ㄈㄥ, / ] thread of discussion; topic, #118,671 [Add to Longdo]
穿针走线[chuān zhēn zǒu xiàn, ㄔㄨㄢ ㄓㄣ ㄗㄡˇ ㄒㄧㄢˋ, 穿线 / 穿] thread a needle [Add to Longdo]
线轴[xiàn zhóu, ㄒㄧㄢˋ ㄓㄡˊ, 线 / ] thread spool [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Faden {m}; Zwirn {m} | Fäden {pl} | roter Faden | den Faden verlierenthread | threads | red thread | to lose the thread [Add to Longdo]
Fadenbruchdetektor {m}thread breakage detector [Add to Longdo]
Gewinde {n} | Gewinde in Flanschthread | thread in flange [Add to Longdo]
Gewindebolzenanschluss {m}thread bolt termination [Add to Longdo]
Gewindeeinsatz {m}thread insert; Heli-Coil [Add to Longdo]
Gewindefeile {f}thread file [Add to Longdo]
Gewinde-Grenzlehrdorn {m}thread plug gauge [Add to Longdo]
Gewindekomparator {m}; Gewindekontrollapparat {m}thread comparator [Add to Longdo]
Gewindekupplung {f}; Schraubkupplung {f}thread coupling [Add to Longdo]
Gewindelehrdorn {m}thread plug gauge [Add to Longdo]
Gewindelehre {f}thread gauge [Add to Longdo]
Gewindelehrring {m} [techn.]thread ring gauge [Add to Longdo]
Gewindeschablone {f}thread gauge [Add to Longdo]
Gewindesteigung {f}thread pitch; lead; screw pitch [Add to Longdo]
Gewindestrehler {m}thread chaser [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
かせ糸;綛糸;桛糸[かせいと, kaseito] (n) reeled thread [Add to Longdo]
ねじ式[ねじしき, nejishiki] (adj-no,n) screw type; screw-on; threaded [Add to Longdo]
より糸;縒り糸;撚り糸[よりいと, yoriito] (n) twisting (thread, etc.); twisted yarn; twisted thread; twine [Add to Longdo]
インチネジ[inchineji] (n) {comp} inch screw threads [Add to Longdo]
シールテープ[shi-rute-pu] (n) thread sealing tape (wasei [Add to Longdo]
スレ[sure] (n) (abbr) thread [Add to Longdo]
スレタイ[suretai] (n) (abbr) (See スレッドタイトル) thread title [Add to Longdo]
スレッド[sureddo] (n) thread [Add to Longdo]
スレッドセーフ[sureddose-fu] (n) {comp} thread safe [Add to Longdo]
スレッドタイトル[sureddotaitoru] (n) title of a thread in email, news, etc. (wasei [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スレッド[すれっど, sureddo] thread [Add to Longdo]
マルチスレッディング[まるちすれっでいんぐ, maruchisureddeingu] multithreading [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 thread
   n 1: a fine cord of twisted fibers (of cotton or silk or wool or
      nylon etc.) used in sewing and weaving [syn: {thread},
      {yarn}]
   2: any long object resembling a thin line; "a mere ribbon of
     land"; "the lighted ribbon of traffic"; "from the air the
     road was a grey thread"; "a thread of smoke climbed upward"
     [syn: {ribbon}, {thread}]
   3: the connections that link the various parts of an event or
     argument together; "I couldn't follow his train of thought";
     "he lost the thread of his argument" [syn: {train of
     thought}, {thread}]
   4: the raised helical rib going around a screw [syn: {screw
     thread}, {thread}]
   v 1: to move or cause to move in a sinuous, spiral, or circular
      course; "the river winds through the hills"; "the path
      meanders through the vineyards"; "sometimes, the gout
      wanders through the entire body" [syn: {weave}, {wind},
      {thread}, {meander}, {wander}]
   2: pass a thread through; "thread a needle"
   3: remove facial hair by tying a fine string around it and
     pulling at the string; "She had her eyebrows threaded"
   4: pass through or into; "thread tape"; "thread film"
   5: thread on or as if on a string; "string pearls on a string";
     "the child drew glass beads on a string"; "thread dried
     cranberries" [syn: {string}, {thread}, {draw}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top